Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

etnie rromi

Subiect Tematic: etnie rromi
Lucrări: 0 lucrari in 65 publicatii in 4 limbi
Subiecte
învăţământ primar romi (lit. română) Transnistria pedagogie instruire şcolară educaţie multietnică muzică românească poveşti ţigăneşti căldărari practici pozitive comunităţi etnice raporturi de ţară rromi educaţie în şcoală programe educaţionale romi medii culturale bilingve metodologie religie rromi studiu de caz etnologie spoitori integrare socială rromi psihologie socială folclor rromi monografii servicii sociale originea ţiganilor (istoric) romane Moldova medievală discursuri Kogălniceanu, Mihail manual citire-scriere romi spoitori (dialecte) antologie literatură română politici publice europene lagăre de concentrare fasciste Ţările Române 1800/1848 delincvenţi corupţie copii rromi dicţionar rrom-român probleme rromi România UNICEF raporturi de ţară ţigani abolire privilegii etnie rromi slavi istoria României 1800/1848" vocabular francez-ţigănesc-român proză românească persoane fără adăpost rromi Europa de Sud-Est educaţia copiilor rromi sfaturi învăţători deportare ţigani vrăjitorie colectivizare Muntenia popoare migratoare curriculum intercultural politică prevenire consum droguri holocaust boieri aculturaţie educaţie interculturală regim fanariot ţărani robie Europa de Sud-Est deportare ţigani Transnistria minorităţi naţionale România antologie programe rromi şcoală folclor ţigani demografie limba română obiceiuri emancipare ţărani populaţii migratoare nomazi învăţământ România bulibaşă minorităţi etnice România ţigani România ghid cadre didactice protecţie minorităţi rrome romi Europa de Sud-Est integrare socială magie (ţigani) rasism robia ţiganilor Poliţia Română minorităţi modernitate Săruleşti Nuşfalău (rromi) sănătate (politici publice) poezii ţigăneşti cultură administraţie publică ediţie bilingvă română-rromani şcolarizare romi Bulgaria (rromi) memorialistică ştiinţe oculte ţigani Moldova dezrobire ţigani şcoală-comunitate politică educaţională profesori-părinţi legislaţie internă evrei etnocultură discriminare ritualuri rromi carte străină asistenţă socială politică agrară România stupefiante comunitate multiculturală statistică organizare programe de dezvoltare şcolară învăţământ preşcolar bilingv holocaust Europa Centrală carte în limba spaniolă rromi spoitori (dialecte) comunitate rromi învăţământ basme ţigăneşti muncă copii rromi holocaust etnia rromă organizare socială legislaţie antidiscriminare droguri viaţă de familie romi România înmormântare politici publice popor român învăţământ elementar proiecte construcţie comunitară rromi legislaţie internaţională geto-daci tradiţii rromi voluntariat literatură rromani şcoli-pilot deportare ţigani Transnistria 1942-19145 program "Romano Sastipen" Europa Centrală ţigani Transilvania carte în limba germană ţigani etnografie istorie Moldova educaţie contemporană interculturalitate teurgie situaţie socială rromi carte veche basme fantastice ţigăneşti naştere asistent social poezii populare ţigăneşti ţigani Europa Sud-Est vestimentaţie rromi şcoală interculturală Antonescu, Ion (mareşal) Europa familii rromi (prevenire consum droguri) probleme sociale învăţare citit-scris roman social şi psihologic 2005 proiect "Paşi spre toleranţă" dialecte rromi România istoria României 1930/... comunism România minorităţi rromi teme cross-curriculare familie rromi obiceiuri ţigăneşti fanarioţi medicină rromi România Ungaria (rromi) formare cadre didactice revistă de psihologie dezvoltare comunitară ocultism Bucureşti literatură română folclor viaţă socială lucru tematic integrare europeană discriminare etnică instruire copii rromi aderare UE rromi Europa asistenţă socială Germania mobilier şcolar comunism limba rromani romi Europa minorităţi etnice deportare evrei Slovacia (rromi) istoria României 1800/1848 obedienţă dezvoltare şcolară cercetare sociologică datini literatură engleză sociologia familiei organizare şcolară curriculum abandon școlar educaţie lagăre de concentrare drepturi fundamentale neamuri de rromi dicţionare bilingve viaţa economică căsătorie politică naţională limba ţigănească ursari vârsta a treia mişcare studenţească 1922 romi Comisia Europeană căsătorie rromi 1800/1848 vestimentaţie asistenţă socială România România (rromi) antologie literară corupţie sănătate Germania minorităţi naţionale învăţământ bilingv studiu sociologic organizaţii studenţeşti comuniste istoria României educaţie bilingvă rromi metode de cercetare în educaţie trăsături socio-culturale rromi lucrare colectivă ţigani Ţările Române învăţământ pentru rromi servicii sociale rromi aptitudini şcolaritate rromi (lit. română) ţigani Europa antisemitism românesc ediţie bilingvă română-engleză discursuri antologie folclor rromi istoria ţiganilor condiţii viaţă rromi istoria rromilor drepturile omului bilingvism identitate religioasă documente istorice sec. 14/16 obiceiuri rromi clase sociale dezvoltare elevi politici guvernamentale faţă de rromi populaţii nomade familie sănătate rromi lăutari leader învăţământ preşcolar învăţare proiect "Şanse egale pentru copiii rromi" culturi diferite educaţie rromi Republica Cehă (rromi) rase educaţie multiculturală rromi organizaţii rromi proiecte rromi Uniunea Europeană magie mentalitate marginalizare rromi
Vă rugăm să schimbaţi parola