Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

sistem filozofic

Subiect Tematic: sistem filozofic
Lucrări: 184 lucrari in 127 publicatii in 3 limbi
Bazele filozofiei marxiste de: Institutul De Filozofie Al Academiei Republicii Socialiste România (Text tipărit)
Blaise Pascal : Un discurs asupra raţiunii de: Lazăr, Horia (Text tipărit)
A patra cale de: Uspensky, P.D. (Text tipărit)
Concepţia despre lume a lui N. A. Dobroliubov de: Crujcov, Vladimir Semionovici (Text tipărit)
Cîteva lecţii de metafizică de: Ortega Y Gasset, José (Text tipărit)
Convingeri filosofice : Eseuri de: Pânzaru, Petru (Text tipărit)
Subiecte
plenitudine (filozofie) ezoterism Dumnezeu (filozofie) pedagogie sisteme filozofice America istoria filozofiei europene om (Pascal, Blaise) Marxism ştiinţific singurătate filozofie Cipariu, Timotei suflet (Steiner, Rudolf) curs de filozofie doctrine filozofice mitologie greacă metodologie critică presocratici biografie Russell, Bertrand fizică modernă (filozofie) timp (Bergson, Henri) sesiune ştiinţifică bios lumi multidimensionale utopism românesc metafizică Şcoala de la Frankfurt biografie Steiner, Rudolf intuiţionism fiinţă (temă Aristotel) filozofie britanică cunoaştere marxism-leninism mistică filozofică fenomenologie sisteme filozofice Holbach democraţie socialistă etică filozofie modernă filozofi britanici determinism românii din Transilvania doctrină filozofică criticism iraţionalism biografie Marx, Karl spirit (temă Bergson, Henri) contemporaneitate dialectica filozofiei morală (temă Holbach) extaz apocaliptic suveranitate corp (Bergson, Henri) estetica artei teologie filozofie existenţialistă marxism dialectic filozofie germană socialism utopic realism (filozofie) reîncarnare metafizică (Aristotel) filozofie japoneză literatură filozofică contrarii (filozofie) filozofie Bacon, Francis curente filozofice germane ateism (Holbach) filozofie analitică estetică (filozofie) cosmogonie rozicruciană Şcoala Atomistă atomişti filozofie politică sisteme filozofice Bachelard, Gaston intuiţionism (temă Bergson, Henri) opere filozofice istoria filozofiei româneşti liber arbitru filozofie Deunov, Peter spirit (Steiner, Rudolf) utopie (istoric) existenţialism francez pragmatism (filosofie) interpretare text filozofie contemporană doctrină mistică filozofia naturii cultură filozofia vieţii filozofi străini creştinism socialism biografie Cantemir, Dimitrie filozofia artei filozofie neokantiană ştiinţe oculte norme morale mental societate civilă (Rouseau, Jean-Jaques) Croce, Benedetto retorică Antichitate ştiinţă spirit (filozofie) existenţă (filozofie) carte străină studii politice sisteme filozofice marxiste raţionalism (Descartes, René) socialism ştiinţific epicurism filozofie Cantemir, Dimitrie contingenţă filozofie Holbach învăţământ om-natură curs universitar filozofie povestiri eseuri filozofice metafizică (Ionescu, Nae) etică (Holbach) modernizare esenţă umană filozofie stoică cosmologie (filozofie) pact social (Rouseau, Jean-Jaques) intelect (filozofie) exegeză filozofie Bachelard educaţie morală filozofia spiritului ştiinţele naturii filozofie rusă morală filozofică contract social (Rousseau, Jean-Jaques) metafizica vieţii spirituale istorie natură mişcări religioase teurgie individualism filozofie franceză societăţi secrete logică pozitivism (filozofie) carte veche filozofia culturii române iluminism politic românesc estetică alteritate filozofi români teologie (Holbach) sistem filozofic filozofie James, William filozofie Heraclit din Efes om om (filozofie) empirism filozofia imperialismului suflet cultură universală conferinţe biografie Dobroliubov, N. A. determinism (Bergson, Henri) spaţiu (temă Bergson, Henri) filozofie Marx, Karl morală (temă Pascal, Blaise) biografie Lenin, Vladimir Ilici filozofie austriacă biografie Culianu, Ioan Petru filozofi romani filozofie marxistă utopie structuralism drept spiritualitate greacă filozofie greacă cosmos demonic sisteme filozofice India mistică evrei viaţă socială iluminism (filozofie) exegeză filozofie Kant, Immanuel legi, Platon gândirea utopică hermeneutică filozofie Blaga, Lucian filozofie Pascal, Blaise Roma antică dialectică marxistă conştiinţă (filozofie) filozofie românească pragmatism american exegeză filozofie Pascal, Blaise filozofie mistică filozofie Ionescu, Nae existenţă socială metafizică (Heidegger, Martin) utopie comunistă lume (filozofie) socialism România economişti englezi postmodernism (filozofie) sisteme filozofice Italia filozofia religiei cabală malthusianism înţelegere artă personalităţi române perfecţiune antologie literară ideologie filozofică biografii virtute sisteme filozofice Bădărău, Dan umanism Bachelard biografie Heraclit din Efes ontologie umană curente filozofice americane teosofie teoria cunoaşterii esoterism occidental finitudine eul concepte filozofice geometrie (Pascal, Blaise) Dumnezeu (temă Descartes, René) societate (temă Rousseau, Jean-Jaques) filozofie Origene concepţie despre lume biografie Murgu, Eftimie iluminism filozofie antică sisteme filozofice Platon Grecia antică lege (Rousseau, Jean-Jaques) şamani logică formală curs de metafizică filozofi greci filozofie europeană filozofie universală dialoguri filozofice scepticism nemurire (Holbach) studii de filozofie curente filozofice gândire (filozofie) agnosticism meditaţii filozofice manuscrise suflet (filozofie) guvernământ (Rousseau, Jean-Jaques) Maimonide (filozof evreu) texte filozofice legi morale discurs filozofic studii filozofice logică filozofică Noua Stîngă interpretare astrologie spirit uman umanism sisteme pedagogice trup (Pascal, Blaise) filozofie Campanella, Tommaso umanism (filozofie) instinct (Bergson, Henri) scriitori străini Şcoala Eleată neointuiţionism Comarnescu, Petru structuralism (filozofie) materialism dialectic şi istoric progres tehnic exegeză filozofie Cipariu, Timotei raţionalism francez cunoaştere (Descartes, René) mitologie doctrine filozofi greci transcendenţă (filozofie) carte în limba franceză filozofie Descartes, René filozofie bulgară cunoaştere (filozofie) marxism filozofi italieni alienare raţionalism modern nemurire Marx, Karl reguli morale adevăr (filozofie) prelegeri filozofie raţiune (filozofie) filozofie americană existenţialism frumos (artă) Lenin, Vladimir Ilici moarte plenitudine filozofie şi ştiinţă carte în limba engleză natură (filozofie) comunicare democraţie magie timp (filozofie) gnoseologie fiinţă (temă filozofie) filozofie Grecia antică divinitate (Holbach) condiţie umană legi sisteme filozofice Aristotel filozofie (concept) fond Ioan Adam inteligenţă (temă Bergson, Henri) texte în limba engleză adevăr (Heidegger) filozofie Bachelard utopie Europa de vest om-fiinţă (filozofie) dogme religioase dialectică biografie Deunov, Peter spirit (temă Pascal, Blaise) stare civilă (temă Rouseau, Jean-Jaques) spiritualitate românească sisteme filozofice Culianu, Ioan Petru filozofie empiriocriticism filozofie Steiner, Rudolf religie epistemologie ontologie cronici istoria ideilor filozofice revoluţie ştiinţifică hermeneutică filozofică opere Plehanov, G. V. exegeză filozofie Rousseau, Jean-Jacques antologie filozofie valori etice misticism evreiesc dialoguri antologie dialog platonician om natural dezvoltare economică demografie sociologia populaţiei filozofi englezi filozofie spaniolă sociologie om (temă Steiner, Rudolf) iluminism românesc substanţă (Aristotel) raţionalism conştiinţă socială karma cosmogonie antropogeneză sisteme filozofice Grecia antică umanism marxist Ţuţea, Petre morală existenţialism german filozofia culturii filozofie Frenkian, Aram M. siteme filozofice Pisarev, D. I. filozofie italiană evrei biografie Engels, Friedrich discurs practic gândire utopică biografie Aristotel filozofie indiană rozacrucianism freudism ideologie politică apologetică filozofie Culianu, Ioan Petru idealism (filozofie) fericire (filozofie) limbă (filozofie) pitagorism filozofie Aristotel societate românească sec. 19 milenarism istoria filozofiei suflet (temă Platon) bine şi frumos tratat filozofie engleză sisteme filozofice Pisarev, D. I. estetică morală filozofie Cernîşevski, N. G. cultură România raţiune (temă Descartes, René) scriitori români curs universitar biografie Cipariu, Timotei raţiune teatralitate biografie A/Z raţionalism clasic comunism ştiinţific ex-libris imperialism american raţionalism cartezian organizaţii secrete stoicism eleaţi pragmatism Freud, Sigmund stat (temă Bacon) politică rusească materialism istoric esoterism materialism minte umană biografie Heidegger, Martin teatru utopie (temă Campanella) metodă (filozofie) răscoala lui Horea epoca elenistică Malthus, Thomas Robert, economist englez filozofie politică (Bacon, Francis) filozofie critică antropozofie economie identitate (filozofie) texte alese idealism transcendental carte cu autograf libertate (filozofie) filozofia nuanţelor materie (temă Holbach) filosofia vieţii filozofie transcendentală manual de filozofie absolutism (filozofie) filozofie Rousseau, Jean-Jacques celălalt acţiune (logică) judecata de apoi artă (filozofie) neant Kant, Immanuel filozofie iudaică filozofie Roma antică voinţă generală (temă Rousseau, Jean-Jaques) învăţământ superior biografie Descartes, Réne univers istoria ideilor sistem socialist gnosticism fizică filozofi germani iudaism
Vă rugăm să schimbaţi parola