Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

Rebreanu, Liviu

Nume Persoană: Rebreanu, Liviu
Țara sursă: RO: BJVN
Lucrări: 0 lucrari in 436 publicatii in 2 limbi
Amândoi de: Rebreanu, Liviu (Text tipărit) Autor [070]
Amândoi : Roman de: Rebreanu, Liviu (Text tipărit)
Adam şi Eva : Roman de: Rebreanu, Liviu (Text tipărit)
Adam şi Eva de: Rebreanu, Liviu (Text tipărit) Autor [070]
Adam şi Eva de: Rebreanu, Liviu (Text tipărit) Autor [070]
Alte lecturi şi alte zile de: Zaciu, Mircea (Text tipărit) Dedicat [280]
Analize literare şi stilistice de: Rotaru, Ion (Text tipărit) Dedicat [280]
Amalgam de: Rebreanu, Liviu (Text tipărit) Autor [070]
Analize literare şi stilistice de: Alexandrescu, Sorin; Rotaru, Ion (Text tipărit) Dedicat [280]
Analize şi interpretări literare : (pentru bacalaureat şi admitere în facultate) de: Ursu, G. G.; Mihăilescu, Florin (Text tipărit) Dedicat [280]
Subiecte
subiecte bacalaureat limba română muzică românească demon (temă Eminescu) autenticitate (literatură) critică literară Alecsandri, Vasile eseişti români ex-libris Dan Romașcanu literatură română postbelică cultură veche studiu de caz limbaj poetic (temă Blaga, Lucian) critică literară Arghezi, Tudor comic (literatură) critică literară Tolstoi, Lev Nikolaevici simbolism (temă Bacovia, George) scriitori vrânceni (despre) povestiri istorice lectură roman românesc sec. XX scrieri politice Eminescu şi Alecsandri intelectuali și politică Ştefan cel Mare şi Sfânt, domn al Moldovei oratori români scriitori germani limbaj figurativ sincronism curente literare societăţi literare motive literare Zamfirescu, Duiliu critici literari români roman românesc interbelic (critică lit.) scriitori vrânceni (prefaţă) eseu (critică literară) texte critice teste de literatură română critică literară Ralea, Mihai relaţie autor-cititor-carte roman istoric Sadoveanu, Mihail (critică lit.) limbaj poetic (temă Bacovia, George) mit (temă Blaga, Lucian) balade (critică literară) personalităţi politice sec. 20 timp (temă Creangă) eseuri roman românesc sec. 20 teatru (critică literară) naţionalism estetica romanului Enigma Otiliei (critică literară) Teatrul Naţional Craiova Măgarul de aur (critică literară) literatură premodernă 1918/1939 simbolism roman modern (critică literară) istoria României 1914/1918 opere literare româneşti Eminescu şi Blaga schiţe literare modernism (temă Barbu, Ion) critică literară Caragiale, Ion Luca romantism (literatură poloneză) imaginar (literatură) paralele literare limbaj poetic (temă Barbu, Ion) scrieri omagiale critică literară Delavrancea, Barbu retorica poeziei româneşti cosmos (temă Eminescu, Mihai) istorie literară cultură Mişcarea literară (revistă) interviuri literare fantastic scriitori polonezi lucrare de doctorat critică literară Dan, Pavel literatură apocrifă limbă literară sculptură baroc biografie Sadoveanu, Mihail corespondenţă familie perioada postbelică limba română literară univers rural (temă Eminescu) geneza operei literare intelectuali România 1930/1950 critică literară interbelică imaginar erotic examen literatură română biografie Caragiale, Ion Luca metamorfozele romanului (Rebreanu, Liviu) prozatori români nuvelă fantastică Eliade, Mircea (critică lit.) eseu (tehnica redactării) povestiri autori canonici critică literară Slavici, Ioan balcanism filologi români basme critică literară Rebreanu, Liviu organizaţii articole (despre război) modernism clasele XI-XII critică literară Coşbuc, George istoria limbii române clasa a XI a - a XII-a gândirism modernitate (temă Caragiale) descrieri de călătorie ars poetica (temă Blaga) autobiografii româneşti poetică sacru (temă literatură) persoane cu dizabilităţi manierism critică literară tema și viziunea despre lume cultură universală poezie românească 1944/2005 (critică lit.) antologie proză românească literatură contemporană manual limbă română cls. a X-a studii literare curente literare critică literară Galaction, Gala limbaj (temă Iorga, Nicolae) poezii Blaga, Lucian (critică literară) perioada contemporană opere Rebreanu, Liviu Eminescu şi Arghezi tipărituri vechi româneşti critică literară Hašek, Jaroslav 1918/1944 roman social (critică lit.) umanism curente literare portrete scriitori români literatură română critică literară Broch, Hermann limba română (moduri nepersonale) evocări literare romancieri literatură română dramaturgie (critică literară) revista Sămănătorul basmul cult amintiri literare corespondenţă Rebreanu, Liviu manual alternativ roman sentimental (critică lit.) La hanul lui Mânjoală (critică literară) critică literară Brătescu-Voineşti, I. Al. perioada veche literatură cultă personalităţi culturale prozatorii" Junimei" natură (temă Sadoveanu, Mihail) dramă Sorescu, Marin (critică lit.) literatură română 1848 sat (temă lit. română) modernism românesc specific naţional (literatură) critică literară română literatură străină fantastic (temă Cărtărescu) baroc proză Hogaş, Calistrat critică literară română proză nuntă jurnale optzecişti literatură religioasă roman românesc modern jurnal intim povestiri româneşti (critică literară) romanul social (critică lit. Rebreanu, L.) iubire (temă Eminescu) viaţa intelectuală limbă şi comunicare critică literară poloneză critici literari subiecte rezolvate literatura română limbaj poetic (temă Goga, Octavian) prozatori de lb. română Israel preromantism dramaturgie românească (critică literară) fantastic (temă Fulga, Laurenţiu) Mioriţa (critică lit.) diaspora română corespondenţă biografie Boureanu, Radu motive literare (Eminescu, Mihai) comic de limbaj critică literară Eminescu, Mihai limba română artistică filozofie şi literatură examen lb. şi lit. română simbolism (temă Minulescu, Ion) proză românească (retorică) critică literară Noica, Constantin opere de artă concursuri perioada interbelică publicistică Moromeţii (critică literară) anamorfoză (literatură) biografie Zamfirescu, Duiliu nebunie (temă literară) artă românească manuale şcolare istoria dramaturgiei româneşti critică literară Papadat-Bengescu, Hortensia literatură română exil critică literară Heliade-Rădulescu, Ion roman modern neomodernism (temă Stănescu, Nichita) roman război (critică lit.) biografie Lovinescu, Eugen iluminism curente literare reporteri război pictori români limba română clasa a X-a tipologie personaje literare (Caragiale, Ion Luca) ironie (temă Caragiale) simbolism (literatură) paşoptişti arhitectură limbaj poetic (temă Arghezi, Tudor) specii literare fabule (critică literară) fond Ioan Adam critică şi istorie literară retorica prozei româneşti perioada postbelică (literatură) monografie Rebreanu, Liviu colocvii literatură critică literară Călinescu, George romantism românesc Eminescu şi romantismul german proză românească interbelică literatură veche opera lui Caragiale (critică) analiza discursului literar (Rebreanu, Liviu) critică literară română roman Eminescu şi Wagner Adam şi Eva (critică literară) lirica lui Blaga teme literare sămănătorism romane Rebreanu, Liviu (critică literară) urât (temă Arghezi, Tudor) critică literară Sienkiewicz, Henryk logos folclor (temă Creangă, Ion) roman postbelic (critică lit.) poporanism expresionism naturalism avari (literatură) Vânătoarea regală (critică literară) muzică populară ars poetica (temă Arghezi) perioada modernă (literatură) partituri dragoste (literatură) modernism (temă Blaga, Lucian) romantism (temă Eminescu, Mihai) limbaj (temă Hasdeu, B. P.) modernitate (temă Blaga) domnitori români roman (Rebreanu, Liviu) nuvele dramaturgi români renaştere (literatură poloneză) logos (Platon) eros (temă literatură) personaje literare Caragiale, Ion Luca academii postmodernism (temă Cărtărescu, Mircea) cercuri literare limba română roman politic satul în literatura poloneză critică literară română teatru proză fantastică (critică lit.) avangardă literatură clasică română moralitate (temă Rebreanu, Liviu) poezii (critică literară) literatură română contemporană bibliografie scriitori români tradiţionalism (temă Pillat, Ion) peisaj (Rebreanu, Liviu) scrisori exil literar românesc Focşani reviste literare jurnalism românesc teorie literară literatură interbelică modernism interbelic comedii Caragiale, Ion Luca (critică literară) avangardism învăţământ liceal limba română clasa a X-a, manual proză romantică (critică lit.) Berlin critică literară Blecher, Max simbol literatură clasa a IX-a - a XII-a tipografii Râmnicu Vâlcea cenaclul "Sburătorul" sat românesc critică literară Hogaş, Calistrat proză românească (critică literară) titanism (temă Eminescu) romancieri români critică literară străină clasici literatură română limbaj filozofic (Platon) Ion (critică literară) critică literară Preda, Marin comentarii literare evrei Vrancea dialoguri literare romantism polonez memorii Boureanu, Radu examen limba şi literatura română literatură europeană poezii Pillat, Ion (critică lit.) realism (literatură română) memorialistică jurişti români Făt-Frumos din lacrimă (critică literară) critică literară Caragiale, Mateiu I. poezie perioada interbelică antologie de proză critică literară Agârbiceanu, Ion teoria criticii roman postbelic dramă Blaga, Lucian (critică lit.) evrei scriitori basarabeni bacalaureat literatură română comic (temă Alecsandri) semănătorism mitologie populară compozitor Dumitrescu, Gheorghe universalitate (literatură) roman interbelic (critică lit.) analize literare critică literară Cioran, Emil poetica romanului modern filme inspirate de Primul Război Mondial biografie Eminescu, Mihai critică literară Kundera, Milan artă literară convorbiri literare umanism românesc biografie scriitori români învăţământ gimnazial roman fantastic (critică lit.) clasicism românesc romane (critică literară) logos (despre) conferinţe literare literatură postpaşoptistă oratorie critică literară Urmuz teme literare Eminescu, Mihai memorii naturalism (temă literatură poloneză) limbă și literatură română clasicism (literatură) 1848 în literatura română nouăzecişti biografie Manolescu, Nicolae perioada modernă presa românească (limba) elite România 1930/1950 eseu literar regi România fantastic (mitologie) cultură România proză realistă (critică lit.) scriitori români eseuri critice 1920/1930 scriitori canonici patrie (temă Eminescu) revista Tribuna biografie personalit. istorice Bacovia şi Verlaine critică literară Pârvan, Vasile rezistenţă antisovietică Basarabia biografie A/Z literatură română 1918/1944 Toate bufnițele (critică literară) Şcoala Ardeleană ex-libris realism curent literar scriitori români contemporani poezie epică urbană nunta domnească poezia modernă proză realistă Rebreanu, Liviu (critică lit.) scris vechi românesc modernitate (temă Arghezi) teatru românesc (critică lit.) urât (literatură) proză Alecsandri, Vasile (critică literară) grupări literare dicţionar român aspecte lexicale clasa a XI-a clasicism (temă Caragiale, Ion Luca) figuri de stil teatru critică literară Philippide, Alexandru Baltagul (critică literară) proză narativă românească basmul cult (Creangă, Ion). literatură opera lui Creangă (critică) nuvelă istorică Negruzzi, Costache (critică lit.) reviste poloneze fond Leon Kalustian femeia în literatură structuri narative romanul-jurnal (critică lit. Rebreanu, L.) Epoca Luminilor critică literară română dramaturgie roman românesc (critică literară) istorici literari români postmodernism publicistică Eminescu, Mihai interviuri pers. culturale subiecte limba română facultate junimism Caragiale şi sugestia analiză psihologică (literatură) literatură fantastică romanul psihologic (critică lit. Rebreanu, L.) roman realist povestiri româneşti carte deficienţe vedere critică literară Eliade, Mircea stil literar (Delavrancea, Barbu) latinitatea limbii române carte cu autograf nuvele româneşti (critică literară) literatură comparată română critică literară Zamfirescu, Duiliu limbaj poetic tradiţie (literatură) bacalaureat limba şi literatura română comparatism românesc suprarealism critică literară folclor proză artistică (începuturi) diarism roman psihologic românesc jurnal intim (critică literară) Paris mitul prometeic ev mediu (literatură) poezie paşoptistă subiecte rezolvate limba română Roma localia criminalitate (literatură) cultură românească realism (temă Rebreanu, Liviu) carte nevăzători eros (temă Eminescu) documente literare criminali (personaje literare) dramaturgie simbolism (temă Barbu, Ion) personaje literare critică literară literatură veche stiluri neartistice Convorbiri literare (revistă) nuvele albaneze comunism satiră socială (temă Eminescu) nunta ţărănească simbolism (temă Macedonski, Alexandru) perioada premodernă personalităţi literare române învăţământ preuniversitar nunta (temă literară) revista Mişcarea literară tradiţionalism învăţământ superior biografie oratori români poezii Voiculescu, Vasile (critică lit.) Primul Război Mondial presa internaţională literatură paşoptistă iubire (temă literară) scriitori clasici români lingvistică română Bacovia şi Baudelaire critică literară Mihăescu, Gib I. conflicte internaţionale modernism (temă Arghezi, Tudor) eseu critic Eminescu şi Kant antologie critică literară română poezie românească (retorică) poezie modernă (critică lit.) avangardă (literatură) Răscoala (critică lit.) aspecte ortografice literatură modernă publicaţii literare literatură română modernă roman psihologic comedie modernă istoria României 1930/1950 biografie Papadat-Bengescu, Hortensia paşoptism (Alexandrescu, Grigore) filozofie şi poezie fantastic (temă Eliade) antologie de poezii baroc (literatură poloneză) examene folclor (temă Călinescu, George) poezii Labiş, Nicolae (critică lit.) dramă Petrescu, Camil (critică lit.) note de călătorie folclor (temă Eminescu) regine România istorici români literatură română cls. a X-a limbaj artistic admitere învăţ. sup. istoria României literatură populară Manfred-Mureşanu poezii Coşbuc (critică lit.) proza scurtă (crtică lit.) personalităţi istorice poezie românească personaje literare Rebreanu, Liviu iluminism Ştefan cel Mare (literatură) conflicte armate limbă şi stil autobiografie (critică literară) antisemitism discursuri Primul Război Mondial (literatură) clasicism neomodernism curente culturale literatură populară română biografie Creangă, Ion schiţe şi nuvele roman istoric (critică lit. Rebreanu, L.) limbaj poetic modern (evoluţie) opere alese eros (temă Petrescu, Camil) cultură premodernă carte vorbită critică literară Goga, Octavian mit (temă literatură) social (temă Rebreanu, Liviu) 1918-1939 analize stilistice sinteze literare scriitori străini critică literară Reymont, Wladyslaw Stanislaw jurnal Rebreanu, Liviu limbaj (temă Caragiale, Ion Luca) manual literatură română cls. a X-a caracterizare personaje texte rotacizante critică literară Bacovia, George operă literară ţăran român perioada interbelică (literatură) recenzii metropole cronicari români literatură poloneză scriitori români (portrete) geniu (temă Eminescu) memorialistică (critică literară) Lenin (literatură) critică literară Vianu, Tudor roman românesc interbelic retorică critică literară Sadoveanu, Mihail reviste paşoptism motivul nopţilor (Macedonski, Al.) jurnale de călătorie pasteluri (critică literară) clasa a X-a critică literară Galsworthy naturalism (temă Delavrancea, Barbu Ștefănescu) limbaj literar olimpiade şcolare lb. română originea limbii române perioada paşoptistă critică literară Manolescu, Nicolae Pădurea spânzuraţilor (critică lit.) proză (critică literară) romane balade populare (critică literară) texte vechi româneşti critică literară română nuvele fantastic (critică lit.) antologie literatură română literatură română interbelică istoria literaturii române Rebreanu, Liviu nuvele Rebreanu, Liviu (critică literară) proză paşoptistă fond referinţă romantism limbaj poetic (temă Alecsandri, Vasile) romanul postbelic Hamlet (critică literară) teoria literaturii basme româneşti (critică literară) poezie interbelică (critică literară) prozodie Dacia Literară literatură universală romanul balzacian jurnalism (zone de conflict) compozitori români stil Rebreanu, Liviu romantism curent literar tragic (temă Caragiale) Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (critică literară) realism (temă Slavici) literatură postbelică simpozion național Cluj-Napoca 2014 Toma Alimoş (critică lit.) literatură română cls. a X-a, manual autobiografii scriitori români presă literară portrete literare poezii Macedonski, Alexandru (critică literară) comentarii critice romaul politic (critică lit. Rebreanu, L.) critică literară română proză interbelică literatură comparată teste de limba română Ţiganiada (critică literară) comedie (critică literară) critică literară Lovinescu, Eugen istoria teatrului românesc revista Gazeta literară comic (temă Caragiale) limbaj popular (temă Creangă, Ion) formarea limbii române jurnalism revista Sburătorul portrete istorice cultura românească Basarabia retorica psalmilor arghezieni Basarabia (Republica Moldova) carte în limba spaniolă mitul Ondinei poezii românești (critică literară) istoria Basarabiei sec. 19/20 basme (Creangă, Ion) învăţământ Eminescu şi Goga subiecte bacalaureat limba română (1990-1995) realism analize literare (manuale alternative) spaţiu (temă literară) 24 ianuarie 1859 romanul tradiţional (Filimon, N.) poezii Stoiciu, Liviu Ioan (critică lit.) romanul erotic (critică lit. Rebreanu, L.) simbolişti literatura română 2000-2001 poezii Eminescu, Mihai (critică literară) cărţi audio Daisy proză istorie critică literară Minulescu, Ion comunicări ştiinţifice București 2009 descrieri geografice carte veche critică literară Creangă, Ion moarte (temă Bacovia) limbaj (temă Sadoveanu, Mihail) estetică arta limbajului neosămănătorism literatură inspirată de Primul Război Mondial balcanism (literatură) critică literară Mann, Heinrich poporanism (curent literar) articole critice critică literară Negruzzi, Costache Viaţa la ţară (critică lit.) cronicari moldoveni pictură studiul literaturii drept critică literară Gorki, Maxim ars poetica (temă Stănescu, Nichita) legionarism critică literară Topîrceanu, George fantastic (literatură) ideologii literare discurs oratoric roman postmodern (critică lit.) scriitori vrânceni tehnica romanului unicitate (mit) Academia Română fantastic (temă Voiculescu, Vasile) revista România literară roman tradiţionalist intelectual (Călinescu, George) reviste literare interbelice documente cronicari munteni genuri literare biografie Petrescu, Camil parnasianism teatru de păpuşi dramaturgie românească proză postpaşoptistă natură (temă literatură) clasicism şi romantism eros (temă Rebreanu, Liviu) Arghezi-Baudelaire critică literară Blaga, Lucian retorică medievală românească marii clasici români critică literară Popa, Vasko evaluare limba şi literatura română bacalaureat limba română admitere facultate critică literară Iorga, Nicolae umor (temă Creangă, Ion) muzică artă scriitori români diaspora limbaj (critică literară) critică literară Voiculescu, Vasile iluminism (literatură) literatura exilului realism (literatură) simbolism românesc teatru Goga, Octavian (critică lit.) Moara cu noroc (critică literară) realism (literatură poloneză) biografie Slavici, Ioan critică literară Isac, Emil fotografii scriitori români texte canonice bacalaureat comedii aspecte fonetice nuvelă (critică lit.) creaţie literară limbaj poetic (temă Eminescu, Mihai) Gorila, crit. lit. discursuri de recepţie album scriitori români antologie texte umor (literatură) carte sonoră folclor (temă Coşbuc, George) nuvele româneşti critică literară Ibrăileanu, Garabet artă universală junimea natură (temă Eminescu, Mihai) sat (temă Creangă) ex-libris Ioan Adam ofițeri vrânceni biografie Rebreanu, Liviu literatură germană grupări literare interbelice tragic (literatură) ceremonial de nuntă poezii Petrescu, Camil (critică lit.) antologie discursuri ars poetica (temă Barbu) critică literară Petrescu, Camil carte Sburătorul (revistă lit.) clasici români interviuri stilistică literară literatură română veche expresionism curente literare
Vă rugăm să schimbaţi parola