Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

Xenopol, Alexandru Dimitrie (23 martie 1847 - 27 februarie 1920)

Nume Persoană: Xenopol, Alexandru Dimitrie (23 martie 1847 - 27 februarie 1920 )
Limba: rum
Țara sursă: RO: BJVN
Lucrări: 0 lucrari in 84 publicatii in 2 limbi
A. D. Xenopol : Studii privitoare la viaţa şi opera sa de: Boicu, Leonid; Zub, Alexandru (Text tipărit) Dedicat [280]
A. D. Xenopol : Bibliografie de: Zub, Alexandru (Text tipărit) Dedicat [280]
Domnia lui Cuza Vodă de: Xenopol, Alexandru Dimitrie (23 martie 1847 - 27 februarie 1920) (Text tipărit)
Alexandru Xenopol : Teoretician şi filosof al istoriei de: Botez, Octav (Text tipărit) Dedicat [280]
Istoria românilor din Dacia Traiană de: Xenopol, Alexandru Dimitrie (23 martie 1847 - 27 februarie 1920) (Text tipărit)
Formele fără fond, un brand românesc de: Schifirneţ, Constantin (Text tipărit) Dedicat [280]
Borzesci şi Ştefan cel Mare de: Xenopol, Alexandru Dimitrie (23 martie 1847 - 27 februarie 1920); Vlahuţă, Alexandru; Alecsandri, Vasile; Ganea, Nicolae; Istrati, C. I.; Bolintineanu, Dimitrie (Text tipărit) Autor [070]
Istoria românilor din Dacia Traiană de: Xenopol, Alexandru Dimitrie (23 martie 1847 - 27 februarie 1920); Mihăilescu-Bîrliba, Virgil (Text tipărit)
Donaţii şi donatori în colecţiile Bibliotecii Judeţene "A. D. Xenopol" : Fondul Xenopol: Catalog de: Biblioteca Judeţeană "A.D. Xenopol" Arad (Text tipărit) Dedicat [280]
Subiecte
junimea carte în limba franceză versificaţie Cuza Alexandru Ioan, domn al României exegeză filozofie Băncilă, Vasile material digitizat (localia) perioada interbelică personalităţi culturale române critică literară Alecsandri, Vasile studii istorice limba daco-română bibliografii Cioran, Emil Bucovina istoria Rusiei CD-ROM politică România istorie socială familii boieri geografia aşezărilor româneşti generaţia anilor '30 (literatură) istoria României 1859 cunoaştere scrieri sociale români Austro-Ungaria fond Ioan Adam sec. 19-20 critică şi istorie literară catalog critică literară Xenopol, A. D. Constantin Brâncoveanu România filozofie dezvoltare patriotism Ştefan Cel Mare, domn al Moldovei viaţa religioasă Dacia sensul istoriei personalităţi politice sec. 20 Muntenia exegeză filozofie Zeletin Ştefan istoria României 1711-1878 politică unguri Austro-Ungaria aculturaţie domnitori români adevăr istoric eseuri economişti români societate românească problema evreiască aşezări geto-dacice 1633/1689 minorităţi naţionale România antologie naţionalism istoria Turciei exegeză filozofie Petrovici, Ion unire România 1859 Creangă şi Eminescu sociabilitate sociologie conştiinţă juridică (Djuvara, Mircea) creştinism românesc români exegeză filozofie Rădulescu-Motru, C. poezii (critică literară) exegeză filozofie Negulescu, P.P. literatură română contemporană Biblioteca Judeţeană "A.D. Xenopol" Arad Eliade, Mircea elită istoria filozofiei româneşti antropologie socială filozofia istoriei psihologie reviste literare scrieri filozofice pacea de la Adrianopole critică literară Carp, P. P. istoria literaturii române contemporane pacea de la Berlin istoria României .../20 modernitate extrema dreaptă România literatură română 1867/1890 Matei Basarab, domn al Ţării Româneşti influenţe culturale ştiinţa istoriei minorităţi Austro-Ungaria istoria româniei 1822/1859 Eminescu, Mihai istorie literară Brâncoveanu, Constantin domn al Ţării Româneşti geografia României comerţ sisteme filozofice Xenopol, Alexandru D. biografie Daicoviciu, Constantin tradiție și modernitate România sec. 18/19 Xenopol, A.D. naţiune română carte străină portrete istorice biografie Eminescu, Mihai Teatrul Naţional istoria Daciei istoriografie exegeză filozofie Roşca, D. D poezii românești (critică literară) Maiorescu, Titu biografie Xenopol, Alexandru D. Universitatea Maghiară din Cluj extrema dreaptă politici economice eseuri filozofice junimişti biografie Ştefan Cel Mare, domn al Moldovei 24 ianuarie 1859 istorie (Xenopol) perioada modernă diferenţiere socială industrie românească regi România intelectuali români scriitori români eseuri critice statul dac biografie personalit. istorice toponimie Dacia curs universitar exegeză Xenopol, Alexandru D. localităţi exegeză filozofie Conta, Vasile istorie Moldova pacea de la Bucureşti Sebastian, Mihail ex-libris exegeză filozofie Florian, Mircea Ateneul Român opere economice Xenopol, Alexandru D. pacea de la Kuciuk-Kainargi carte veche căsătorie intelectual critică literară Creangă, Ion cărturari români identitate naţională stat naţional critică literară Maiorescu, Titu poezie populară românească (critică lit.) promovare socială intelectuali filozofi români exegeză filozofie Blaga, Lucian carte electronică societate românească sec. 18/19 istorie socială (Zeletin, Ştefan) logica istoriei conferinţe istoria economică România Conta, Vasile maghiari Austro-Ungaria fond Leon Kalustian economie sisteme filozofice România teoria istoriei texte alese junimism fanarioţi istoria României 1633/1714 1848/1866 exegeză filozofie Bădărău, Dan Dobrogea tipărituri vechi româneşti elite universitare generaţia Crinului alb societate occidentală Borzeşti literatură română antichitate cultură românească documente literare scrisori literare pacea de la Paris comerţ românesc cultură România sec. 19 relaţii româno-ungare societate modernă românească biografie Kretzulescu, Nicolae Convorbiri literare (revistă) amintiri literare continuitate popor român periodice româneşti istorice cucerirea romană Ionescu, Nae istoriografie românească filozofie românească istoria României 1711/1821 alianţe familiale legionari previziune istorică imperiul austro-ungar Dacia istoria Moldovei biserici Ştefan cel Mare invazie barbară organizare administrativă mişcarea legionară critica criticii Unirea Principatelor Române critică literară română istoria Transilvaniei istorici români regine România exegeză filozofie Ionescu, Nae biografii istoria românilor istoria României partide politice România teoria cunoaşterii industrie istorie veche Dacia Traiana daco-geţi personalităţi istorice politicieni liberali material digitizat teoria rösleriană bibliografie Xenopol, Alexandru D. politicieni români amintiri despre Creangă, Ion stat român istoria poporului român istoria Moldovei 1457/1504 epistemologia istoriei biografie Creangă, Ion documente istorice studii economice studii filozofice istoria românilor din Dacia Traiana carte românească corespondenţă colecţii Biblioteca jud. "A.D. Xenopol" Arad Creangă şi Junimea critică literară Eminescu, Mihai cronicari şi istorici exegeză filozofie Maiorescu, Titu filozofie Bagdasar, Nicolae mişcarea unionistă logică socială
Vă rugăm să schimbaţi parola