Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

critică literară literatură veche

Subiect Tematic: critică literară literatură veche
Lucrări: 1 lucrari in 44 publicatii in 6 limbi
Subiecte
facsimile junimea istoria lit. dacoromane ex-libris Ioan Adam istoria stilisticii româneşti livresc literatură religioasă sec. 14-15 Ţara Românească literatură română postbelică literatură medievală poezie liturgică bizantină cronografe româneşti carte originea limbii române scriitori vrânceni (despre) biografie Varlaam, Mitropolit al Moldovei ev mediu critică literatură patristică poezie românească veche sisteme de scriere şi de notare literatură română veche istorie universală Coresi sincronism curente literare dezvoltarea limbii române literare latinitate prototipuri autohtone texte vechi româneşti Tetravanghelul lui Coresi fond Ioan Adam evanghelii istoria cărţii scris literar românesc scriere românească tipărituri slavo-române istoria literaturii române poezia liturgică bizantină predoslovii (sec. al XVII-lea) conferinţe Academia Română literatură română religioasă cronică bizantină literatură veche scrieri istorice fond referinţă romantism Bizanţ religie poporanism cronici universalitate literatură babiloniană critică literatură religioasă studiu filologic manuscrise româneşti eseuri dramaturgi români literatură religioasă veche etnopsihologie limba română sec. 18 carte veche românească apocrife literatură postbelică stilistică simbolism tipăriturile lui Coresi cultură scrisă studii şi articole legende patristică texte literare vechi cultură Bizanţ avangardism Liturghierul lui Coresi Coresi şi epoca sa biografie Cantacuzino, Constantin umanismul bizantin istorie literară proză românească (critică literară) cazanie sec. 15/18 literatură parenetică critică literară străină Părinţii Bisericii idei social-politice (lit. rom. veche) literatură şi cultură Coresi şi textele rotacizante Pravila lui Coresi manuscrise slavo-române crestomaţie de literatură biografie Coresi, Diaconul patrologie etnocultură semănătorism şcoli literare istoria literaturii vechi Apostolul lui Coresi Vrancea biografie Nestor Vornicescu artă tipografică istoriografie poezii românești (critică literară) prozatori români limbă literară veche literatură greacă veche literatură și cultură sec. 17/19 literatură omiletică nouăzecişti autohtonism carte în limba germană clasicism (Bizanț) critică literară Ivireanul, Antim imagologie literatură literatură bizantină gândirism Cazaniile lui Coresi Şcoala Ardeleană autohtonitate cărţi populare literatură patristică carte veche cărturari români critică literară literatură religioasă istorie românească scris vechi românesc scriere protocronism literatură bizantină-alte literaturi mitologie românească poezie românească 1944/2005 (critică lit.) bizantinism limba română veche curente culturale sec. 16 istorie culturală Epoca Luminilor junimism Catehismul lui Coresi literatură proto-română sec. 4-6 carte cu autograf texte apocrife tipărituri vechi româneşti studiu lingvistic Molitvenicul lui Coresi literatură română scriitori vrânceni critică literară Dosoftei ev mediu (literatură) critică literară literatură veche Istoria ieroglifică (stilistică) Psaltirea lui Coresi istorie culturală apocrifă predici tipărituri vechi slavone compendiu literatură română psihologia poporului român antichitate (literatură) istoria României sec. 18 texte religioase (apocrife) critică literară română ".../1830" critică literară română istoria Ţării Româneşti sec. 18 idei filozofice (lit. rom. veche) biserica creştină istoria României Evangheliarul slavo-român de la Sibiu optzecişti literatură religioasă poezie românească stil literar critică literară Neculce, Ion clasicism istoria literaturii române vechi Psaltirea lui Dosoftei (stilistică) prozatori de lb. română Israel legende apocrife manuscrise dramaturgie românească (critică literară) literatură slavo-română scriere românească (origine) clase sociale texte rotacizante cronicari români
Vă rugăm să schimbaţi parola