Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

limba română

Subiect Tematic: limba română
Lucrări: 1280 lucrari in 1278 publicatii in 8 limbi
Subiecte
examen capacit. literatură română cls. a V-a limbă (temă Heliade-Rădulescu, Ion) eseişti români metodica predării limbii române dicţionar tehnică reguli gramaticale publicaţii seriale creştinism românesc armata română sat limbă literară perioada postbelică oralitate (Creangă, Ion) nume de locuri litere critică literară Rebreanu, Liviu modernism cărţi populare graiuri istroromâne limbajul criticii literare subdialecte limbaj natural lexicologie comunicări limba retoromană tăcere în teatru cultură tradiţională metodica lecturii colegii Valea Sucevei subiecte matematică admitere liceu examen capacit. limba română 2003 limbaje instituţionale critică literară Eminescu, Mihai comunicare logopedie limba română clasa a X-a cuvinte bulgăreşti de origine română dicţionar expresii româneşti terminologie România profesie scriitori Basarabia istoria medicinei populare soft educațional Macedonia presa românească (limba) predare (didactică) Cazaniile lui Coresi figuri de stil dicţionar ortoepic geografia Bucureştiului Eminescu, Mihai (dicţionar) limba maghiară nume de botez nume locuri Sălaj etimologie nume româneşti locuţiuni verbale critică literară Goga, Octavian dicţionar nume botez cerere pedagogie calchiere cuvinte insula Şerpilor stil oral (literatură) bune maniere morfonemul expresii româneşti teste de limba română cls. a VII-a clasa a II-a citire prozodie Ardeal stil poetic formarea limbii şi poporului român noi figuri de stil lexic artistic (Eminescu, Mihai) dicţionar maghiar-român examen capacit. limba română cls. a VII-a sisteme de comunicare lingvistică germanică adjective, figuri de stil folclor coregrafic logică autografe vocabular românesc de origine latină discurs meglenoromână impresionism (literatură) istoria limbii literare dialectologie gen epic (critică lit.) romanitatea românilor iluminism (literatură) exerciţii vocabular literatură română diaspora critică şi istorie literară dicţionar variante limbaj popular dificultăţi gramaticale estetica versului sociologie graiuri Crişana teste de evaluare limba şi literatura română genul epic (critică lit.) limbă (temă Creangă, Ion) naţiune română simboluri mitice teze semestriale limba română geografie lingvistică grădiniţă (învăţământ) cultură România clasa a V-a - a VI-a semasiologia limbii române teoria textului localia dicţionar cuvinte polisemantice localităţi Moldova lingvistică română scriitori clasici români învățare lb. română teză unică limba română originea limbii române literare toponimie Bucovina atlas lingvistic filozofie lingvistică stil artistic (Creangă, Ion) vorbire etnie critici literari români obiective educaționale retorica titlurilor gramatică învăţământ gimnazial exerciţii stilistică lb. română geografie personaje mitice ziaristică simbolism teste de literatură română cls. a V-a gen dramatic (critică lit.) Crişana teste limba şi literatura română artă populară Oltenia dicţionar rime lexic magic românesc metodica predării gramaticii analiză gramaticală interferenţe latine latina populară scriitori moderni limba coreeană intonaţie idiomatică poezii Vlahuţă (critică lit.) pictură România ortoepie Ţara Loviştei limba română artistică enciclopedie studiu stilistic carte în limba franceză interferenţe slave etică şi limbaj dezvoltarea limbii române literare teste grilă de geografie examen capacit. limba română cls. a VI-a roman postbelic (critică lit.) tipăriturile lui Coresi istoria dialectologiei româneşti informare bibliografică examinare naţională nume geografice Moldova casă didactică expresii limba română 1869/1995 toponimie Ţara Loviştei dicţionar enciclopedic limba română clasele V-VIII întrebări şi răspunsuri limba daco-geţilor ex-libris bibliografie fonetică românească dialecte dacoromâne provincia Dacia floră autori români toponimie Banat etnolingvistică admitere Facult. Jurnalism sinteze limba română vocabular limba română cultură coreeană olimpiade şcolare studiu comparativ folclor literar aromână comunicare publicitară scriere creativă onomastică exerciţii ortografie dialect istroromân poezii despre Ardeal publicitate crestomaţie romanică presă literară limba moldovenească dicţionar sinonime Unire 1918 subordonata predicativă subiecte limba română critică literară Creangă, Ion limba slavo-română Larousse arhaisme medicină terminologie ştiinţele naturii numerale (limba română) limba de cult tipărituri vechi slavone articole lingvistice semne limbă arhitecţi români aspecte fonetice critică literară Iosif, Ştefan Octavian dicţionar de arhaisme ocupaţie filozofia limbajului dificultăţi de pronunţare gen liric (critică lit.) meserii maniere în comunicare limba vorbită învăţământ gimnazial literatură postpaşoptistă forme prozodice oratorie poezii Arghezi, Tudor (critică literară) ghid bacalaureat eufonie examen lb. română colocviu limba română exerciţii morfologie latinitatea limbii române comunicare (limba română) perioada premodernă subiecte de matematică rezolvate fonologia limbii române cuvinte româneşti termeni lingvistici învăţământ pentru rromi discursuri studiu comparat semasiologie ambiguitate antonomază latinitate lingvistică 2010 propoziţii mesaj persuasiv limbaj poezie cultă învăţarea citit-scrisului pronunţie limba română idee scris literar românesc teste de literatură română teste naţionale DIN (dicționar) gândire copil preşcolar Sălaj defectologie istoria literaturii române .../1882 dicţionar de antonime bacalaureat 2005 fantastic literatură SF limba albaneză literatură istorică limba sârbo-croată cultură Japonia predare limba română critica textului ontogeneză vorbire populară limbaj (temă Iorga, Nicolae) îndrumar limba română reguli conjugare verbe literatură română medievală studiu lingvistic român-got perioada veche articole revista Flacăra analiză sintactică antinomie publicaţii periodice România istoria Republicii Moldova limba provensală predicat nominal limbaj vulgar muncă memoriul de activitate (redactare) mărturii istorice dialecte sud-dunărene lexicon nuvele punctuaţie lb. română medicină populară greșeli de vorbire Coresi şi textele rotacizante limbaj (temă Odobescu, Al.) istoria lexicografiei române discurs literar Sarmizegetusa vocabular român-francez pragmatism tezaur toponimic România manual profesori română poezie paşoptistă stiluri orale studii lingvistice istoria romanizării fragmente basme admitere Facult. Kinoterapie semantica frazei mitul dorului Cipariu, Timotei dicţionar român-german nume compunere Coşbuc, George perioada paşoptistă sensuri cuvinte limba arabă lingvistică matematică ergativitate dicţionar pleonasme centre culturale ghid poliglot ortografie terminologie migraţie Biblia de la Blaj clasa a III-a atlas lingvistic român publicaţii limba română literară (sec. XVIII) influenţe lexicale fantastic (literatură) Bucureşti terminologie ştiinţifică alfabet chirilic dicţionar tătar-turc- român filologia romanică cuvinte vechi româneşti arheologie discurs jurnalistic junimea carte în limba engleză toponimie Dobrogea lexicografie etnie rromi tabu limba română lectură clasa a II-a limba literară română referat (redactare) limba catalană apelative clasa a V-a - a VIII-a geto-daci terminologie literară scriitori români Şcoala Ardeleană sincronie limbaj liturgic literatură română cls. IX-XII subiecte rezolvate limba română Psaltirea lui Coresi istoria versului literatură română cls. a X-a literatură populară analize stilistice capacitate literatură română grai maramureşean examen capacit. limba română cls. a V-a folosirea limbii corecte limbaj poetic (temă Blaga, Lucian) comunicare (grafică) dicţionar poliglot român-englez-francez-spaniol poezii Coşbuc (procedee artistice) latinitate dialecte Crişana lingvistică generală predare citire dicţionar neologisme admitere colegii diverse graiuri româneşti limbă şi stil Paul Zarifopol culegere de exerciţii şi probleme texte vechi (tehnica editării) omonime limbă şi stil Stancu, Zaharia Moldova (toponimie) limbă liturgică clasa a XI a - a XII-a limba literară (Ispirescu, Petre) romanizarea Daciei lexic limba franceză originea şi istoria limbilor exerciţii de sintaxa frazei limbă aspecte gramaticale conjugare cuvinte slave manual alternativ alegere vocabular scriitori premoderni limbi scrise limba rusă antonimie teste de literatură română cls. a VII-a nuvela fantastică curriculum-vitae (redactare) istoria stilisticii româneşti propoziţia atributivă atribut Tetravanghelul lui Coresi specii literare grai aromân etnogeneza limbii române spiritualitate românească nume proprii (Coşbuc) expresii româneşti (comentate) lingvistică slavă lingvistică indo-europeană infinitiv roman interbelic (critică lit.) traduceri religioase româneşti dicţionar epitete dificultaţi lexic român examen capacit. literatură română cls. a VII-a diaconul Coresi antologie texte româneşti vechi roman românesc (critică literară) arheologie Dacia semantica lingvistică antifrază admitere liceu imagine folclor România manuscrise prelucrare limbaj natural paleografie etnologie istroromâni topice Bucureşti texte literare cuvinte latine scriitori vrânceni (redactor) examen capacit. limba română Dacia Literară onomastică Transilvania portrete idiomuri romanice literatură postbelică limbi indo-europene examen capacit. istorie poezii Macedonski, Alexandru (critică literară) sintaxă istoriografie latină arta scrisului stilurile limbii române dicţionar ortografic pleonasme Şincai, Gheorghe onomastică România creativitate pictură dezvoltare comunitară Academia Română soluţii literatura română admitere facultate dezvoltarea vorbirii lecţii de lectură literară limbaj şi stil rotacism naturalism (temă Eminescu, Mihai) limbaj policos dicţionar locuţiuni compuneri şcolare semantică 1869-1995 unităţi administrativ-teritoriale (toponimie) stil juridico-administrativ admitere învăţământ superior români-Peninsula Balcanică propoziţia completivă indirectă sat românesc subiecte pentru examen (lit. română) biografie Cipariu, Timotei toponimice Vrancea etimologie populară verbe verbe (figuri de stil) Rădineşti (graiuri) terminologie meserii critică limbaj literar Soveja dialecte româneşti sintaxă stilistică limba germană sinteze literare nume geografice Bucureşti psihologia copilului scrieri Iordan, Iorgu sec. 16-17 critică literară Arghezi, Tudor lectură civilizaţie România împrumuturi lexicale folclor muzical izvoare istorice dicţionar enciclopedic ilustrat scriere corectă teste fonetică Săruleşti limba engleză examen capacit. geografie conflict verbal lexicologie stilistică învăţământ preşcolar bilingv istoria limbii române romanitate balcanică biblioteci Banat cultură literară sărbători literatură română Republica Moldova termeni creştini fonetică basmul cult toponime româneşti învăţarea vorbirii şi a limbii rom. indicatori statistici dicţionar ilustrat examen de bacalaureat foneme cititul și scrisul (învățare) literatură religioasă metode de predare şi instruire subiecte limba şi literatura română dicţionar verbe termeni religioşi lectură (didactică) dicţionar paronime Transilvania limbaj bisericesc lucrări ştiinţifice limbaje locale reviste literare ghid lexico-semantic 1894-1906 biografie Coresi, Diaconul arta vorbirii tipologie lingvistică ghid metodologic etichetă (ceremonial) învăţământ românesc exerciţii sintaxa propoziţiei întrebări limba română lexic limba română consoane termeni creştini româneşti îndreptar personaje literare literatură modernă etnicitate poezie românească teste sintaxă Mioriţa latina "vulgară" morfologie jocuri copii scrieri istorice teoria literaturii poezie interbelică (critică literară) limba sârbă evaluare națională limba română structuralism lingvistic literatură religioasă veche Hestia omagiu Mancaș, Mihaela metoda fonetică manuscrise slave clasificare părţi de vorbire greşeli de limbă cultura românească Basarabia imagine artistică cultivarea limbii române teste de literatură română cls. a IV-a teste limba română părţi de propoziţie sintagme lb. română transcriere fonetică construcţie fraze lingvistică geografică presă antroponime Republica Moldova minorităţi rromi texte gramatică carte pentru copii dicţionar frazeologic manual şcolar critică literară Blaga, Lucian Eminescu şi Transilvania discurs publicitar nume geografice Loviştea Banat clasificare rime medicină internă stil administrativ interviuri vocabular lb. rom. în germană jocuri didactice posesie (lingvistică) Valea Soloneţului graiuri Oltenia terminologie fizică-chimie creativitatea vorbirii putere limbă şi stil Sadoveanu, Mihail tratat de limba română Kogălniceanu, Mihail limba bulgară etimologia toponimicului Ardeal aspecte lingvistice graiuri jud. Hunedoara admitere şcoli profesionale categorii gramaticale carte cu autograf morală creştină dialect aromân cultură românească mişcare culturală naţională Codicele popii Bratu exprimare scrisă consoană dentală studiu istoric indice de cuvinte subiecte bacalaureat limba română exerciţii sintaxa frazei cultură veche concepte operaţionale nume de străzi biografie Tiktin, Hariton lingvist traducere critică literară rusă adjective sinonime dicţionar gramatică dialecte dicţionar morfologic al lb. române cromatica poporului român ediție centenar sintagmă parole articole ziar Adevărul statistică evaluare elevi memorii Iordan, Iorgu om răspunsuri teste lit. română lucrări ştiinţifice (tehnici de elaborare) Catehismul lui Coresi Molitvenicul lui Coresi sociologie lingvistică Biblia lui Ulfila dezvoltarea limbii române stilistică românească limbaj popular răspunsuri teste lb. română stilistica limbii române metode învăţământ subiecte rezolvate literatura română lexicografia Şcolii Ardelene preromantism material didactic dialect meglenoromân ortografie lb. română articole ziar Dimineaţa magie onomastică românească Bucovina exerciţii de analiză gramaticală subordonata subiectivă meşteşuguri artistice cuvinte polisemantice toponimie Bucureşti iluminism românesc clasa a IV-a literatură clasică română diacronie studii româno-albaneze dialecte Muntenia învăţământ liceal clasa I - IV sufix stil graiuri dialect româno-istrian localităţi argou aspecte lexicale poezia populară română mitologie românească corespondenţă Puşcariu, Sextil meşteşuguri cadre didactice toponimie slavă (influenţă lb. rom.) greşeli de exprimare analize morfologice daco-geţi genul liric (critică lit.) cuvânt criptic limba gotică nume proprii locuri Noul Testament primele lecţii termeni specializaţi lexic limba română literară (1844) limbi slave romantism dicţionar român-francez dicţionar locuri româneşti semantica verbului antroponime România clasificare ritmuri nume geografice Vrancea umor limbaj popular (temă Creangă, Ion) analize literare (manuale alternative) romanitate lingvistică Moldova sociolingvistică lexicon de verbe româneşti limbaj (temă Sadoveanu, Mihail) semantică logică teză unică limba şi literatura română Maior, Petru evaluare limba şi literatura română marii clasici români poezie populară cacofonie metacomunicare valenţă sol (pământ) istoria lingvisticii româneşti toponimie internațională donaţie texte în limba latină complement clasa a VI-a circulaţie neologisme Palia de la Orăştie nume chinezeşti limba slavă veche lingvistica integrală locuţiuni dicționar explicativ al limbii române facsimile eseu toponimice Banat Bucovina clasa a III-a - a IV-a diminutive româneşti teste de limba română cls. a VI-a dicţionar rus-român studiu sociolingvistic subiecte limba română bac. literatură premodernă comunicare nonverbală cronici lingvistice limbă vulgară legitimitate terminologie geografie teoria limbajului dicţionar universal critică literară popoare balcanice nume proprii străine literatură română limbaj sonor filozofia lingvisticii Haret, Spiru ortoepie lb. română limbaj poetic romantic istoria românilor ritm educaţie bilingvă rromi diaspora română comunicare prin gest poezia romană, originalitate ediţie trilingvă minorităţi enciclopedia limbii române conversaţie lingvistica limbii literare identitate românească vocabular limba română veche evaluare națională limba şi literatura română publicaţii periodice limba portugheză sisteme de scriere structuri narative lexic dacoromân toponimice Valea Soloneţului stiluri neartistice limba rromani jargon (1844) Eminescu, Mihai (limba populară) studenţi medicină semantica textului antologie texte comentate ritualuri admitere Facult. Educaţie fizică şi sport jocuri de cuvinte termeni păstoreşti cronicari români elocvenţă nume geografice Banat texte religioase limbi naturale scrise instruire şcolară retorică antologie literatură română limba română Banat tipuri de compunere fond referinţă carte cu CD intonaţie vorbire educație diferențiată literatură universală îndreptar scriere corectă literatură poporană română Scrisoarea lui Neacşu ortografie lb. moldovenească tehnica muncii intelectuale istoria Daciei poezii românești (critică literară) subiecte bacalaureat limba română (1990-1995) cuvinte rare Maramureş teoria limbii stil artistic (Vlahuţă, Al.) dicţionar de argouri teste de gramatică Gorj genuri literare subordonata atributivă alimentaţie tradiţională abecedar dizertaţie dicţionar locuţiuni româneşti nume locuri Moldova Lazăr, Gheorghe comunicare orală receptare text literar cratimă nume de meserii studii de stil simbolism (literatură) critică literară, Liturghierul lui Coresi poezie cultă ediţie bilingvă germană-română terminologie magică romantism (temă Eminescu, Mihai) DOOM nume locuri Loviştea proză romantică (critică lit.) nume proprii persoane analize gramaticale propoziţii subordonate jocuri pentru copii protoromână sunetele limbii simbolism (temă Macedonski, Alexandru) Istria tradiţionalism subiecte bacalaureat limba română (1990-1997) ortografie lb. română cls. V-VIII toponimie Ardeal limbă și identitate comentariu traco-geţi limba română literară (sec. XIX) texte rotacizante auxiliare didactice pentru învăţământul primar dificultăţi de scriere ex-libris Dan Romașcanu formarea poporului român istoria limbii cărţi sacre toponime stil artistic (Galaction, Gala) toponimie Transilvania istoria limbii române literare învăţământ gimnazial şi liceal filologi români învăţământ elementar clasele XI-XII teste grilă de literatură română fonologie gândire termeni etnomedicali dialectologie română proces-verbal (redactare) epitete (Eminescu) lingvistică admitere şcoli postliceale ortografie cls. a-IV a limba română Transilvania texte gramatică clasa I-II filozofie lingvistică regională jurnalistică fonetică stilistică teoria saussauriană Oltenia discurs public patrimoniu cultural ziare literare junimism toponimie Moldova de Nord pragmatică tehnica editării textelor vechi manual de limba română studiul limbii vorbite cultură premodernă studii filologice critică literară Vianu, Tudor termeni liturghier romane istoria literaturii române teste de bacalaureat limba literară (Alecsandri, Vasile) dicţionar cuvinte împrumutate memorator admitere Facult. Româno-Americană lexic grai maramureşean aromâni formulări subiecte lb. română articolul posesiv strategie didactică salut primele tipărituri limbaj publicistic evaluare performanţă şcolară limba română contemporană protecţia solului personalităţi (temă literară) limba tătară proiect didactic (model) literatură română veche predare literatură română onomastică Italia teoria literaturii române sintaxa frazei nume locuri Banat poezie perioada interbelică nume româneşti vechi mass-media învăţământ special stil şi limbaj naraţiune poezia modernă scris toponimie Valea Soloneţului nume locuri Vrancea cursuri opţionale clasa I - II ghid conversație român-francez structura vocabularului didactica limbii şi literaturii române admitere învăţ. sup. Biblia de la Bucureşti clasa a II-a - a IV-a onomastică românească limba ucraineană învăţare istoria românilor Basarabia corectitudine lingvistică erori exprimare etnografie Oltenia compuneri (destinaţie oficială) istoria dicţionarului învăţături creştine exprimare orală scrisoare (redactare) articole termeni ocupaţii limbaj poetic popular critică literară Slavici, Ioan metaforă metode statistice meserii populare Oltenia romanizare testare naţională 2007 exprimare corectă teste de autoevaluare tezaur toponimic Moldova minorităţi naţionale jurnale bilingvism familie folclor românesc limba scrierilor religioase rime-româneşti, istoric strofă culegere gramatică etnogeneza românilor gradaţie limba literară (Sadoveanu, Mihail) limbă (temă Eminescu) Ardeal (poezii) admitere Facult. Teologie Ortodoxă termeni de film etnopsihologie limba descântecelor limbă şi stil Arghezi, Tudor stilistică avangardă admitere Facult. Drept poezii (critică literară) limbaj oral meserii populare dezvoltarea limbajului ghid antroponimie distih ediţie anastatică limbă (temă Filimon, N.) rima şi metrul propoziţia subiectivă auxiliar didactic ţăran român învăţământ preşcolar magie populară românească testare naţională dicţionar monolingv originea limbii române prefix substantiv dicţionar român-englez dicţionar limba română veche limbaj verbal specii narative limbă şi stil Petrescu, Camil exerciţii lexicale manual învăţători regionalisme vocativ carte străină culegere de exerciții stil publicistic articole jurnalistice folclor literar românesc toponimice Loviştea organizare idei globalizare lingvistică traco-daci dicţionare lingvistice ghid limba română scriitori vrânceni bibliografie şcolară arta traducerii paronime Poteca, Eufrosin limbaj (critică literară) limbaj poetic românesc limba dacă împrumuturi lingvistice evaluare națională limba engleză lexicologia limbii române poporanism limbaj (temă Hasdeu, B. P.) edituri vrâncene învăţământ România dialecte Moldova neoretorică admitere Facult. Limba română gramatică cls. II-IV grade didactice biografie Dumistrăcel, Stelian nume de persoane teste de limba română cls. a IV-a părţi de vorbire teorie lingvistică vorbire corectă povestiri româneşti romanitate orientală exerciţii soluţii limba româna şcoală generală manual universitar etichetă învăţământ bilingv istoria României manuscrise sec. 14-15 vocabular limba română (sec. al XVI-lea - al XVII-lea) limba slovacă morfosintaxa adverbului teste de literatură română cls. a VI-a simbol vizualitate teatru (dicție) dicţionar omonime stilistica limbii literare motive literare gramatica limbii române limbaj poetic (temă Bacovia, George) critică literară Hasdeu, Bogdan Petriceicu limbă şi stil Vlahuţă, Alexandru pozitivism (temă Eminescu) teste grilă limba română Vrancea stiluri narative critică literară literatură religioasă poetică clasa a XII-a terminologie creştină românească limbaj nonverbal literatură străină vegetarianism limbaj poetic (temă Goga, Octavian) verbe cauzative perioada interbelică poezie lirică cromatică calc lingvistic sinonime manual literatură română dicţionar limba română concordanțe subiecte de teză Biblia lui Timotei Cipariu curente culturale sec. 16 culegere gramatică cls. II-IV termeni geografici populari teste de evaluare limba română teste limba română si limba engleză cerere (întocmire) pronume graiul huţul aspecte ortografice dicţionar nume de familie texte dialectale ortografie cls. II-IV Eminescu, Mihai (lexic artistic) terminologie matematică literatură populară română idiolect modele matematice limbă şi stil Miron Costin manuscris juridic olimpiade şcolare lb. română limba română (comunicare) critică literară Şincai, Gheorghe literatură română interbelică cuvinte împrumutate dicționar de lexicologie limba literară (Eminescu, Mihai) literatură poporană metodica predării lb. române teste de limba română examen capacit. literatură română cls. a VI-a lingvişti români graiuri Moldova sec. 17 clasicism (temă Creangă, Ion) învățare limba română filozofia spiritului limbaj religios românesc calcul lingvistic structuralism omagiu Slama-Cazacu, Tatiana proză postpaşoptistă crestomaţie limba română stil beletristic istoria limbii române (Basarabia) adverbe, figuri de stil noţiuni de teorie literară limbaj Muşatini (familie) nume proprii (poezie Coşbuc) limbi neolatine scriere românească jocuri instructiv educative limbă (temă Caragiale, I. L.) sinteză compoziţie (literatură) lexic istroromână teorie literară lingvistică dacă comparaţie predare citit-scris biserica română perioada modernă exprimare istoria filologiei româneşti didactica limbii române limba română rep. Moldova limba latină biografie Iordan, Iorgu analiză literară ev mediu (civilizaţie) dicţionar toponimic loviştean sec. 16 manual dialectologie exerciţii limba română formarea cuvintelor politeţe perioada interbelică (literatură) subiecte admitere liceu formule salut România dicţionar analogic învăţământ profesional genul dramatic (critică lit.) norme ortoepice teologie politică sec. 20 români chimie Apostolul lui Coresi articole (limba română) nume de sărbători stiluri epistolare stil ştiinţific omonimie dicţionar onomastic românesc descriere literară evoluţie elemente latine (etimologie) dicţionar gramatica limbii române cuvinte autohtone literatură română 1848 doine critică literară română proză istorie veche limbă şi comunicare greşeli gramaticale substantive, figuri de stil ediţie bilingvă franceză-română manuscrise Eminescu, Mihai critică literară Heliade-Rădulescu, Ion limbaj poetic (temă Arghezi, Tudor) limbaj informatic sămănătorism analiză lingvistică terminologie lingvistică estetică literară teste grilă de gramatică metafore publicistice rime poezii Ursachi, Mihai (critică literară) scrieri slave toponimie Valea Grădiştei vocabular lb. rom. în franceză doina, despre vocabular lb. rom. în italiană biografie Poteca, Eufrosin procedee artistice semne de punctuație denominare onomasiologie subiecte limba română facultate iubire (temă literară) unitatea limbii române folosirea limbii comparaţie poetică sec. 06/12 lozinci Vrancea (limbaj popular) limbaj literar texte vechi româneşti statistică lexicală conferinţe Academia Română sunete (lb. română) limbaj poetic premodern basme (Creangă, Ion) limbă literară veche realism teoria şi topica propoziţiei text teste literatură română etnomedicină manual literatură română cls. a XII-a Eminescu, Mihai (statistică lexic) fonostatistică compoziţii literare raport imagine-limbaj literatură română veche (critică literară) toponimie Sălaj literatura exilului cercetare statistică limbaj medical limbi romanice iluzie originea poporului român limba literară sec. XVII-XVIII adverbe sinonime opera lui Tiktin (critică) dialecte Turcia Cazania a II-a patrimoniu cultural imaterial sintaxa propoziţiei sec. 17-18 vocabular păstoresc semantica limbii române simbol literatură biografie Puşcariu, Sextil filozofia culturii metodica predării lit. române admitere A.S.E analize literare ritmul şi metrul geografia Moldovei lexic limba engleză interacţiune comunicativă clasa I - VIII clasa a XI-a clasicism (temă Caragiale, Ion Luca) grai daco-român locuţiuni limba română punctuaţie învăţământ superior propoziţia apozitivă Basarabia iluminism pragmastilistică clasicism etapa narativă nuvela realist-psihologică învăţare limbă română semantica metaforei lingvistică structurală clasele V-VIII ghid literatură română morfologia limbii române dicţionar limba engleză bacalaureat 2011 limbaj poetic (temă Barbu, Ion) dicţionarul limbii române exerciţii fonetică cultură Banat examen literatură română stiluri funcţionale definitivat (examen) dicţionar toponimic Sălaj expresii şi locuţiuni stil artistic (Iorga, Nicolae) scriere Dacia preromană limba sardă condensarea lexico-semantică subiecte rezolvate limba și literatura română istoria artei româneşti analiza discursului lucrare colectivă pedagogie şcolară terminologie păstorească istoria Moldovei 1457/1504 exerciţii gramatică cls. II-IV strigătul katastasiac sec. 13/16 versificaţie palatal Moldova (Republică) rromi literatură medievală Biblia 1688 mentalitate iluminism curente literare teste de evaluare examen definitivat lingvistică folcloristică interpretare text literar stilistică generală istroromână, formarea cuvintelor literatură interbelică Clopotiva tehnică literară diferenţieri lingvistice schiţe didactice artă literară nume de familie româneşti biografie Ştefan Cel Mare, domn al Moldovei limbaj infractori Bucovina (România) limbaj poetic limbaj copil preşcolar tipuri de flexiuni (gramatică) Dacia nume locuri Transilvania propoziţia interogativă limba română Basarabia anchetă dialectală limbaj poetic modern (evoluţie) biografie Hasdeu, Bogdan-Petriceicu dicţionar explicativ unilingv ortografie lb. română cls. V-VI limba română cls. III-IV clasa a X-a teste admitere Academia de Politie teste grilă de limba română abrevieri ev mediu românesc istoria discursului parlamentar vocale semiotică dicţionar rime Eminescu popor român dicționar explicativ ediţie bilingvă română-franceză pravile ştiinţă şi tehnică teoria traducerii morfologia numelui grădiniţe de copii figuri stilistice limba populară bacalaureat limba română 1990/2001 scriitori români diaspora Psaltirea lui Dosoftei (stilistică) forme poetice omagiu Hristea, Theodor dialecte româneşti (sudul Dunării) frază păstorit exerciţii rezolvate teme literare Glossă (critică lit.) nume comune filologie revistă de ştiinţă şi cultură noţiuni elementare de ortografie proză realistă (critică lit.) sec. 16/18 enunţ critică literară literatură veche ortoepie lb. română cls. V-VI învăţare şcolară morfosintaxa limbii române sintaxa conversaţiei texte ortografie limba corectă clasa a V-a - a XII-a limbă (temă Bolliac) etnografie România gen și educație vegetaţie expresii idiomatice anacolut comunicare publică Curentul latinist limba cronicarilor predicat antroponime Italia principii didactice casă (lingvistică) Codicele de la Ieud limba română cls. I-IV morfosintaxă nume proprii (Creangă) folclor muzical românesc sugestie copil preşcolar metafore (Goga) literatură cultă romi comentarii literare (gimnaziu) critică literară română culegere texte limbi romanice stil literar limbi balcanice exerciţii gramatică examen lb. şi lit. română concursuri publicistică literatură slavă testare naţională limba şi literatura română echivoc fond Ioan Adam critică literară Călinescu, George stil ştiinţific (lb. română) academii proză fantastică (critică lit.) limbaj poetic (temă Minulescu, Ion) exerciţii lexico-semantice alfabet românesc vechi eseuri critice sens (concept) carte românească veche texte vechi lb. romanice expresii la modă facultăţi exerciţii gramatică cls. V - VIII clasa a V-a cuvinte-rimă dicţionar german-român operă literară anuar ligvistic conversaţie şi comunicare reviste critică literară Sadoveanu, Mihail proză (critică literară) Coresi terminologie agronomie cultură scrisă Codicele Voroneţean titluri (retorică) limba turcă nume locuri Bucureşti simboluri literare cultură şi civilizaţie România istoria lingvisticii teste morfologie limba română scrisă critică literară Iorga, Nicolae epitete stil artistic (Sadoveanu, Mihail) bacalaureat mituri româneşti Cazania lui Varlaam gradaţie lingvistică ev mediu text literar cuvinte franceze obiceiuri de sărbători antologie scrisori cuvinte derivate slavistică folcloristică românească nume proprii corpuri cereşti expresii şi locuţiuni lb. română atlas curs universitar ţigani proză artistică (începuturi) lexic comunicare (limbaj) nume proprii alfabet concursuri şcolare romanitate răsăriteană imagine-limbaj (raport) limbă şi stil hărţi lingvistice sesiunea 2005 bibliografia fonetică românească comentariu de text literar romanitate compoziţie şcolară admitere învăţ. liceal limba sîrbo-croată studiu de caz limbaj figurativ auxiliar manuale alternative originea limbii poezie interbelică cultură pragmatică lingvistică tăbliţe de plumb teste rezolvate limba română confruntare de idei prozodii româneşti subiecte bacalaureat gramatică învăţământ primar istoria slavisticii româneşti învăţare citit-scris conferinţe tropi dicţionar de stilistică tipărituri vechi româneşti tehnici compoziţionale nume proprii Bucovina lexic romanic Istoria ieroglifică (stilistică) manual lb. română Donici, Alexandru omagiu Brâncuş, Grigore jargon dicţionar nume proprii pastel lexic românesc limbă (temă Odobescu, A.I.) limba spaniolă limba română modernă 1900/1950 teste de capacitate studii de limbă literară perioada postbelică (literatură) procedee stilistice lexicon greşeli lb. română artă oratorică texte vechi şcoala primară sec. 19 dor (lirică populară) proză românească (critică literară) limbajul gesturilor subiecte literatura română sufixe (neologisme) oi oronime prefixe (neologisme) fonetica limbii române fizică tipar românesc dialecte neolatine clasa a VII-a - a VIII-a arhitecţi structura versului examene cultisme Mioriţa (balada populară) derivare estetica limbii examen capacit. didactica redactării nume proprii daco-getice proză paşoptistă capacitate limba română texte literare vechi literatură medievală românească descântece arheologie România jurnalism metodică auxiliar didactic învăţământ gimnazial istoria romanilor metode didactice alteritate subordonate completive teste limbaj ştiinţific limba română veche manual literatură română cls. a XI-a cronicari moldoveni exerciţii gramatică română expresivitate (frazeologie) porecle nume de familie limbă şi stil Goga, Octavian curente literare sec. 19 discursuri de recepţie filozofie România prenume învăţământ cultură generală slavi sinonimie topică semiotica folclorului comparare matematică civilizaţie românească comentarii literare originea cuvintelor Astra învăţământ minorităţi limba istroromână etnografie gramatică cărturari români scris vechi românesc informaţie Evangheliarul de la Reims Dacia Romană continuitate popor român seducţie epitete (Arghezi) expresii argotice termeni ştiinţifici practică pedagogică proza scurtă (crtică lit.) sec. 13/17 scris românesc articole (publicistică) termeni regionali nume de populaţii Biblia sec. 19-20 limbaj religios studiu filologic matematică istorie literară propoziţia completivă directă morfologie stilistică vers huţul, grai manual liceu pedagogic clasa I graiuri dacoromâne rezolvări subiecte lit. română (proba scrisă) culegere de articole admitere Academia de Poliţie conjugare verbe româneşti clişee lexicale compuneri-corespondenţă educaţie Alecsandri, Vasile educaţie rromi evoluţionism învăţare rapidă punctuaţie limba română manual lb. română ca lb. străină ilustraţii antroponimie Bucovina proiectare activitate didactică 1894/1906 examen limba şi literatura română relaţii publice Pravila lui Coresi evoluţia limbii române dicţionar şcolar 1919/1936 familie (lingvistică) texte gramatică cls. II-IV toponimie Vrancea dicţionar român Moldova de Nord lingvistică orientală structura operei literare scrieri religioase terminologie medical-biologică Negrileşti lingvistică romană oralitate limba literară (Neculce, Ion) adverb dicţionar termeni literari gimnaziu didactica predării stiluri literare civilizaţie Biblia lui Petru Pavel Aron terminologie tehnică creştinism şi limbă frazeologie perioada paşoptistă (literatură) metodă de învăţare terminologia familiei declinare folclor Oltenia personajele literaturii SF comunicare didactică critică literară Şcoala Ardeleană creştinism grai muntean formarea limbii române critică literară Ursachi, Mihai teste vocabular învăţământ carte în limba germană rezumat limbaj familiar carte veche sărbători păgâne româneşti formule de politeţe dicţionar minimal examen limba română metode de predare căi ferate nume locuri Bucovina microglosar (dialecte) dicționar limbaj (comunicare) Loviştea clasa a VII-a dicţionar academic comunicare scrisă adolescenţă (temă literară) dialecte Bucovina stilistică literară lingvistică romanică comunicare umană discurs conflictual întrebări primul liturghier românesc limba română corectă album fotografic limbă şi stil Budai-Deleanu, Ion dicţionar etimologic lb. română termeni de televiziune limba poloneză termeni literari Manuscrisele lui Gavriil Uric vocabular romanic lingvistica textului modernism polonez iconologie consiliere şcolară subiecte admitere învăţământ superior scriere omofonii texte comentate corespondenţă Heliade-Rădulescu unitate naţională sec. 18-19 Biblia de la Blaj 1795 dramaturgie studii de limbă stilistică literară modernă minorităţi etnice proză interbelică comentarii stilistice compendiu gramatică examen capacit. lit. română limbaj (temă Caragiale, Ion Luca) învăţământ primar medii culturale bilingve copii preşcolari Delavrancea, Barbu forme învăţământ teste grilă de istorie fişe bibliografice Ştefan Cel Mare, domn al Moldovei limbi slave meridionale moşii Moldova veda terminologie medicală populară limba literară (Creangă, Ion) ortografie lb. română cls. I-IV Liturghierul lui Coresi Coresi şi epoca sa filologie romanică dicţionar moldovenesc-românesc geografia României limba română literară slavonism basme umanism (literatură) curente literare forme primitive şi etapele de dezvoltare ale limbilor dicţionar toponimic teze cu subiect unic limba română cuvinte folclor limbile vecine hermeneutică filozofie românească teste de limba română cls. a V-a dicţionar regionalisme terminologie medicină limbaj scris tipografii Banat dramaturgie românească (critică literară) literatură de consum graiuri Clopotiva dicţionar analogic de sinonime toponimie românească limba japoneză comunicare verbală personaj literar propoziţia enunţiativă sisteme de scriere şi de notare curs limba română literatură veche religie epitete (Goga) obiceiuri limba română clasa a X-a, manual propoziţia predicativă stiluri limbaj nume proprii animale îndreptar ortografic limba română comună morfem dificultăţi semantice timp (lingvistică) nume geografice Sălaj testare limba română cls. a VIII-a polisemie limba franceză învăţământ secundar limbaj artistic poezii Coşbuc (critică lit.) corespondenţă Pârvan, Vasile limbaj audiovizual literatură cultă română Puşcariu, Sextil gramatica basmului textualitate clasa a VIII-a limbaj poetic (temă Alecsandri, Vasile) limbaj jurnalistic dicţionar expresii şi locuţiuni limbă naţională interferenţe lingvistice etimologie manual auxiliar vocabular limbi romanice crestomaţie de literatură dezvoltare unităţilor de comunicare subiecte probă orală (lit. română) artă tipografică norme ortografice comunitate rromi pronunţie expresii verbale tradiţionale istorie arta limbajului mesaj subliminal antroponime pregătire rapidă (lit. română) şcoală (temă literară) vocabular lb. rom. în spaniolă subiect curriculum lingvistică arabă jocuri educative neologisme limbaj poetic (temă Eminescu, Mihai) etimologia limbii române dicționar pe subiect lexicografie română numismatică ex-libris Ioan Adam vocabular latin critică literară Petrescu, Camil limba română-limba franceză limba italiană propoziţii necircumstanţiale psiholingvistică dicție limba română (exerciții) ghid analize gramaticale ghid conversație poliglot vocabular admitere Facult. Limbi şi Lit.Străine compendiu bacalaureat limba şi literatura română studiu lingvistic lexic Eminescu literatură paşoptistă corespondenţe onomastice lingvistică statistică sintaxa limbii române terminologie specializată istoria poporului român mijloace gramaticale scriere românească (origine) sintaxa dialectală antonime
Vă rugăm să schimbaţi parola