Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

limba română

Subiect Tematic: limba română
Lucrări: 1280 lucrari in 1277 publicatii in 7 limbi
Subiecte
examen capacit. literatură română cls. a V-a semasiologie facsimile articole (publicistică) clasa a V-a - a XII-a limbă (temă Heliade-Rădulescu, Ion) termeni regionali limbă (temă Bolliac) subiecte admitere liceu istoria românilor Basarabia ambiguitate eseişti români scrieri Iordan, Iorgu corectitudine lingvistică eseu sec. 16-17 formule salut România etnografie România toponimice Banat antonomază metodica predării limbii române critică literară Arghezi, Tudor Bucovina dicţionar analogic latinitate lingvistică 2010 clasa a III-a - a IV-a nume de populaţii propoziţii erori exprimare lectură mesaj persuasiv învăţământ profesional Biblia civilizaţie România limbaj poezie cultă gen și educație învăţarea citit-scrisului pronunţie limba română vegetaţie genul dramatic (critică lit.) etnografie Oltenia împrumuturi lexicale dicţionar tehnică idee sec. 19-20 scris literar românesc reguli gramaticale teste de literatură română folclor muzical izvoare istorice limbaj religios teste naţionale norme ortoepice dicţionar enciclopedic ilustrat DIN (dicționar) diminutive româneşti scriere corectă teste fonetică publicaţii seriale gândire copil preşcolar teologie Sălaj studiu filologic politică teste de limba română cls. a VI-a dicţionar rus-român sec. 20 defectologie expresii idiomatice anacolut comunicare publică români creştinism românesc studiu sociolingvistic armata română istoria literaturii române .../1882 subiecte limba română bac. compuneri (destinaţie oficială) literatură premodernă dicţionar de antonime matematică sat bacalaureat 2005 Curentul latinist chimie limba cronicarilor istoria dicţionarului comunicare nonverbală Săruleşti limba engleză istorie literară cronici lingvistice propoziţia completivă directă fantastic limbă vulgară limbă literară învăţături creştine examen capacit. geografie exprimare orală legitimitate morfologie stilistică conflict verbal perioada postbelică predicat terminologie geografie scrisoare (redactare) Apostolul lui Coresi oralitate (Creangă, Ion) antroponime Italia articole (limba română) lexicologie stilistică literatură SF articole vers nume de locuri învăţământ preşcolar bilingv termeni ocupaţii limba albaneză principii didactice huţul, grai literatură istorică casă (lingvistică) limbaj poetic popular teoria limbajului limba sârbo-croată critică literară Slavici, Ioan litere cultură Japonia predare limba română critică literară Rebreanu, Liviu critica textului metaforă manual liceu pedagogic modernism nume de sărbători ontogeneză istoria limbii române stiluri epistolare cărţi populare graiuri istroromâne Codicele de la Ieud stil ştiinţific dicţionar universal vorbire populară critică literară omonimie romanitate balcanică clasa I graiuri dacoromâne biblioteci Banat cultură literară sărbători dicţionar onomastic românesc rezolvări subiecte lit. română (proba scrisă) limbaj (temă Iorga, Nicolae) morfosintaxă limba română cls. I-IV nume proprii (Creangă) literatură română Republica Moldova îndrumar limba română folclor muzical românesc descriere literară culegere de articole evoluţie reguli conjugare verbe limbajul criticii literare admitere Academia de Poliţie popoare balcanice conjugare verbe româneşti elemente latine (etimologie) literatură română medievală nume proprii străine literatură română metode statistice termeni creştini meserii populare Oltenia romanizare sugestie fonetică clişee lexicale basmul cult compuneri-corespondenţă subdialecte toponime româneşti învăţarea vorbirii şi a limbii rom. dicţionar gramatica limbii române copil preşcolar testare naţională 2007 limbaj natural metafore (Goga) studiu lingvistic român-got lexicologie educaţie exprimare corectă cuvinte autohtone perioada veche literatură cultă comunicări limbaj sonor indicatori statistici filozofia lingvisticii romi literatură română 1848 doine articole revista Flacăra dicţionar ilustrat Haret, Spiru teste de autoevaluare comentarii literare (gimnaziu) examen de bacalaureat foneme critică literară română limba retoromană tăcere în teatru cultură tradiţională tezaur toponimic Moldova minorităţi naţionale analiză sintactică antinomie ortoepie lb. română istoria românilor limbaj poetic romantic ritm critică literară română proză educaţie bilingvă rromi cititul și scrisul (învățare) jurnale literatură religioasă istorie veche metodica lecturii culegere texte limbi romanice stil literar colegii limbă şi comunicare metode de predare şi instruire publicaţii periodice România limbi balcanice bilingvism greşeli gramaticale Valea Sucevei subiecte limba şi literatura română substantive, figuri de stil subiecte matematică admitere liceu diaspora română examen capacit. limba română 2003 limbaje instituţionale Alecsandri, Vasile istoria Republicii Moldova exerciţii gramatică critică literară Eminescu, Mihai familie limba provensală folclor românesc ediţie bilingvă franceză-română examen lb. şi lit. română dicţionar verbe predicat nominal evoluţionism educaţie rromi învăţare rapidă termeni religioşi limbaj vulgar concursuri comunicare prin gest publicistică lectură (didactică) limba scrierilor religioase manuscrise Eminescu, Mihai comunicare logopedie critică literară Heliade-Rădulescu, Ion dicţionar paronime muncă rime-româneşti, istoric strofă punctuaţie limba română literatură slavă manual lb. română ca lb. străină testare naţională limba şi literatura română memoriul de activitate (redactare) limba română clasa a X-a cuvinte bulgăreşti de origine română mărturii istorice limbaj poetic (temă Arghezi, Tudor) echivoc fond Ioan Adam limbaj informatic poezia romană, originalitate ilustraţii critică literară Călinescu, George dialecte sud-dunărene culegere gramatică antroponimie Bucovina proiectare activitate didactică sămănătorism etnogeneza românilor gradaţie stil ştiinţific (lb. română) limba literară (Sadoveanu, Mihail) Transilvania limbă (temă Eminescu) lexicon Ardeal (poezii) admitere Facult. Teologie Ortodoxă analiză lingvistică nuvele academii termeni de film etnopsihologie punctuaţie lb. română terminologie lingvistică dicţionar expresii româneşti limbaj bisericesc limba descântecelor limbă şi stil Arghezi, Tudor 1894/1906 estetică literară lucrări ştiinţifice medicină populară proză fantastică (critică lit.) stilistică avangardă ediţie trilingvă admitere Facult. Drept poezii (critică literară) greșeli de vorbire limbaje locale teste grilă de gramatică terminologie România limbaj oral profesie metafore publicistice reviste literare limbaj poetic (temă Minulescu, Ion) ghid lexico-semantic 1894-1906 rime minorităţi poezii Ursachi, Mihai (critică literară) scriitori Basarabia enciclopedia limbii române relaţii publice examen limba şi literatura română Coresi şi textele rotacizante Pravila lui Coresi limbaj (temă Odobescu, Al.) evoluţia limbii române istoria medicinei populare biografie Coresi, Diaconul arta vorbirii conversaţie dicţionar şcolar soft educațional lingvistica limbii literare tipologie lingvistică identitate românească meserii populare dezvoltarea limbajului istoria lexicografiei române ghid scrieri slave exerciţii lexico-semantice toponimie Valea Grădiştei vocabular lb. rom. în franceză alfabet românesc vechi doina, despre antroponimie ghid metodologic Macedonia vocabular lb. rom. în italiană etichetă (ceremonial) distih presa românească (limba) 1919/1936 discurs literar eseuri critice biografie Poteca, Eufrosin procedee artistice semne de punctuație sens (concept) predare (didactică) ediţie anastatică Cazaniile lui Coresi familie (lingvistică) Sarmizegetusa denominare texte gramatică cls. II-IV învăţământ românesc vocabular limba română veche evaluare națională limba şi literatura română vocabular român-francez toponimie Vrancea pragmatism dicţionar român figuri de stil exerciţii sintaxa propoziţiei Moldova de Nord onomasiologie publicaţii periodice lingvistică orientală carte românească veche tezaur toponimic România întrebări limba română sisteme de scriere limba portugheză structuri narative texte vechi lb. romanice expresii la modă manual profesori română subiecte limba română facultate structura operei literare limbă (temă Filimon, N.) dicţionar ortoepic lexic limba română scrieri religioase lexic dacoromân toponimice Valea Soloneţului consoane geografia Bucureştiului terminologie medical-biologică poezie paşoptistă termeni creştini româneşti îndreptar personaje literare stiluri neartistice Negrileşti limba rromani jargon (1844) stiluri orale facultăţi studii lingvistice exerciţii gramatică cls. V - VIII lingvistică romană iubire (temă literară) istoria romanizării clasa a V-a unitatea limbii române literatură modernă oralitate limba literară (Neculce, Ion) adverb fragmente basme etnicitate Eminescu, Mihai (limba populară) admitere Facult. Kinoterapie dicţionar termeni literari rima şi metrul folosirea limbii Eminescu, Mihai (dicţionar) propoziţia subiectivă studenţi medicină semantica textului semantica frazei mitul dorului poezie românească comparaţie poetică Cipariu, Timotei limba maghiară gimnaziu didactica predării nume de botez nume locuri Sălaj etimologie nume româneşti auxiliar didactic cuvinte-rimă dicţionar român-german antologie texte comentate ritualuri sec. 06/12 locuţiuni verbale admitere Facult. Educaţie fizică şi sport critică literară Goga, Octavian dicţionar german-român jocuri de cuvinte nume lozinci termeni păstoreşti stiluri literare ţăran român învăţământ preşcolar operă literară Vrancea (limbaj popular) cronicari români elocvenţă nume geografice Banat compunere anuar ligvistic dicţionar nume botez magie populară românească texte religioase limbi naturale scrise cerere pedagogie calchiere cuvinte conversaţie şi comunicare instruire şcolară Coşbuc, George teste sintaxă insula Şerpilor dicţionar monolingv testare naţională stil oral (literatură) retorică reviste critică literară Sadoveanu, Mihail limbaj literar civilizaţie Biblia lui Petru Pavel Aron Mioriţa originea limbii române bune maniere latina "vulgară" perioada paşoptistă morfologie prefix proză (critică literară) morfonemul Coresi texte vechi româneşti terminologie tehnică jocuri copii antologie literatură română creştinism şi limbă statistică lexicală conferinţe Academia Română substantiv dicţionar român-englez limba română Banat frazeologie tipuri de compunere sunete (lb. română) terminologie agronomie expresii româneşti fond referinţă scrieri istorice teste de limba română cls. a VII-a carte cu CD sensuri cuvinte teoria literaturii intonaţie vorbire clasa a II-a dicţionar limba română veche citire perioada paşoptistă (literatură) poezie interbelică (critică literară) educație diferențiată prozodie limba sârbă Ardeal evaluare națională limba română limba arabă limbaj poetic premodern literatură universală literatură religioasă veche structuralism lingvistic metodă de învăţare stil poetic Hestia lingvistică matematică ergativitate limbaj verbal omagiu Mancaș, Mihaela dicţionar pleonasme metoda fonetică terminologia familiei specii narative declinare folclor Oltenia formarea limbii şi poporului român manuscrise slave limbă şi stil Petrescu, Camil cultură scrisă personajele literaturii SF îndreptar scriere corectă exerciţii lexicale comunicare didactică clasificare părţi de vorbire critică literară Şcoala Ardeleană centre culturale noi figuri de stil literatură poporană română manual învăţători Codicele Voroneţean titluri (retorică) ghid poliglot Scrisoarea lui Neacşu ortografie limba turcă terminologie creştinism grai muntean regionalisme ortografie lb. moldovenească lexic artistic (Eminescu, Mihai) dicţionar maghiar-român formarea limbii române tehnica muncii intelectuale critică literară Ursachi, Mihai vocativ greşeli de limbă teste vocabular carte străină cultura românească Basarabia imagine artistică istoria Daciei culegere de exerciții stil publicistic examen capacit. limba română cls. a VII-a poezii românești (critică literară) migraţie articole jurnalistice cultivarea limbii române învăţământ teste de literatură română cls. a IV-a basme (Creangă, Ion) cuvinte rare limbă literară veche subiecte bacalaureat limba română (1990-1995) sisteme de comunicare Biblia de la Blaj teste limba română Maramureş realism clasa a III-a părţi de propoziţie sintagme lb. română atlas lingvistic român publicaţii teoria şi topica propoziţiei carte în limba germană lingvistică germanică adjective, figuri de stil text rezumat folclor coregrafic transcriere fonetică construcţie fraze nume locuri Bucureşti limbaj familiar logică carte veche limba română literară (sec. XVIII) autografe lingvistică geografică simboluri literare folclor literar românesc sărbători păgâne româneşti toponimice Loviştea organizare idei cultură şi civilizaţie România presă teste literatură română vocabular românesc de origine latină etnomedicină teoria limbii manual literatură română cls. a XII-a discurs antroponime Republica Moldova istoria lingvisticii influenţe lexicale globalizare lingvistică traco-daci minorităţi rromi teste morfologie stil artistic (Vlahuţă, Al.) formule de politeţe meglenoromână dicţionar minimal dicţionare lingvistice texte gramatică ghid limba română impresionism (literatură) Eminescu, Mihai (statistică lexic) dicţionar de argouri limba română scrisă examen limba română fantastic (literatură) carte pentru copii teste de gramatică fonostatistică Bucureşti scriitori vrânceni istoria limbii literare căi ferate metode de predare terminologie ştiinţifică alfabet chirilic dialectologie Gorj bibliografie şcolară gen epic (critică lit.) genuri literare dicţionar frazeologic compoziţii literare arta traducerii manual şcolar dicţionar tătar-turc- român alimentaţie tradiţională subordonata atributivă abecedar filologia romanică critică literară Blaga, Lucian cuvinte vechi româneşti critică literară Iorga, Nicolae arheologie nume locuri Bucovina raport imagine-limbaj romanitatea românilor dizertaţie microglosar (dialecte) paronime dicționar epitete Poteca, Eufrosin Eminescu şi Transilvania literatură română veche (critică literară) dicţionar locuţiuni româneşti stil artistic (Sadoveanu, Mihail) toponimie Sălaj limbaj (critică literară) discurs publicitar limbaj (comunicare) iluminism (literatură) literatura exilului nume geografice Loviştea discurs jurnalistic nume locuri Moldova bacalaureat cercetare statistică limbaj poetic românesc Lazăr, Gheorghe mituri româneşti limbaj medical limbi romanice comunicare orală Loviştea Cazania lui Varlaam Banat junimea clasa a VII-a receptare text literar clasificare rime iluzie limba dacă originea poporului român cratimă dicţionar academic carte în limba engleză nume de meserii comunicare scrisă gradaţie lingvistică studii de stil medicină internă limba literară sec. XVII-XVIII exerciţii vocabular adolescenţă (temă literară) ev mediu împrumuturi lingvistice stil administrativ interviuri dialecte Bucovina stilistică literară literatură română diaspora lingvistică romanică text literar vocabular lb. rom. în germană jocuri didactice cuvinte franceze evaluare națională limba engleză simbolism (literatură) lexicologia limbii române comunicare umană adverbe sinonime discurs conflictual toponimie Dobrogea critică şi istorie literară lexicografie obiceiuri de sărbători întrebări opera lui Tiktin (critică) posesie (lingvistică) critică literară, Liturghierul lui Coresi poezie cultă ediţie bilingvă germană-română dicţionar etnie rromi primul liturghier românesc limba română corectă terminologie magică dialecte Turcia poporanism tabu album fotografic romantism (temă Eminescu, Mihai) limbaj (temă Hasdeu, B. P.) variante limbaj popular dificultăţi gramaticale Valea Soloneţului Cazania a II-a graiuri Oltenia edituri vrâncene antologie limba română lectură clasa a II-a patrimoniu cultural imaterial învăţământ România terminologie fizică-chimie estetica versului sociologie sintaxa propoziţiei limbă şi stil Budai-Deleanu, Ion dicţionar etimologic lb. română creativitatea vorbirii DOOM scrisori sec. 17-18 dialecte Moldova cuvinte derivate nume locuri Loviştea termeni de televiziune graiuri Crişana putere teste de evaluare limba şi literatura română limba poloneză vocabular păstoresc termeni literari semantica limbii române limba literară română proză romantică (critică lit.) simbol literatură Manuscrisele lui Gavriil Uric vocabular romanic biografie Puşcariu, Sextil lingvistica textului filozofia culturii genul epic (critică lit.) slavistică limbă şi stil Sadoveanu, Mihail nume proprii persoane tratat de limba română folcloristică românească metodica predării lit. române admitere A.S.E neoretorică referat (redactare) admitere Facult. Limba română limbă (temă Creangă, Ion) naţiune română Kogălniceanu, Mihail modernism polonez analize literare limba catalană nume proprii corpuri cereşti ritmul şi metrul gramatică cls. II-IV apelative geografia Moldovei clasa a V-a - a VIII-a simboluri mitice grade didactice lexic limba engleză limba bulgară teze semestriale limba română iconologie consiliere şcolară biografie Dumistrăcel, Stelian analize gramaticale expresii şi locuţiuni lb. română propoziţii subordonate atlas geografie lingvistică grădiniţă (învăţământ) etimologia toponimicului Ardeal geto-daci terminologie literară nume de persoane aspecte lingvistice cultură România scriitori români curs universitar teste de limba română cls. a IV-a ţigani părţi de vorbire clasa a V-a - a VI-a Şcoala Ardeleană sincronie graiuri jud. Hunedoara subiecte admitere învăţământ superior interacţiune comunicativă jocuri pentru copii scriere omofonii clasa I - VIII texte comentate clasa a XI-a teorie lingvistică clasicism (temă Caragiale, Ion Luca) semasiologia limbii române corespondenţă Heliade-Rădulescu teoria textului unitate naţională admitere şcoli profesionale protoromână sec. 16/18 verbe (figuri de stil) didactica limbii române sec. 18-19 colocviu limba română circulaţie neologisme Evangheliarul de la Reims categorii gramaticale compendiu exerciţii morfologie Biblia de la Blaj 1795 vorbire corectă povestiri româneşti latinitatea limbii române enunţ limba română rep. Moldova carte cu autograf limba latină morală creştină nume locuri Vrancea Dacia Romană dialect aromân biografie Iordan, Iorgu grai daco-român cursuri opţionale bacalaureat limba şi literatura română studiu lingvistic Rădineşti (graiuri) romanitate orientală limbaj liturgic proză artistică (începuturi) exerciţii clasa I - II lexic Eminescu soluţii limba româna locuţiuni limba română literatură română cls. IX-XII terminologie meserii lexic critică limbaj literar comunicare (limba română) comunicare (limbaj) subiecte rezolvate limba română dicţionar cuvinte polisemantice localia Palia de la Orăştie Soveja nume proprii cultură românească ghid conversație român-francez sunetele limbii mişcare culturală naţională dramaturgie studii de limbă analiză literară critică literară literatură veche şcoală generală Codicele popii Bratu structura vocabularului manual universitar didactica limbii şi literaturii române punctuaţie etichetă continuitate popor român Psaltirea lui Coresi simbolism (temă Macedonski, Alexandru) perioada premodernă ev mediu (civilizaţie) Istria ortoepie lb. română cls. V-VI tradiţionalism învăţământ superior stilistică literară modernă minorităţi etnice seducţie literatură paşoptistă localităţi Moldova dicţionar toponimic loviştean istoria versului corespondenţe onomastice subiecte de matematică rezolvate lingvistică română scriitori clasici români epitete (Arghezi) sec. 16 lingvistică statistică teză unică limba română învățare lb. română alfabet dialecte româneşti sintaxa limbii române propoziţia apozitivă nume chinezeşti manual dialectologie expresii argotice concursuri şcolare terminologie specializată fonologia limbii române sintaxă stilistică originea limbii române literare învăţare şcolară cuvinte româneşti morfosintaxa limbii române subiecte bacalaureat limba română (1990-1997) exprimare scrisă exerciţii limba română termeni ştiinţifici limba slavă veche proză interbelică învăţământ bilingv sintaxa conversaţiei texte ortografie ortografie lb. română cls. V-VIII toponimie Ardeal literatură română cls. a X-a Basarabia romanitate răsăriteană admitere învăţ. sup. formarea cuvintelor istoria României literatură populară practică pedagogică toponimie Bucovina proza scurtă (crtică lit.) Biblia de la Bucureşti manuscrise sec. 14-15 termeni lingvistici imagine-limbaj (raport) lingvistica integrală învăţământ pentru rromi iluminism vocabular limba română (sec. al XVI-lea - al XVII-lea) limbă şi stil pragmastilistică limbă și identitate comentarii stilistice limba corectă discursuri consoană dentală politeţe sec. 13/17 limba germană clasicism hărţi lingvistice studiu comparat limba slovacă istoria poporului român clasa a II-a - a IV-a comentariu scris românesc studiu istoric compendiu gramatică locuţiuni mijloace gramaticale indice de cuvinte dicționar explicativ al limbii române traco-geţi examen capacit. lit. română analize stilistice sintaxa dialectală scriere românească (origine) sinteze literare etapa narativă capacitate literatură română limba română literară (sec. XIX) antonime onomastică românească limbaj (temă Caragiale, Ion Luca) sesiunea 2005 atlas lingvistic morfosintaxa adverbului texte rotacizante grai maramureşean teste de literatură română cls. a VI-a perioada interbelică (literatură) examen capacit. limba română cls. a V-a limba ucraineană simbol nume geografice Bucureşti bibliografia fonetică românească psihologia copilului învăţare învăţământ primar comentariu de text literar compoziţie şcolară romanitate subiecte bacalaureat limba română dificultăţi de scriere auxiliare didactice pentru învăţământul primar admitere învăţ. liceal exerciţii sintaxa frazei filozofie lingvistică folosirea limbii corecte nuvela realist-psihologică ex-libris Dan Romașcanu medii culturale bilingve stil artistic (Creangă, Ion) limba sîrbo-croată cultură veche concepte operaţionale formarea poporului român copii preşcolari studiu de caz nume de străzi vizualitate limbaj poetic (temă Blaga, Lucian) învăţare limbă română teatru (dicție) comunicare (grafică) vorbire dicţionar omonime biografie Tiktin, Hariton lingvist traducere Delavrancea, Barbu dicţionar poliglot român-englez-francez-spaniol poezii Coşbuc (procedee artistice) istoria limbii etnie limbaj figurativ stilistica limbii literare cărţi sacre latinitate motive literare critică literară rusă critici literari români adjective sinonime forme învăţământ teste grilă de istorie obiective educaționale auxiliar manuale alternative retorica titlurilor gramatică învăţământ gimnazial semantica metaforei lingvistică structurală exerciţii stilistică lb. română clasele V-VIII gramatica limbii române fişe bibliografice geografie personaje mitice Ştefan Cel Mare, domn al Moldovei limbaj poetic (temă Bacovia, George) dicţionar gramatică critică literară Hasdeu, Bogdan Petriceicu dialecte Crişana lingvistică generală limbi slave meridionale predare citire ziaristică moşii Moldova dicţionar neologisme toponime veda stil artistic (Galaction, Gala) ghid literatură română originea limbii morfologia limbii române dicţionar limba engleză admitere colegii diverse bacalaureat 2011 toponimie Transilvania terminologie medicală populară simbolism limbă şi stil Vlahuţă, Alexandru dialecte limba literară (Creangă, Ion) dicţionar morfologic al lb. române pozitivism (temă Eminescu) poezie interbelică limbaj poetic (temă Barbu, Ion) teste de literatură română cls. a V-a cromatica poporului român ortografie lb. română cls. I-IV Liturghierul lui Coresi Coresi şi epoca sa istoria limbii române literare filologie romanică cultură gen dramatic (critică lit.) pragmatică lingvistică învăţământ gimnazial şi liceal Crişana teste limba şi literatura română dicţionarul limbii române dicţionar moldovenesc-românesc ediție centenar geografia României tăbliţe de plumb sintagmă teste grilă limba română parole limba română literară teste rezolvate limba română articole ziar Adevărul graiuri româneşti exerciţii fonetică artă populară Oltenia Vrancea statistică cultură Banat dicţionar rime examen literatură română confruntare de idei limbă şi stil Paul Zarifopol slavonism prozodii româneşti lexic magic românesc culegere de exerciţii şi probleme texte vechi (tehnica editării) metodica predării gramaticii omonime filologi români limbă şi stil Stancu, Zaharia învăţământ elementar basme evaluare elevi stiluri funcţionale analiză gramaticală Moldova (toponimie) limbă liturgică clasele XI-XII clasa a XI a - a XII-a memorii Iordan, Iorgu stiluri narative subiecte bacalaureat definitivat (examen) gramatică învăţământ primar critică literară literatură religioasă umanism (literatură) poetică limba literară (Ispirescu, Petre) istoria slavisticii româneşti romanizarea Daciei om învăţare citit-scris lexic limba franceză dicţionar toponimic Sălaj conferinţe originea şi istoria limbilor răspunsuri teste lit. română lucrări ştiinţifice (tehnici de elaborare) curente literare Catehismul lui Coresi exerciţii de sintaxa frazei teste grilă de literatură română tropi forme primitive şi etapele de dezvoltare ale limbilor limbă dicţionar toponimic fonologie teze cu subiect unic limba română interferenţe latine aspecte gramaticale latina populară tipărituri vechi româneşti dicţionar de stilistică terminologie creştină românească clasa a XII-a tehnici compoziţionale cuvinte Molitvenicul lui Coresi expresii şi locuţiuni nume proprii Bucovina gândire folclor conjugare lexic romanic scriitori moderni limbile vecine stil artistic (Iorga, Nicolae) sociologie lingvistică Istoria ieroglifică (stilistică) cuvinte slave hermeneutică limba coreeană manual lb. română manual alternativ alegere vocabular Biblia lui Ulfila dezvoltarea limbii române filozofie românească stilistică românească teste de limba română cls. a V-a scriitori premoderni limbaj popular scriere Dacia preromană intonaţie idiomatică limba sardă condensarea lexico-semantică limbi scrise răspunsuri teste lb. română subiecte rezolvate limba și literatura română Donici, Alexandru limbaj nonverbal stilistica limbii române istoria artei româneşti literatură străină omagiu Brâncuş, Grigore analiza discursului dicţionar regionalisme lucrare colectivă metode învăţământ pedagogie şcolară jargon terminologie păstorească subiecte rezolvate literatura română limba rusă dicţionar nume proprii vegetarianism poezii Vlahuţă (critică lit.) pictură România termeni etnomedicali antonimie terminologie medicină teste de literatură română cls. a VII-a limbaj poetic (temă Goga, Octavian) istoria Moldovei 1457/1504 tipografii Banat limbaj scris pastel lexic românesc ortoepie lexicografia Şcolii Ardelene Ţara Loviştei exerciţii gramatică cls. II-IV preromantism literatură de consum dramaturgie românească (critică literară) limbă (temă Odobescu, A.I.) graiuri Clopotiva limba spaniolă dicţionar analogic de sinonime limba română modernă strigătul katastasiac nuvela fantastică curriculum-vitae (redactare) dialectologie română proces-verbal (redactare) limba română artistică enciclopedie studiu stilistic sec. 13/16 carte în limba franceză versificaţie interferenţe slave verbe cauzative toponimie românească epitete (Eminescu) palatal material didactic istoria stilisticii româneşti propoziţia atributivă limba japoneză perioada interbelică comunicare verbală personaj literar Moldova (Republică) lingvistică rromi admitere şcoli postliceale dialect meglenoromân ortografie cls. a-IV a literatură medievală etică şi limbaj propoziţia enunţiativă ortografie lb. română Biblia 1688 articole ziar Dimineaţa magie atribut mentalitate onomastică românească Bucovina 1900/1950 limba română Transilvania sisteme de scriere şi de notare teste de capacitate poezie lirică studii de limbă literară dezvoltarea limbii române literare iluminism curente literare exerciţii de analiză gramaticală Tetravanghelul lui Coresi teste grilă de geografie cromatică specii literare subordonata subiectivă curs limba română perioada postbelică (literatură) meşteşuguri artistice grai aromân etnogeneza limbii române spiritualitate românească calc lingvistic texte gramatică clasa I-II literatură veche filozofie teste de evaluare examen capacit. limba română cls. a VI-a religie cuvinte polisemantice roman postbelic (critică lit.) nume proprii (Coşbuc) toponimie Bucureşti procedee stilistice epitete (Goga) examen definitivat lingvistică regională lingvistică folcloristică lexicon greşeli lb. română expresii româneşti (comentate) sinonime artă oratorică lingvistică slavă obiceiuri interpretare text literar stilistică generală clasa a IV-a istroromână, formarea cuvintelor iluminism românesc literatură clasică română jurnalistică texte vechi diacronie tipăriturile lui Coresi manual literatură română istoria dialectologiei româneşti lingvistică indo-europeană şcoala primară studii româno-albaneze literatură interbelică fonetică stilistică dialecte Muntenia Clopotiva sec. 19 învăţământ liceal limba română clasa a X-a, manual dor (lirică populară) dicţionar limba română infinitiv informare bibliografică proză românească (critică literară) limbajul gesturilor examinare naţională tehnică literară clasa I - IV sufix nume geografice Moldova diferenţieri lingvistice casă didactică roman interbelic (critică lit.) expresii limba română schiţe didactice artă literară propoziţia predicativă nume de familie româneşti stiluri limbaj 1869/1995 teoria saussauriană concordanțe subiecte literatura română stil nume proprii animale Oltenia traduceri religioase româneşti toponimie Ţara Loviştei dicţionar enciclopedic dicţionar epitete graiuri îndreptar ortografic biografie Ştefan Cel Mare, domn al Moldovei dialect româno-istrian limba română clasele V-VIII întrebări şi răspunsuri localităţi limba daco-geţilor ex-libris dificultaţi lexic român argou morfem sufixe (neologisme) limba română comună bibliografie fonetică românească oi examen capacit. literatură română cls. a VII-a oronime discurs public dificultăţi semantice aspecte lexicale limbaj infractori diaconul Coresi subiecte de teză poezia populară română mitologie românească Biblia lui Timotei Cipariu prefixe (neologisme) timp (lingvistică) dialecte dacoromâne patrimoniu cultural curente culturale sec. 16 corespondenţă Puşcariu, Sextil ziare literare nume geografice Sălaj culegere gramatică cls. II-IV antologie texte româneşti vechi roman românesc (critică literară) termeni geografici populari junimism Bucovina (România) fonetica limbii române arheologie Dacia teste de evaluare limba română teste limba română si limba engleză provincia Dacia testare limba română cls. a VIII-a limbaj poetic floră cerere (întocmire) limbaj copil preşcolar toponimie Moldova de Nord autori români pronume toponimie Banat etnolingvistică meşteşuguri pragmatică semantica lingvistică cadre didactice toponimie tipuri de flexiuni (gramatică) tehnica editării textelor vechi admitere Facult. Jurnalism graiul huţul fizică slavă (influenţă lb. rom.) greşeli de exprimare tipar românesc sinteze limba română aspecte ortografice vocabular limba română analize morfologice cultură coreeană Dacia dialecte neolatine arhitecţi clasa a VII-a - a VIII-a polisemie limba franceză structura versului olimpiade şcolare dicţionar nume de familie examene texte dialectale nume locuri Transilvania învăţământ secundar propoziţia interogativă limbaj artistic ortografie cls. II-IV poezii Coşbuc (critică lit.) daco-geţi manual de limba română antifrază corespondenţă Pârvan, Vasile Eminescu, Mihai (lexic artistic) admitere liceu limba română Basarabia imagine folclor România cultisme limbaj audiovizual terminologie matematică anchetă dialectală genul liric (critică lit.) literatură populară română studiul limbii vorbite manuscrise prelucrare limbaj natural limbaj poetic modern (evoluţie) literatură cultă română Puşcariu, Sextil cultură premodernă gramatica basmului paleografie cuvânt criptic studii filologice biografie Hasdeu, Bogdan-Petriceicu idiolect studiu comparativ Mioriţa (balada populară) folclor literar limba gotică nume proprii locuri aromână Noul Testament derivare estetica limbii dicţionar explicativ unilingv primele lecţii examen capacit. modele matematice ortografie lb. română cls. V-VI termeni specializaţi limbă şi stil Miron Costin critică literară Vianu, Tudor comunicare publicitară termeni limba română cls. III-IV clasa a X-a etnologie didactica redactării olimpiade şcolare lb. română manuscris juridic liturghier scriere creativă istroromâni textualitate clasa a VIII-a onomastică exerciţii ortografie limba română (comunicare) lexic limba română literară (1844) dialect istroromân romane topice Bucureşti texte literare limbi slave critică literară Şincai, Gheorghe cuvinte latine poezii despre Ardeal literatură română interbelică teste admitere Academia de Politie scriitori vrânceni (redactor) istoria literaturii române nume proprii daco-getice teste de bacalaureat proză paşoptistă romantism limbaj poetic (temă Alecsandri, Vasile) teste grilă de limba română examen capacit. limba română limba literară (Alecsandri, Vasile) limbaj jurnalistic dicţionar cuvinte împrumutate capacitate limba română dicţionar român-francez publicitate cuvinte împrumutate Dacia Literară dicţionar expresii şi locuţiuni dicționar de lexicologie crestomaţie romanică memorator onomastică Transilvania limba literară (Eminescu, Mihai) admitere Facult. Româno-Americană literatură poporană portrete idiomuri romanice dicţionar locuri româneşti literatură postbelică limbă naţională semantica verbului abrevieri limbi indo-europene antroponime România metodica predării lb. române examen capacit. istorie presă literară lexic grai maramureşean clasificare ritmuri poezii Macedonski, Alexandru (critică literară) texte literare vechi nume geografice Vrancea interferenţe lingvistice teste de limba română istoriografie latină sintaxă umor ev mediu românesc istoria discursului parlamentar etimologie manual auxiliar arta scrisului vocabular limbi romanice literatură medievală românească vocale descântece examen capacit. literatură română cls. a VI-a limbaj popular (temă Creangă, Ion) aromâni arheologie România lingvişti români dezvoltare unităţilor de comunicare crestomaţie de literatură stilurile limbii române subiecte probă orală (lit. română) jurnalism metodică graiuri Moldova sec. 17 limba moldovenească dicţionar ortografic clasicism (temă Creangă, Ion) artă tipografică norme ortografice dicţionar sinonime pleonasme comunitate rromi formulări subiecte lb. română semiotică dicţionar rime Eminescu Unire 1918 analize literare (manuale alternative) popor român romanitate lingvistică pronunţie învățare limba română expresii verbale tradiţionale filozofia spiritului Şincai, Gheorghe auxiliar didactic învăţământ gimnazial Moldova istorie dicționar explicativ sociolingvistică ediţie bilingvă română-franceză lexicon de verbe româneşti subordonata predicativă pravile subiecte limba română critică literară Creangă, Ion ştiinţă şi tehnică teoria traducerii istoria romanilor limba slavo-română metode didactice Larousse onomastică România limbaj (temă Sadoveanu, Mihail) alteritate limbaj religios românesc articolul posesiv semantică logică subordonate completive arta limbajului mesaj subliminal arhaisme antroponime teste morfologia numelui limbaj ştiinţific limba română veche manual literatură română cls. a XI-a strategie didactică creativitate pregătire rapidă (lit. română) salut teză unică limba şi literatura română medicină cronicari moldoveni pictură calcul lingvistic structuralism dezvoltare comunitară grădiniţe de copii exerciţii gramatică română terminologie ştiinţele naturii şcoală (temă literară) primele tipărituri figuri stilistice omagiu Slama-Cazacu, Tatiana Academia Română vocabular lb. rom. în spaniolă soluţii literatura română numerale (limba română) limba de cult proză postpaşoptistă expresivitate (frazeologie) Maior, Petru subiect crestomaţie limba română tipărituri vechi slavone curriculum limba populară marii clasici români evaluare limba şi literatura română bacalaureat limba română poezie populară admitere facultate porecle nume de familie limbaj publicistic lingvistică arabă stil beletristic limbă şi stil Goga, Octavian 1990/2001 dezvoltarea vorbirii lecţii de lectură literară articole lingvistice cacofonie scriitori români diaspora metacomunicare limbaj şi stil valenţă evaluare performanţă şcolară jocuri educative curente literare sec. 19 istoria limbii române (Basarabia) rotacism adverbe, figuri de stil semne limbă arhitecţi români neologisme naturalism (temă Eminescu, Mihai) Psaltirea lui Dosoftei (stilistică) aspecte fonetice forme poetice limbaj poetic (temă Eminescu, Mihai) discursuri de recepţie etimologia limbii române limba română contemporană filozofie România dicționar pe subiect critică literară Iosif, Ştefan Octavian noţiuni de teorie literară limbaj policos dicţionar locuţiuni compuneri şcolare limbaj dicţionar de arhaisme protecţia solului omagiu Hristea, Theodor lexicografie română numismatică dialecte româneşti (sudul Dunării) frază ex-libris Ioan Adam vocabular latin sol (pământ) păstorit semantică personalităţi (temă literară) limba tătară Muşatini (familie) proiect didactic (model) critică literară Petrescu, Camil 1869-1995 ocupaţie exerciţii rezolvate literatură română veche istoria lingvisticii româneşti nume proprii (poezie Coşbuc) prenume limbi neolatine predare literatură română unităţi administrativ-teritoriale (toponimie) învăţământ cultură generală toponimie internațională filozofia limbajului stil juridico-administrativ limba română-limba franceză scriere românească limba italiană jocuri instructiv educative slavi propoziţii necircumstanţiale sinonimie teme literare dificultăţi de pronunţare psiholingvistică limbă (temă Caragiale, I. L.) dicție limba română (exerciții) onomastică Italia admitere învăţământ superior Glossă (critică lit.) români-Peninsula Balcanică sinteză teoria literaturii române topică donaţie gen liric (critică lit.) compoziţie (literatură) lexic istroromână semiotica folclorului meserii teorie literară lingvistică dacă comparare matematică ghid analize gramaticale nume comune sintaxa frazei filologie texte în limba latină propoziţia completivă indirectă sat românesc civilizaţie românească nume locuri Banat comparaţie comentarii literare maniere în comunicare originea cuvintelor ghid conversație poliglot poezie perioada interbelică nume româneşti vechi limba vorbită revistă de ştiinţă şi cultură Astra învăţământ minorităţi învăţământ gimnazial vocabular subiecte pentru examen (lit. română) mass-media literatură postpaşoptistă forme prozodice oratorie noţiuni elementare de ortografie stil şi limbaj învăţământ special complement naraţiune predare citit-scris poezii Arghezi, Tudor (critică literară) biserica română perioada modernă ghid bacalaureat exprimare proză realistă (critică lit.) clasa a VI-a biografie Cipariu, Timotei limba istroromână etnografie gramatică toponimice Vrancea poezia modernă cărturari români etimologie populară eufonie scris scris vechi românesc verbe admitere Facult. Limbi şi Lit.Străine istoria filologiei româneşti informaţie toponimie Valea Soloneţului examen lb. română
Vă rugăm să schimbaţi parola