Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

Călinescu, George

Nume Persoană: Călinescu, George
Țara sursă: RO: BJVN
Lucrări: 1 lucrari in 478 publicatii in 4 limbi
Analize şi sinteze literare pentru liceu : Scriitori canonici şi opere reprezentative de: Simion, Eugen [Acad.]; Rogalski, Florina; Grigor, Andrei (Text tipărit) Dedicat [280]
Am fost în China nouă de: Călinescu, George (Text tipărit) Autor [070]
Analize şi sinteze critice de: Piru, Alexandru (Text tipărit) Dedicat [280]
Alte însemnări critice de: Negoiţescu, Ion (Text tipărit) Dedicat [280]
Analize şi sinteze de literatură română de: Alexandrescu, Emil (Text tipărit) Dedicat [280]
Amintiri deghizate de: Crohmălniceanu, Ovid S. (1921 - 2000) (Text tipărit) Dedicat [280]
Accente şi profiluri (1963-1983) de: Zamfirescu, Dan (Text tipărit) Dedicat [280]
200 Reţete cercate de bucate, prăjituri şi alte trebi gospodăreşti de: Kogălniceanu, Mihail; Negruzzi, Costache (Text tipărit)
Analize literare şi stilistice de: Alexandrescu, Sorin; Rotaru, Ion (Text tipărit) Dedicat [280]
Amintiri despre G. Călinescu de: (Text tipărit) Dedicat [280]
Subiecte
subiecte bacalaureat limba română critică literară Pascal, Blaise Eminescu (limba italiană) 1899/1965 horoscop autenticitate (literatură) personalităţi culturale române eseişti români 1944/1964 critică literară Alecsandri, Vasile ex-libris Dan Romașcanu literatură română postbelică literatură română 1945/1989 enogastronomie în literatura română roman francez (critică literară) cultură veche concepte operaţionale teatru Alecsandri, Vasile (critică lit.) radiodifuziune studiu de caz literatură latină critică literară Arghezi, Tudor comic (literatură) critică literară Tolstoi, Lev Nikolaevici Sămănătorul (revistă lit.) simbolism (temă Bacovia, George) scriitori vrânceni (despre) lectură artă culinară Michelangelo roman românesc sec. XX satiră (temă Arghezi) nuvelă fantastică (critică lit.) intelectuali și politică Ştefan cel Mare şi Sfânt, domn al Moldovei zâne (basm) esteticieni critici societăţi literare motive literare Voronca, Ilarie (avangardism) metempsihoză cultură românească sec. 17-18 critici literari români roman românesc interbelic (critică lit.) personalităţi literatură universală scriitori vrânceni (prefaţă) eseu (critică literară) texte critice critică literară Ralea, Mihai neojunimism critică literară Cehov, Anton Pavlovici critică şi ironie roman istoric Sadoveanu, Mihail (critică lit.) critică literară Bolintineanu, Dimitrie superstiţii cărți publicaţii seriale mit (temă Blaga, Lucian) estetica artei studii critice critică literară Hasdeu, Bogdan Petriceicu Papadat-Bengescu, Hortensia timp (temă Creangă) eseuri roman românesc critică literară română .../1933 antologie Călinescu, George teatru (critică literară) poezie modernă românească naţionalism estetica romanului Enigma Otiliei (critică literară) estetică (filozofie) mit românesc români proză Arghezi (critică lit.) literatură premodernă veşminte (basm) 1918/1939 simbolism realism (temă Caragiale, Ion Luca) poezii Bolintineanu, Dimitrie (critică lit.) iubire (temă Călinescu, George) modernism (temă Barbu, Ion) critică literară Caragiale, Ion Luca paralele literare hermeneutică literară creație (temă Călinescu, George) istorie literară Eminescu, Mihai cultură baroc (literatură) interviuri literare fantastic literatură apocrifă critică literară Dan, Pavel baroc simboluri (basm) Moromete (portret) perioada postbelică critică literară Petrarca, Francesco gastronomie în literatura română Eminescu şi Junimea critică literară franceză postmodernism românesc oralitate (Creangă, Ion) intelectuali România 1930/1950 sonete biografie Caragiale, Ion Luca examen literatură română metamorfozele romanului (Rebreanu, Liviu) metafore (Cantemir) prozatori români nuvelă fantastică Eliade, Mircea (critică lit.) eseu (tehnica redactării) biografie Rosetti, Al. comunism și literatură (România) opera lui Călinescu (critică) critică literară Slavici, Ioan dragoste (temă Eminescu) basme Călinescu, George Ionescu, Eugen (critică eseistică) estetică românească critică literară Rebreanu, Liviu modernism poezii postume Călinescu, George critică literară Coşbuc, George istoria limbii române gândirism clasa a XI a - a XII-a critică literară Marino, Adrian descrieri de călătorie divinaţie UNU (revistă lit.) poem dramatic ars poetica (temă Blaga) metempsihoză (literatură) dramaturgie românească interbelică poetică umanism (literatură) sacru (temă literatură) poezie populară românească (critică lit.) furism critică literară frumos (estetică) tema și viziunea despre lume identitate culturală conferinţe poezie românească 1944/2005 (critică lit.) critică literară Diderot, Denis studii literare curente literare esteticieni români critică literară Galaction, Gala dosare securitate iubire (temă Călinescu) Gîndirea (revistă lit.) artă culinară în literatura română fantastic (temă Eminescu) Don Quijote (critică literară) iele (basm) nuvelă psihologică (critică lit.) Eminescu şi Arghezi biografie personalit. culturale proză românească contemporană critică hermeneutică umanism curente literare alegeri (temă Caragiale, Ion Luca) portrete scriitori români literatură română amintiri istorie literară universală romancieri literatură română revista Sămănătorul basmul cult amintiri literare ruralism (temă Călinescu, George) cerc literar sec. 19 (roman istoric rom.) biografie Arghezi, Tudor foc (poezie) Făt-Frumos Eminescu şi folclorul literatură engleză critică literară Ciopraga, Constantin Ulise critică literară Brătescu-Voineşti, I. Al. critică literară spaniolă literatură cultă personalităţi culturale critică literară Shakespeare, William umanism (temă Cantemir, Dimitrie) dramă Sorescu, Marin (critică lit.) literatură română 1848 sat (temă lit. română) modernism românesc biobibliografie scriitori români critica criticii specific naţional (literatură) critică literară română biografie Călinescu, George simbol (poezie) literatură străină fantastic (temă Cărtărescu) critică literară română proză publicistică Călinescu, George nuntă partide politice România optzecişti poezii Călinescu, George (critică lit.) jurnale literatură religioasă critică literară Zarifopol, Paul iubire (temă Eminescu) utopie (temă Fundoianu) viaţa intelectuală limbă şi comunicare critici literari critică literară poloneză suprarealism românesc volum aniversar presă și politică prozatori de lb. română Israel alchimie critică literară Raymond, Marcel literatură de dragoste critică şi etică preromantism dramaturgie românească (critică literară) monştri (basm) corespondenţă critică literară Eminescu, Mihai revista Jurnalul literar dialectologie română filozofie şi literatură poezii postume Eminescu, Mihai examen lb. şi lit. română simbolism (temă Minulescu, Ion) carte în limba franceză literatură norvegiană critică literară Bousoño, Carlos dadaism curente literare Ţiganiada (critică lit.) critică literară Noica, Constantin epoca veche concursuri perioada interbelică publicistică esteticieni filozofi critică literară Vulcan, Iosif biografie Zamfirescu, Duiliu tradiţionalişti literatură română artă românească sociologie politică bibliografii critică literară Cantemir, Dimitrie CD-ROM magie critică literară Papadat-Bengescu, Hortensia critică literară Heliade-Rădulescu, Ion critică literară Bogza, Geo roman modern neomodernism (temă Stănescu, Nichita) roman război (critică lit.) erotică (temă Eminescu) metafore (Eminescu) biografie Lovinescu, Eugen etică profesională iluminism curente literare ironie (temă Caragiale) tipologie personaje literare (Caragiale, Ion Luca) fabule (critică literară) specii literare femei (artă) fond Ioan Adam perioada postbelică (literatură) poetică (Barbu, Ion) biografie Barbu, Ion critică literară Călinescu, George literatură veche filozofie critică literară română roman sămănătorism critică şi literatură poezie modernă roman realist românesc modernism (temă Călinescu, George) folclor (temă Creangă, Ion) roman postbelic (critică lit.) expresionism vrăjitorie biografie Filimon, Nicolae modernism (temă Blaga, Lucian) idei literare critică literară Pleşoianu, Grigore estetica literaturii dramaturgi români nuvele dialoguri critică literară Horaţiu postmodernism (temă Cărtărescu, Mircea) personaje literare Caragiale, Ion Luca cercuri literare poezii Labiş, Nicolae estetică literară Creangă şi Eminescu romantici literatură română proză fantastică (critică lit.) limbaj (temă Cantemir, Dimitrie) avangardă literatură clasică română poezii (critică literară) literatură română contemporană critică literară Gottsched, Johann Cristoph reviste literare studii şi articole literatură interbelică istoria literaturii române contemporane învăţământ liceal poezie românească interbelică clasa a IX-a - a XII-a analogie scriitori Basarabia critică literară Hogaş, Calistrat proză românească (critică literară) poliţie politică critică literară străină Ion (critică literară) critică literară Preda, Marin romantism polonez examen limba şi literatura română filozofie Eminescu, Mihai poezii Pillat, Ion (critică lit.) Dochia, revistă lit. realism (literatură română) curent filozofic şi cultural critică literară Caragiale, Mateiu I. teoria criticii semănătorism roman interbelic (critică lit.) roman istoric (critică literară) poetica romanului modern biografie Eminescu, Mihai proză Eminescu (critică lit.) ideologie și literatură portret (tipologie) biografie scriitori români umanism românesc clasicism românesc Slavici, Ioan opere Călinescu, George critică literară Alexandrescu, Grigore critică literară Cervantes Saavedra, Miguel de balaur (basm) critică literară Urmuz memorii 1948/1971 poezii Arghezi, Tudor (critică literară) limbă și literatură română 1848 în literatura română clasicism (literatură) nouăzecişti scriitorii şi muzica elite România 1930/1950 poeme eroicomice eseu literar postmodernism (literatură) proză realistă (critică lit.) cultură România scriitori români eseuri critice nocturn (Eminescu) scriitori canonici patrie (temă Eminescu) Bacovia şi Verlaine critică literară Pârvan, Vasile literatură română 1918/1944 satiră (temă Eminescu) ediţie anastatică Şcoala Ardeleană teorie şi estetică literară motivul cosmic (Eminescu) realism curent literar scriitori români contemporani teatru Caragiale, Ion Luca (critică lit.) nunta domnească sublim scris vechi românesc modernitate (temă Arghezi) teatru românesc (critică lit.) recitări (Eminescu, M.) Eminescu şi Goethe grupări literare maşină (poezii) carte electronică critică literară Tasso, Torquato critică socială (Eminescu) cronici literare scriitori naţionalişti clasa a XI-a texte comentate dicţionar român critică literară Budai-Deleanu, Ion romancieri figuri de stil critică literară europeană sec. 20 poezie comunistă estetica poeziei monolog (Caragiale) critică literară Philippide, Alexandru teatru estetica basmului critică literară Mănucă, Dan opera lui Creangă (critică) literatură clasicism (temă Călinescu, George) nuvelă istorică Negruzzi, Costache (critică lit.) roman citadin piese de teatru femeia în literatură fond Leon Kalustian structuri narative Epoca Luminilor roman românesc (critică literară) istorici literari români cronici radiofonice postmodernism publicistică Eminescu, Mihai interviuri pers. culturale subiecte limba română facultate junimism critică literară Ibsen, Henrik analiză psihologică (literatură) biografie Cioculescu, Şerban literatură fantastică romanul psihologic (critică lit. Rebreanu, L.) roman realist gastronomie critică literară Valéry, Paul stil literar (Delavrancea, Barbu) latinitatea limbii române carte cu autograf nuvele româneşti (critică literară) critică literară Zamfirescu, Duiliu comparatism românesc radiofonie culturală bacalaureat limba şi literatura română personalităţi culturale străine suprarealism poeţi români manierism (literatură) romantism german oameni de cultură români ocultism proză Eminescu, Mihai picaresc Eminescu, Mihai (critică socială) ev mediu (literatură) cultură (comunism) poezie paşoptistă literatură română sub comunism critică literară Camus, Albert subiecte rezolvate limba română realism psihologic cultură românească realism (temă Rebreanu, Liviu) comunism România 1948/1964 documente literare biografie Heliade-Rădulescu, Ion proză eseistică simbolism (temă Barbu, Ion) studii de limbă critică literară literatură veche personaje literare opere Bănulescu, Ştefan ocultism China Convorbiri literare (revistă) 1880 gurmanzi comunism satiră socială (temă Eminescu) simbolism (temă Macedonski, Alexandru) nunta ţărănească maxime perioada premodernă tradiţionalism învăţământ preuniversitar nunta (temă literară) învăţământ superior literatură paşoptistă tradiţionalism (temă Călinescu, George) lirism (Arghezi) scrisori Brad, Ion iubire (temă literară) scriitori clasici români Bacovia şi Baudelaire critică literară Mihăescu, Gib I. Eminescu şi dragostea antologie critică compromis intelectual biografii literare poetică eminesciană eseu critic vin (literatură) modernism (temă Arghezi, Tudor) antologie critică literară română poezie modernă (critică lit.) nuvele Călinescu, George (critică lit.) avangardă (literatură) poezii Barbu, Ion (critică lit.) literatură modernă critică literară Filimon, Nicolae neoromantism gust estetic Contemporanul (revistă lit.) publicaţii literare roman psihologic critică literară Racine, Jean istoria României 1930/1950 călătorie (temă literară) filozofia religiei rezistență prin cultură paşoptism (Alexandrescu, Grigore) critică literară basme fantastic (temă Eliade) subiecte bacalaureat limba română (1990-1997) umor (temă Arghezi) Naturalism curente literare examene folclor (temă Călinescu, George) evocări personalităţi poezii Labiş, Nicolae (critică lit.) dramă Petrescu, Camil (critică lit.) folclor (temă Eminescu) poezii Alecsandri, Vasile (critică literară) biografii critică literară străină poezie admitere învăţ. sup. literatură populară Tzara, Tristant (avangardism) poezii Coşbuc (critică lit.) citate comedie satirică iubire (poezia populară) roman politic (critică literară) poezie românească iluminism critică literară Neculce, Ion corespondenţă Călinescu, George aventură (temă literară) doctorat Călinescu, George baroc-clasicism (literatură) poezii antisemitism clasicism culoare (poezie) critică estetică fabule neomodernism curente culturale postume (Eminescu) critică artistică literatură populară română biografie Creangă, Ion îndrumar manuale alternative critică literară Ovidius Naso, Publius literatură română (critica criticii) critică eseistică critică literară Barbu, Ion cultură premodernă mit (temă literatură) 1918-1939 analize stilistice sinteze literare scriitori străini romane Călinescu, George (critică lit.) magie (poezie) Tonitza, Nicolae antologie roman românesc critică gen literar caracterizare personaje zodiac aforisme texte rotacizante critică literară Bacovia, George recenzii perioada interbelică (literatură) cronicari români pasteluri critică literară Fundoianu, Benjamin scriitori spanioli Glasul Patriei (revistă) carte de bucate fragmente din proză scriitori români (portrete) geniu (temă Eminescu) critică literară Vianu, Tudor roman românesc interbelic Don Juan (temă literatură) critică literară Sadoveanu, Mihail paşoptism critică literară La Rochefoucauld, François motivul nopţilor (Macedonski, Al.) pasteluri (critică literară) biobibliografie clasa a X-a reţete civilizaţie olimpiade şcolare lb. română originea limbii române politică România Creangă, Ion (învăţător) perioada paşoptistă realism (temă Creangă, Ion) poezii antume Eminescu, Mihai proză (critică literară) romane modernişti literatură română critică literară Cioculescu, Şerban antologie literatură română critică literară Botta, Emil literatură română interbelică istoria literaturii române România Rebreanu, Liviu moralitate călătorii (Călinescu, George) proză paşoptistă poezie politică (critică lit.) fond referinţă romantism intelectuali români în perioada comunistă personaje literare Călinescu, George romanul postbelic Hamlet (critică literară) Balzac influenţă lit. română poezie interbelică (critică literară) naţionalism (temă literatură) clasa a IX-a prozodie Dacia Literară literatură universală romanul balzacian limba literară (Eminescu, Mihai) mit poetic romantism curent literar fantastic (temă Bogza, Geo) portrete realism (temă Slavici) literatură postbelică cosmogonie (temă Călinescu, George) jovialitate (Creangă) case în literatură critică literară Alfieri, Vittorio comunism și intelectuali şarpe (basm) critică literară Stancu, Zaharia poezii Macedonski, Alexandru (critică literară) comentarii critice critică literară română proză interbelică teste de limba română intimişti literatură română comedie (critică literară) critică literară Lovinescu, Eugen 1927/1932 operă de artă mitul poetic Arghezi, Tudor 1963/1983 biografie Cantemir, Dimitrie comic (temă Caragiale) ştiinţe oculte artă poetică (Cantemir, Dimitrie) poeţi moderni formarea limbii române critică literară Sorescu, Marin literatură şi artă ştiinţă critică literară Fulga, Laurenţiu revista Sburătorul tipologie personaje literare (Călinescu, George) poezii românești (critică literară) familie (temă literară) nuvelă istorică (critică lit.) Eminescu, Mihai (folclor) subiecte bacalaureat limba română (1990-1995) scrisori Călinescu, George biografie Botta, Emil realism critică literară Eschil uriaşi analize literare (manuale alternative) critică literară engleză spaţiu (temă literară) romanul tradiţional (Filimon, N.) filozofia spiritului biobibliografie Călinescu, George simbolişti literatura română poezie latină poezii Eminescu, Mihai (critică literară) proză critică literară Gide, André diminutive (poezie) ediţie bilingvă română-franceză carte veche critică literară Creangă, Ion moarte (temă Bacovia) Arghezi-Eminescu critică literară Maiorescu, Titu estetică critică literară Ovidiu Brâncuşi, Constantin neosămănătorism biografie Alecsandri, Vasile cafenea literară literatură şi muzică comunism România critică literară Dryden, John metafizică (Eminescu, Mihai) articole critice critică literară Negruzzi, Costache oraş (ltemă Călinescu, George) fabule Alexandrescu, Grigore (critică literară) cronicari moldoveni revista Contemporanul ediţie bilingvă română-spaniolă periodice vechi ars poetica (temă Stănescu, Nichita) legionarism fantastic (literatură) şcoală (temă literară) ideologii literare roman postmodern (critică lit.) pamflete Caragiale, Ion Luca (critică literară) roman tradiţionalist reviste literare interbelice intelectual (Călinescu, George) critică literară Constantinescu, Pompiliu biografie Maiorescu, Titu biografie Blaga, Lucian studii eminesciene cronicari munteni genuri literare proză postpaşoptistă clasicism şi romantism compendiu literatură română Arghezi-Baudelaire critică literară Blaga, Lucian marii clasici români evaluare limba şi literatura română bacalaureat limba română scriitori români (urmăriți de securitate) zmeu (basm) admitere facultate critică literară Iorga, Nicolae muzică procedee narative (Călinescu, G.) poezii Goga, Octavian (critică literară) biografie Bolintineanu, Dimitrie literatură română veche (critică literară) artă scriitori români diaspora critică literară Voiculescu, Vasile om (poezii) critică literară română poezii iluminism (literatură) realism (literatură) documente inedite biografie Slavici, Ioan libertate de exprimare (comunism) caracter (literatură) fotografii scriitori români bacalaureat lectură erudită nuvelă (critică lit.) critică literară Pope, Alexander limbaj poetic (temă Eminescu, Mihai) album scriitori români antologie texte Creangă şi Junimea Geza, Vida despre folclor (temă Coşbuc, George) critică literară Ibrăileanu, Garabet nuvele româneşti artă universală teme romantice (Eminescu, Mihai) publicaţie literară junimea natură (temă Eminescu, Mihai) istoria Moldovei (Cantemir, D.) sat (temă Creangă) biografie Bacovia, George ex-libris Ioan Adam Cantemir, Dimitrie domn al Moldovei critică literară Malraux, André poveşti grupări literare interbelice tragic (literatură) ceremonial de nuntă critică literară Aristia, Constantin poezie românescă interbelică poezii Petrescu, Camil (critică lit.) radiofonie românească critică literară La Fontaine, Jean de roman de dragoste ars poetica (temă Barbu) studii de stil critică literară Petrescu, Camil lumi fantastice (temă literară) Sburătorul (revistă lit.) carte clasici români interviuri stilistică literară literatură română veche expresionism curente literare pictori români 1941/2000 disidenţă simbolism (literatură) paşoptişti lexicologia limbii române critică şi istorie literară povestiri (critică lit.) romantism românesc proză românească interbelică Eminescu şi romantismul german opera lui Caragiale (critică) Alexandrescu-Bolintineanu teme literare poporanism naturalism animal (poezie) ars poetica (temă Arghezi) dragoste (literatură) perioada modernă (literatură) biografie Alexandrescu, Grigore romantism (temă Eminescu, Mihai) romanul pitoresc şi baroc scriitorii și ideologia modernitate (temă Blaga) jurnal literar dadaism antologie limba română regim comunist România revista Glasul Patriei donaţie joc (temă literară) bibliografie scriitori români tradiţionalism (temă Pillat, Ion) utopie (temă Baudelaire) scrisori Focşani superstiţie teorie literară scrieri filozofice apă (poezie) modernism interbelic comedii Caragiale, Ion Luca (critică literară) avangardism proză romantică (critică lit.) critică literară Blecher, Max literatură spaniolă opera lui Heliade Rădulescu (critică) simbol literatură Petrescu, Camil cenaclul "Sburătorul" filozofia culturii clasici literatură română comentarii literare pamflete Arghezi, Tudor (critică literară) dialoguri literare critică literară Picon, Gaëtan poezie perioada interbelică generaţia anilor '60 (literatură) critică literară Agârbiceanu, Ion postmodernitate comunism România (literatură) evrei roman postbelic bacalaureat literatură română Cidul (critică literară) tipologie literară mitologie populară proză memorialistică teatru norvegian analize literare critică literară Cioran, Emil Foaia pentru Toţi, revistă lit. romane (critică literară) critică literară română sec. 20 romantism (literatură) literatură postpaşoptistă nuvelă fantastică Eminescu, Mihai (critică lit.) teme literare Eminescu, Mihai junimişti
Vă rugăm să schimbaţi parola