Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

reviste literare

Subiect Tematic: reviste literare
Lucrări: 181 lucrari in 141 publicatii in 4 limbi
Subiecte
Societatea de Ştiinţe Filologice din România compunere omagiu Arghezi, Tudor biografie Macedonski, Alexandru autenticitate (literatură) Povestea vieţii (revistă lit.) scriitori români (debut literar) eseu reviste paşoptism cenaclul Echinox revista Transilvania Timpul (revistă literară) biblioteca publică Baia Mare (înfiinţare) reviste tulcene sesiune ştiinţifică monografii Mioriţa Sămănătorul (revistă lit.) scriitori vrânceni (despre) reviste româneşti exil poezii antume Eminescu, Mihai Milcovia (revistă lit.) societăţi literare sincronism curente literare generaţia anilor '70 (generaţia Excelsior) Voronca, Ilarie (avangardism) Zamfirescu, Duiliu critici literari români antologie literatură română Grai, revistă literatură română interbelică istoria presei literare istoria literaturii române istoria învăţământului România România Rebreanu, Liviu repertoriu bibliografic proză românească opere Macedonski, Alexandru cultură Basarabia reviste româneşti cenaclul Sburătorul fond referinţă publicaţii seriale publicistică 1870-1877 Balzac influenţă lit. română prietenii literare Papadat-Bengescu, Hortensia naţionalism (temă literatură) Dacia Literară traduceri după Hurmuzaki, Eudoxiu sec. 20 presă scrisă ziaristică literatură socialistă (concept) stil poetic romantism curent literar presă culturală Revista Fundaţiilor Regale compuneri (destinaţie oficială) Propăşirea (revistă) presă literară românească buletine informative simbolism presă literară literatură şi film critică literară Caragiale, Ion Luca Achim, Valeriu literatură română 1867/1890 revista Vieaţa nouă critică literară Lovinescu, Eugen istorie literară anarhism poetic cultură Moftul român (revistă literară) revista Echinox Arghezi, Tudor revista Gazeta literară folclor (critică literară) Echinox, revistă literară presa lit. manuscrisă lingvişti români literatură şi artă personalități culturale Galați revista Dacoromania revista Sburătorul ziare România poezie anarhică eseuri politice articole Vrancea iconografie Eminescu examen literatură română poezii românești (critică literară) articole jurnalistice Franţa reviste literare Craiova realism istorie (traduceri) revista Luceafărul traduceri după Leskien, August filologi români revista "Era Nouă" Călinescu, George publicaţii Ionescu, Eugen (critică eseistică) critică literară Rebreanu, Liviu modernism literatură română Basarabia articole ziare fotografii Eminescu poezii Eminescu, Mihai (critică literară) gândirism proză dicţionar literatură română istorie revistă de cultură şi literatură carte veche mişcare literară subiecte limba română critică literară Creangă, Ion dramaturgie românească interbelică istorici literari publicistică România istoria presei româneşti publicații seriale presă 1990/2000 critică literară literatură şi muzică specii publicistice studii literare curente literare tehnica lirismului 1878/... România Liberă (periodic) Gîndirea (revistă lit.) literatură română Republica Moldova 1920/1948 periodice vechi Eminescu, Mihai-catalogul ediţiilor Fîntîna Blanduziei, revistă literară Meşterul Manole literatură română scriitori vrânceni folclor presă românească revista România literară reviste literare interbelice soluţii literatura română genuri literare amintiri literare Biblioteca Judeţeană "V. A. Urechia" Galaţi cerc literar sec. 19 (roman istoric rom.) presă românească (1918-1944) periodice româneşti revista Steaua eseu românesc Steaua (revistă literară) publicaţii socialiste biografie Goga, Octavian istorici literari vrânceni poezii Goga, Octavian (critică literară) aniversări culturale cenacluri literare dicţionar presă salonul literar critică literară română literatură străină presă (Transilvania) publicaţii şcolare Lydda publicaţii neperiodice România folclor (literatură) optzecişti critică literară română poezii literatura exilului periodice culturale periodice critici literari caracter (literatură) critică literară Neagu, Fănuş publicaţii periodice România optzecism traduceri după Kant, Immanuel corespondenţă diaspora română cronici teatrale dicționar pe subiect Colibri critică literară Eminescu, Mihai traduceri poezii postume Eminescu, Mihai folclor românesc Revista noastră (revistă vrânceană) iconografie junimea versificaţie carte în limba franceză revista Familia societăţi literare România Revista Română (revistă) reviste literare din exil generaţia Excelsior ex-libris Ioan Adam bibliografii de conţinut reviste literare antebelice generaţia anilor '80 (literatură) publicistică poezie românescă interbelică revista Şezătoarea redactori bibliografii originalitate (temă Creangă) balade Fântâna Blanduziei (revistă literară) critică literară Papadat-Bengescu, Hortensia prietenie reviste literare România paremiologie publicistică literară literatură populară (Eminescu) Tribuna (revistă) biografie Lovinescu, Eugen expresionism curente literare mişcări literare ştiinţă (traduceri) 1 decembrie 1918 simbolism (literatură) specii literare fond Ioan Adam curriculum vitae critică şi istorie literară biografie Gyr, Radu Literatorul, revistă lit. proză românească interbelică literatură şi teatru poezie modernă patriotism (literatură) Albina (revistă literară) presă umoristică reviste şcolare critică literară Alexandru, Ioan biografie Alexandru, Ioan antologie Eminescu, Mihai dialoguri articole literare cercuri literare debut literar (scriitori români) limba română Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" Buzău învăţământ România fantastic (temă Creangă) stilistică literatură română contemporană scriitori craioveni Moş Teacă, revistă literară agendă literară exil literar românesc instituţii literare reviste literare teorie literară Oglinda literară (revistă lit.) sec. 19 avangardism istoria literaturii române contemporane filologie învăţământ liceal poezie românească interbelică Petrescu, Camil cenaclul "Sburătorul" biografie Puşcariu, Sextil evocări critică literară străină comentarii literare Dochia, revistă lit. Eminescu, Mihai (publicistică) Luceafărul (revistă) curent filozofic şi cultural filozofie (traduceri) reviste vrâncene bacalaureat literatură română centenar 1790/1990 Kogălniceanu, Mihail roman istoric (critică literară) periodice româneşti literare biografie Eminescu, Mihai articole istorice revista Vatra Foaia pentru Toţi, revistă lit. bibliografie periodice subiecte literatura română Biblioteca Municipală "Ştefan Petică" Tecuci stil sondaje de opinii presă românească sec. 19 reviste literare de avangardă cultură România scriitori români monografie Literatorul, revistă lit. revista Tribuna scriitori canonici Curierul de Iaşi, revistă Şcoala Ardeleană realism curent literar învăţământ românesc antologie reviste literare revista Litera cronici de artă teatru românesc (critică lit.) biografie Stănescu, Nichita subiectivism literar grupări literare 1880/1900 cronici literare dicţionar român patrie (literatură) documente iconografice publicaţii ale bibliotecii publicaţii periodice memorii Lovinescu, Eugen roman citadin basme în proză ziare literare istorie culturală fond Leon Kalustian bibliografie Eminescu, Mihai publicistică Eminescu, Mihai analiză psihologică (literatură) traduceri după Rötscher, Enric Theodor critică literară Zamfirescu, Duiliu Dobrogea literatură comparată română comparatism românesc bacalaureat limba şi literatura română critică literară folclor 1900/1916 genuri publicistice reviste româneşti 1834-1974 soluţii limba româna revistă trimestrială Paris Arghezi-Galaction localia autori români generaţia anilor '90 (literatură) Eminescu, Mihai (literatură populară) cultură românească Galaţi literatură română 1890/1934 personaje literare revista Colibri Convorbiri literare (revistă) revista Neamul românesc literar Era Nouă tradiţionalism revista Mişcarea literară biografie Achim, Valeriu revista Grai poezie modernă (critică lit.) presă românească Transilvania 1789/1918 Viaţa românească (revistă lit.) opere Eminescu, Mihai literatură modernă Contemporanul (revistă lit.) examene de admitere antologie de poezii antume (Eminescu) examene 1884/1903 reviste de poezii postbelice istorici români biografii Revista V. literatură populară istoria României Tzara, Tristant (avangardism) Meşterul Manole (legenda) comedie satirică poezie românească poezii reviste de cultură Familia (revistă) postume (Eminescu) literatură şi ştiinţă biografie Creangă, Ion critică eseistică periodice vrâncene critică literară Stănescu, Nichita ziare Calicul, revistă literară critică literară Goga, Octavian scriitori străini Mioriţa (balada populară) perioada interbelică (literatură) operă literară cronicari români almanah cultural
Vă rugăm să schimbaţi parola