Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

pedagogie

Subiect Tematic: pedagogie
Lucrări: 454 lucrari in 440 publicatii in 6 limbi
Ana Conta-Kernbach de: Iancu, Stela (Text tipărit)
Adolescenţa, o primejdie ? de: Stoian, Mihai (Text tipărit)
Abordarea comparativă în pedagogie de: Iliescu, V. (Text tipărit)
Apologia: partea întîi de: Moesiodax, Iosif (Text tipărit)
A învăţa şi a înţelege de: Fischbein, E. (Text tipărit)
Antologie pedagogică: Vol. 1-2 de: Institutul Pedagogic Român; Antonescu, G.G.; Nicolau, Vasile P. (Text tipărit)
Activitatea educativă pionierească : Aspecte psihopedagogice şi metodice^ de: Silvestru, Patiţa; Tucicov-Bogdan, Ana; Ciocan, Ion Lector Univ.; Silvestru, Patiţa lector univ.; Radu, Nicolae Lector Univ. (Text tipărit)
Antologie pedagogică de: Antonescu, G.G.; Nicolau, Vasile P. (Text tipărit)
Subiecte
învăţământ primar gândire filozofică instruire programată (pedagogie) educaţie multietnică inspectori şcolari dezvoltare personală biblioteci profesori diriginţi orientare profesională imaginaţie individualitate studiu de caz vorbire lectură scriitori români (despre educaţie) elevi cu dizabilităţi multiculturalitate portofoliu etică jocuri de inteligenţă relaţie părinţi-profesori relaţii interpersonale educaţie elevi dizabilităţi educație Rusia manual sisteme educaționale vandalism cetăţenie europeană gramatica limbii române igienă publicaţii seriale schimbare învăţământ personalitate colectiv elevi fişă pedagogică handicapaţi (învăţământ special) metodica educaţiei supradotare intelectuală eseuri .../20 defectologie concepte pedagogice fiziologie pedagogie teoretică educație Suedia şcoli româneşti educaţie muzicală morfologia limbii române management Delavrancea, Maria lecţii limba spaniolă personal didactic matematică psihologie chimie comunicare nonviolentă ludic jocuri matematice ghid educaţie oboseală cultură biografie Găvănescul, Ion socialism formarea personalităţii pedagogie psihologică exerciţii de comunicare informare pedagogică antropometrie pedagogică Vrancea orientare şcolară bacalaureat 2000 povestiri profesori (formare) activități ludice jucăria (instrument ludic) vacanţe educaţie socială memorare critică literară Slavici, Ioan copii (educaţie) activităţi instructiv educative evaluare elevi predare limba română modele ale educaţiei critică literară Rebreanu, Liviu doctrine pedagogice educaţia adulţilor comportament uman aprecierea elevilor bacalaureat psihologie interculturalitate spirit critic pedologie vocaţie curriculum educaţional definitivat (examen) învăţământ rural educaţia în şcoală pedagogie socială activităţi şcolare sistem filozofic personalităţi autocontrol fişe evaluare elevi filozofia educaţiei studiul limbajului conduită copil Dewey, John curente pedagogice proces de învăţare strategii didactice psihologia individuală perioada contemporană învăţământ tehnic strategii de motivație formare cadre didactice proiect didactic literatură română pedagogia muncii bareme de notare psihologie antichitate colectiv elevi teoria acţiunii educative educaţia persoanelor cu deficienţe mintale didactica jocului analiză psiholingvistică examen naţional dezvoltare copil (psihopedagogie) evaluare şcolară evaluare educaţională educaţie intelectuală Maiorescu, Ion curriculum educaţie prelegeri pedagogie deficienţă de atenţie (copii) evaluare limba şi literatura română elev învăţământ Franţa pragmatism american reformă şcolară renaştere pedagogie sportivă profesori universitari romi persoane cu nevoi speciale exerciţii practice predare cultură civică fişa psihopedagogică elevi personalitatea profesorului critică literară română preşcolari evaluare evaluare performanţă şcolară pedagogie modernă jocuri educative autoeducaţie creativitate elevi activitate educativă cibernetică jurnale preadolescenţi conştiinţă povestiri despre vacanţe educaţie sexuală metode învăţământ pedagogie interactivă limbaj şi comunicare evaluare didactică pedagogie şcolară valoare educaţională părinţi studii şi cercetări feedback Dobrescu-Argeş, Constantin despre instruire management şcolar exerciţii fizice lider volum aniversar metode de predare şi instruire politici educaţionale educație Japonia bacalaureat educaţia în antichitate intuiţie bareme de notare pedagogie perfecţionare profesori profesor drepturile omului evaluare pedagogică studii de caz şcoală românească cabinet şcolar tehnologia informaţiei metodica predării lb. străine inovaţie (învățământ) educaţie practică sisteme pedagogice materiale didactice evaluare preşcolari dicționar pe subiect sport cunoaştere copil bibliotecă familie curriculum-vitae (redactare) limbaj management educaţional agresivitate educaţie America psihopedagogie specială forme de educaţie teoria educaţiei metodica predării analizei matematice modele de instruire cultură civică educaţie Franţa carte în limba franceză globalizare educaţia sentimentelor evaluare competenţă comunicare culturi diferite orientare şcolară şi profesională educaţie nutriţională statistică pe ani studiu (diriginte) şcoala activă pedagogie interculturală relaţie profesor-elev progres şcolar copilărie cultură şi şcoală ex-libris Ioan Adam material didactic activitate extraşcolară poveşti perioada interbelică personaj literar educarea limbajului educaţie multiculturală pedagogi englezi elevi supradotaţi dezvoltare profesională cadre didactice lingvistică gândire pedagogică Rousseau,J.J. metodologia educaţiei rromi carte în limba engleză Rousseau, Jean-Jacques existenţialism (educație) psihotehnică competenţă învățământ Finlanda comunicare predare lecţii carte critică literară Petrescu, Camil comunicare interculturală clădiri ale şcolii conştiinţă morală Uniunea Europeană logopedie aritmetică ev mediu Planul Jena (educație) educaţie tehnologică lecţie jurnal Ghibu, Onisifor ştiinţa conducerii activităţi distractive proiectare lecţie muncă îndrumar metodic termeni pedagogici jocuri didactice limbaj agresiv cercetarea educaţiei biografie Dobrescu-Argeş, Constantin perfecţionare învăţători predare literatură română ghid pentru cadre didactice muncă ştiinţifică fond Ioan Adam programe de educaţie texte în limba engleză învăţare integrată senzaţie evaluarea predării (învăţământ) profesie didactică jocuri și activități practice examen de titularizare ştiinţe sociale educaţie elevi cu dizabilităţi jocuri instructiv educative Tolstoi, Lev Nikolaevici critică literară Călinescu, George conflict socio-cognitiv criza şcolii tehnici de evaluare fenomen educaţional etnie rromi pedagogie comparată industrializarea educaţiei filozofie lucru manual diriginte metode matematice examen grad religie învăţământ religios deprinderi probe orale (notare) tehnici de învăţare educaţie sanitară examen definitivat pedagogie postmodernă curriculum intercultural metodica predării ştiinţe socio-umane feedforward Ionescu de la Brad, Ion metodica predării istoriei vocaţie pedagogică educaţie interculturală educaţia memoriei joc (despre) pedagogie religioasă relaţii interumane influenţă educativă antologie ştiinţele educaţiei învăţare prin cooperare limba română mijloace de învăţământ pedagogia jocului învăţare individuală (metode) educabilitate ştiinţe socio-umane învăţământ România pragmatism (educație) memorie sociologie studiul numărului valori (educaţie) societate subiecte pedadogie Focşani pedagogie utilitaristă pedagogia Waldorf agresivitate şcolară pedagogie lb. engleză organizarea învăţământului profesie meserii teorie literară şcoala primară biografie Băncilă, Vasile minorităţi învăţământ liceal recompensare interviu biografie Haret, Spiru rolul sexelor educaţie globală individ instruire elevi morală şcoli pedagogice studii biografie Rousseau, Jean-Jacques instruire copii supradotaţi practică învăţământ concepte pedag. Rousseau, J.J. programe educaţionale intelect succes şcolar instruire pedagogică metodica predării lit. române aptitudini Rousseau, J.J.(pedagogie) educaţia atenţiei sport pentru elevi dicţionar pedagogie limbă străină reguli de comportament didactică activităţi extraşcolare asistenţă socială ghid psihoterapie pedagogie specială curs învăţământ gimnazial psihometrie şcolară randament şcolar psihologie pedagogică educaţie morală preadolescenţi grade didactice mass-media motivaţie pentru învăţare Hall, Stanley sinteze pedagogie presă românească sec. 19 personalităţi învăţământ profesori vrânceni activităţi didactice modernitate (pedagogie) învăţământ special dicţionar enciclopedic educație Marea Britanie motivație geniu rural tratat notare şcolară educaţie cadre didactice instrumente învăţământ grădiniţă (învăţământ) didactică modernă principii pedagogice perioada modernă profesii enculturaţie mijloace didactice Ionescu de la Brad, Ion (monografie) paideia scriitori români curs universitar biografie Ghibu, Onisifor pedagogi francezi predare (didactică) jurnal reflexiv educaţie integrată ţigani teste educaţionale educaţie contemporană clasă de elevi ex-libris bacalaureat pedagogie metode matematice în pedagogie insucces şcolar metode de instruire modele pedagogice psihopedagogie activitate pedagogică statistică şcolară învăţământ românesc geometrie filozofi francezi interdisciplinaritate pragmatism dicţionar român biografie Cernîşevski, N. G. şcoală interculturală metodica predării geometriei training intercultural cercetare pedagogică învăţământ Vrancea şcoli educaţie cognitivă literatură biologie psihologia educaţiei economie statistici matematice istorici literari români jocuri de rol fonetica limbii române epistemologie pedagogică vârstă şcolară agricultură biografie Pestalozzi, Johann Heinrich bibliotecari cercetare tehnică documente curriculare evaluare învăţământ sociologie pedagogică evaluare formativă educaţie permanentă laborator competenţă didactică pedagogie contemporană spirit activ fiziologia sistemului nervos ghid practic (educație) localia consiliere parentală metodica predării fizică educaţie prin cunoaştere literatură română (didactică) managementul clasei Grigorescu, Nicolae cultură organizaţională formare continuă pedagogi educaţie în familie educaţie estetică învăţare interactivă învăţământ preuniversitar învăţământ superior minorităţi etnice cadre didactice limba română (metodică) lingvistică română fizică carte pentru educatori Locke, John organizare şcolară surmenaj psihologie şcolară motivaţie aptitudine pedagogică educație Germania vocabular limba română sintaxa limbii române tulburări de vorbire metode învăţare educatori educaţie religioasă managementul comportamentului filozofia religiei învăţare şcolară limba franceză matematică distractivă copii supradotaţi morală socială proiecte didactice examene statut personal didactic iniţiere religioasă copil metode de evaluare jocuri de creație sistem educaţional analiză statistică monumente de cult biografii istoria României metodă euristică practică pedagogică studiu individual personalitate copil educaţie Israel instruire interactivă ateliere şcolare tulburări de vorbire copii disciplină filozofie universală clasicism performanţă şcolară viitor fundamentele pedagogiei interculturale carte pentru învăţători Tăbăcaru, Grigore ştiinţe pedagogice dezvoltare cognitivă Conta Kernbach, Ana despre adolescenţi umanism personalitate elev conţinuturi educaţiei familie (educaţie) management învăţământ voinţă carte în limba italiană învăţare eficientă critică literară Rousseau, Jean-Jacques test de cunoştinţe (evaluare) educație China educaţia copiilor educaţie fizică învăţământ preşcolar Waldorf (școală) învăţare psihologia copilului educaţia voinţei deprinderi şcolare comportament elevi texte în limba italiană pedagogie joc instruire şcolară organizarea educaţiei pedagogie germană discipline socio-umane istoria pedagogiei educaţie în şcoală tehnici de muncă intelectuală termeni postmoderni metodologie educarea creativităţii critică literară Sadoveanu, Mihail relație părinţi-copii scriitori români (despre învăţământ) instruire colectiv elevi automotivare romane comportament agresiv deficienţă de vorbire pedagogie preşcolară personalitate şi educaţie teorie învăţământ pedagogia Montessori metodica predării chimiei măsurare activitate şcolară simţuri învăţământ social-pedagogic teste docimologice istoria învăţământului România talent etică şi morală copii România bâlbâială psihanaliză fond referinţă disciplină şcolară sisteme filozofice Kant, Immanuel şcoli creştine educaţie sexuală adolescenţi filozofie germană educație diferențiată etică și pedagogie aculturaţie metodă de învăţare învăţământ agricol programe şcolare leadership şcoală educaţie elevi perfecţionare educatori forme de învăţare profesori autism atenţie subiecte psihologie metodica predării lb. române comunicare didactică analiză matematică şcolari pedagogia Freinet inteligenţă educaţie psihofizică abilităţi comunicare etica intelectualului Mind Mapping existențialism (educație) educaţie modernă predare chimie educaţia părinţilor reflecție personală managementul motivației stilurile limbii române învăţământ particular pedagogi români tratat pedagogie carte străină metodică metode de examinare elevi lecţii educaţie fizică evaluare universitară pedagogie lb. franceză media ghid metodic învăţământ adaptare şcolară muzee România tulburări de limbaj la copil realism sintalitate colectiv elevi exerciţii gimnastică publicaţii educaţie morală activităţi practice învăţători dicţionar pedagogic cronologic dascăli istorie apreciere elevi pedagogie experimentală carte veche jocuri autografe metode didactice cultură generală strategii manageriale metode instruire şcolară teste educaţie şcolară sistem nervos Putna manual pedagogie creativitate jocuri distractive dirigenţie deficienţă de vedere filozofie Kant, Immanuel carte pentru copii grădiniţe de copii şedinţe cu părinţii handicapaţi scriitori vrânceni metode de predare planuri lecţii postmodernism (educație) şcoala sovietică pregătire profesională factori educativi manifestare culturală (religie) calitate în educație text narativ integrare socioprofesională personalitatea elevului docimologie incluziune şcolară
Vă rugăm să schimbaţi parola