Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

Moldova

Subiect Tematic: Moldova
Lucrări: 0 lucrari in 225 publicatii in 6 limbi
Subiecte
domnitori Ţara Românească romanitate articole (publicistică) istoria Moldovei sec. 15/16 biografie Răzvan-Vodă, domn al Moldovei documente latine 1848, revoluţie Ţările Române cartografie istoria românilor Basarabia Biblioteca Bucovina "I.G. Sbiera" Suceava ex-libris Dan Romașcanu sec. 17 sec. 16-17 formarea poporului român istoria culturii româneşti Veneţia sec. 15 Bucovina demografie românească evoluţie socială 1848 Cetatea Albă ediţie bilingvă română-germană sec. 14/19 Jilişte Ştefan cel Mare şi Sfânt, domn al Moldovei oraşe scriitori ruşi arhitectură religioasă Valea Albă (Războieni), 1476 istoria cărţii folclor muzical neoeneolitic atribuţii militare mănăstirea Putna istoria tiparului tezaure monetare geografie economie agrară Ştefan Cel Mare, domn al Moldovei Ştefan Cel Mare și sfânt, domn al Moldovei agricultură județul Putna studiu iconografic mitropolia Bucovinei mănăstirea Soveja reacţii internaţionale politică Dunărea de Jos folclor udeștean politică fiscală Cetatea Teleajenului sec. 18 comerţ exterior unire România 1859 români dregători armata română mitropolia Ardelului istoria transporturilor Moldova Marea Neagră mitropolia Olteniei dialecte 1837/1883 sec. 16/19 vămuire mărfuri sec. 17/19 manuscris slavo-român Hemeieni revistă de istorie bătălia de la Războieni folclor Moldova sec.18 misiuni creştine Focşani (unire) heraldică cultură obiceiuri Moldova istoria Moldovei 1595/1661 agricultură românească revoluţie România 1848 medicină tradiţională dicţionar moldovenesc-românesc folclor (critică literară) ediție centenar geografia României sculptură istoria Ţării Româneşti sec. 15/16 1848, revoluţie 1645-1646 datini naştere revoluții Moldova 1848 1476, Războieni (Valea Albă) eseuri politice biografii mitropoliți români Vrancea export mărfuri nume de locuri cetăţi Moldova istoriografie numărul nouă (simbolistică) literatură istorică poezii eroice legende istorice unire România 1600 povestiri politici publice biografii comparate istorie nobilime română tradiţii etnofolcloristice Cornova cultură și artă negustori comerţ exterior România unirea Basarabiei cu România Letopiseţul Ţării Moldovei descrieri de călătorie Marea Neagră (comerţ internaţional) istoria României 1848 cărţi populare carte şi tipar (Moldova) dregători Ţara Românească breaslă conferinţe istoria României 1803 Marea Neagră (politică pontică) rentă funciară schimburi comerciale blazoane mănăstiri România sfat domnesc relaţii România-Italia tipărituri vechi româneşti album fotografic Moldova Milescu, Nicolae spătarul relaţii comerciale internaţionale poezii epice literatură română folclor 1661/1743 Moncastro viaţă socială blazoane domneşti istoria Moldovei 1359-1457 colonizare lucrări rare Europa Est-Centrală 1457/1504 artă religioasă teatru (artă) obşte păstorească datini descălecatul Moldovei educaţie Cârligele antologie filme video studii de istorie romi cronica Moldovei biserici Ştefan cel Mare 1800/1848 cetăţi geto-dacice critică literară română domnitori români 1324/1881 relaţii internaţionale istoria Moldovei 1359/1595 clădiri monastice ritm istoria românilor monede şi unităţi de schimb feudalism biografie Milescu, Nicolae spătarul istoriografie romană literatură religioasă genealogie familii boiereşti porturi fluviale manuscris-copie dicţionar nume proprii tătari istoria Moldovei 1457/1504 relaţii de producţie Ioan-Vodă cel Viteaz, domn al Moldovei tactică militară teatru România izvoare istorice românești misionari săpături arheologice Petru Rareş, domn al Moldovei relaţii agrare biserici Moldova istoria Republicii Moldova artă medievală campanii militare fotografii rep. Moldova dialectologie română saline enciclopedie cronicari şi istorici istoria dreptului românesc arhondologie Vrancea (arheologie) istoria teatrului biografie Mavrocordat, Constantin Principatele Române Banat indici cultură și civilizație Moldova sec. 17 dreptul de protimisis mitropolia Crişanei mişcări demografice comerţ (Principatele Române) Marea Unire 1918 Cantemir, Dimitrie domn al Moldovei ex-libris Ioan Adam istoria României .../1830 civilizaţie romană patrimoniu românesc relaţia domn-sfat domnesc literatură germană publicistică surse istorice mănăstiri Basarabia infracţiuni pasibile de pedeapsă atribuţii judecătătoreşti Moldova (Republică) arheologie preistorică moarte lingvistică civilizaţie Roma antică rromi sate folclor medical carte în limba engleză istoria Ţării Româneşti Imperiul Roman de Răsărit Odobeşti Muşatini (familie) comunicare istoria Rusiei sec. 19 valorificare sare carte tipar comuna Udești Portul Galaţi Mavrocordat, Nicolae biografie Ştefan Cel Mare și Sfânt, domn al Moldovei Siret ev mediu Cornova muzica în Transilvania etnografie Vrancea diplomaţie dialecte Bucovina literatură română veche expansiune teritorială literatură română diaspora teatru, despre Ţările Române mănăstiri Moldova orânduire feudală Valahia arhitectură judecată domnească bătălia de la Jilişte misionari catolici fond Ioan Adam Principatele Unite structuri geologice Istoria României 1526/1659 catalog texte în limba slavonă sec. 12/15 dicţionar istoria României 1800/1848" etnie rromi spiritualitate românească literatură veche lucru manual cântece populare epice eroice recensământ fiscal Moldova 1820 mănăstiri nordul Moldovei 1546/1593 religie biografie Ioan-Vodă cel Viteaz relaţii culturale Bogdan II, domn al Moldovei cronici istoria României 1324/1881 mănăstirea Voroneţ poetica baladei eroice partituri Transilvania cultură Cucuteni etnografie Moldova drumuri comerciale manuscrise româneşti cântece populare româneşti domnitori români boieri Vrancea (etnografie) ţărani toponimie Moldova istoria Moldovei sec. 14/18 Neamţ edituri vrâncene restaurare pictură antologie relaţie om-mediu natural limba română obiceiuri Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea medicină populară sociologie colonizare habsburgică comerţ Moldova şi Transilvania mine oameni de afaceri Focşani spaţiu pontic itinerare turistice mitropolia Maramureşului sec. 17-18 dialecte Moldova mitropolia Banatului agrariarism hărţi legende nobilime română mănăstirea Humor descoperiri arheologice mit Ştefan cel Mare sec. 19 broderie Nereju (Vrancea) modernitate şovinism monumente sacre epidemii cetăţi antice studii 1673/1723 sec. 15/18 biserici monedă romanitatea carpato-dunăreană legături economice arta lucrului de mână sec. 16/20 balade populare Moldova biografie domnitori România presă Basarabia manuscrise slavo-române Mihai Viteazul, domn al Ţării Româneşti, al Transilvaniei şi al Moldovei 1941/1945 Hăbăşeşti (jud. Iaşi) Vladimirescu, Tudor misionari catolici Moldova scrieri slave Biblioteca Judeţeană "C. Sturdza" Bacău aşezare neolitică 1821 hartă rutieră istoria României sec. 17 mitropolia Moldovei istoria României 1386/1714 sare geografia Moldovei 1830/1860 genealogie 1918 monografie Moldova Veneţia Oltenia Bathory, Sigismund, principe al Transilvaniei sat Şoimăreşti manuscrise cu miniaturi biografie Ştefan Cel Mare, domn al Moldovei memorii producţie de sare teatrul în Moldova Crimeea atlas biserica română 1476, Războieni documente de arhivă perioada modernă castelul de la Hunedoara cultură România istoria întemeierii Moldovei circulaţie monetară bani pictură murală divan domnesc (atribuţii) Bogdan III, domn al Moldovei localităţi colonizare rurală istoria Basarabiei ţigani monedă şi societate poarta otomană cultură Moldova sec. 14/19 biografie Suţu, Nicolae regim vamal domnitori Moldova sate devălmaşe româneşti bănia Craiovei cărturari români "descălecat" sau întemeiere export produse naturale sec. 05/11 cultură Moldova Tetraevanghelul de la Elizavetgrad cântece populare Moldova sate aservite decorare manuscrise aşezări preistorice balade eroice istoria Mării Negre Regulamentul Organic dicţionar român 1661/1709 politică externă Rusia arendă Grădişteanu, familia teatru monografie Cornova Rep. Moldova relaţii social-economoce pedeapsă Moldova sec. 16/19 anul revoluţionar 1848 unitate naţională Alexandru cel Bun, domn al Moldovei genealogia familiei Grădişteanu 1821, răscoală anexarea Basarabiei economie balade populare româneşti Epoca Luminilor istoria Moldovei 1645-1646 Bucovina (România) istoria Basarabiei 1918 regim fiscal Ţările Române Muntele Athos-Ştefan Cel Mare genovezi povestiri româneşti istoria bisericii ortodoxe române sec 16/17 agricultură mănăstirea Moldoviţei mari dregători carte cu autograf limba latină sate (organizare administrativă) învăţământ Moldova Dobrogea biografie Petru I Muşat, voievod al Moldovei scrieri religioase rituri naștere sate Moldova unire România 1918 istoria României sec. 19 administraţie locală istoria Basarabiei .../1941 biografie Mavrocordat, Nicolae dregători (atribuţii) localia Soveja ediţie bilingvă engleză-română 1847/1858 misionari italieni politică externă România 1884/1888 istoria Moldovei sec. 14/17 războiul antiotoman oraşe România porturi România meşteşuguri comunism Negrileşti răscoala seimenilor 1375/1391 întemeiere state feudale româneşti biserica catolică Rusia 1290/1456 artă religioasă Moldova castele Palatul Cotroceni răscoala de la 1821 istoria României 1800/1848 tradiţii etnofolclorice colonii genoveze România sec. 13/14 epidemie ciumă familii nobile Moldova toponimie istoriografie românească reformele lui Constantin Mavrocordat sec. 16 aşezări rurale Moldova istoria Românie sec. 16/19 istorie religioasă istoria României 1711/1821 rentă feudală însemnări munţii Neamţ tezaur monede Ştefan Cel Mare Dacia schituri România arheologie preistorică Moldova etnicitate geologie politică externă Imperiul Otoman 1484 texte dialectale putere judiciară dregători Moldova note de călătorie politică Polonia biografie Alexandru cel Bun, domn al Moldovei biografii Basarabia istoria României mănăstiri artă Moldova 1830/1860 state feudale româneşti cetăţi medievale rentă vestigii antice cărţi vechi 1611/1831 Carpaţii Româneşti jocuri populare Ştefan cel Mare (literatură) critică literară Neculce, Ion arendaşi (istorie) organizare judecătorească sec. 13/15 sec. 13/17 culturi neo-eneolitice istoria orașelor Moldova sec. 16/18 folclor România comemorare Ştefan Cel Mare hărţi lingvistice producţie agricolă istoria Moldovei sec. 18 clorură de sodiu Panciu Milcovul obşte societate medievală românească anchetă dialectală manuscrise Şoimăreşti simpozion istorie Mănăstirea Putna 2004 sec. 14/16 1504/1517 Subcarpaţii de curbură România relaţii comerciale istoria familiilor orânduirea feudală film documentar (mănăstiri) arte decorative relaţii economice anuare carte în limba italiană Braşov cetăţi oastea pandurilor cântece populare atlas lingvistic 1324/1866 mănăstiri Bucovina Adjud cronicari români răscoală populară joc revoluţia română 1848 regiunile est-carpatice 1399/1432 Ţara Românească paşoptism jurnale de călătorie artă militară română monografii ciumă politică România arhivistică 1457-1504 familii boieri colonizare sate agrotehnică relaţii politice Teleajen 1645/1646 istorie universală 1504-1517 Moldova medievală Chilia romane Principatul Moldovei misiuni măsuri de sănătate publică antologie literatură română geografie urbană istoria Moldovei sec. 16 Ţările Române 1800/1848 urbanism Moldova sec. 16/18 conferinţe Academia Română ceremonial funebru cucerirea Daciei România imagini fotografice ctitorii domneşti sec. 15 Al Doilea Război Mondial 1798/1871 orașe medievale Moldova sec. 16/18 fond referinţă scrieri istorice mănăstirea Suceviţa istoria Republicii Moldova 1990/1995 mitropoliţi români negoţ pandurii lui Tudor Vladimirescu ediţie bilingvă latină-română Muntenia scrieri istoria Republicii Moldova 375/1492 aculturaţie regim fanariot Ardeal 1572/1574 broderie Moldova constituire state româneşti domnii fanariote boieri români Muzeul Vrancei teatru (spectacol) istoria Moldovei sec. 15 sec. 14/17 muzee etnografice istoria României 1526/1593 societate România cartografie localităţile României istoriografia neo-eneoliticului Moldova istoria teatrului românesc complex carstic istoria României sec. 15 schimbări sociale creştinism târguri din Moldova comerţ biografie Cantemir, Dimitrie descântece hrisoave domneşti arheologie România biografie Bogdan III, domn al Moldovei 1470 istoria Moldovei sec. 10/16 1848, revoluţie Moldova monografie Vrancea cronici şi cronicari monetarism Moldova (hartă) venituri publice practică judiciară istoria Daciei schituri oraşe Moldova casetă video muzică Moldova cronici istorice Roznovanu, familia import mărfuri manuscrise Moldova biografie Vladimirescu, Tudor 24 ianuarie 1859 atlas lingvistic român muzică cultă obiceiuri populare româneşti istoria României sec. 16 Moldova istorie romanitate scitică Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Piatra-Neamţ descrieri geografice ediţie bilingvă română-franceză carte veche vămile Moldovei artă murală obşte ţărănească folclor literar românesc exploatare sare Moldova lupte Ştefan Cel Mare balade populare epice geologie Moldova catolicism viaţă religioasă istoria României 1774/1866 aşezări din Moldova Putna istoria Poloniei şcoli Moldova Veneția (documente istorice 1484) sec. 2 î.e.n./3 e.n. meşteşuguri româneşti autoritate locală fanarioţi istoria Moldovei 1661/1743 cronicari moldoveni drept pictură istoria Ţărilor Române Bucureşti scriitori vrânceni măsuri antiepidemice Bogdan I, primul domn al Moldovei 1655 istoria României sec. 17-18 podul lui Apolodor din Damasc dialectologie clăcaşi vestigii arheologice documente hartă rutieră Moldova monografie Şoimăreşti Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei arheologie Vrancea economie și societate sec. 14/15 ocne relații internaționale sec. 15-16 antroponimie Cornova obiceiuri naştere strategie război obiective turistice boieri Moldova obiceiuri Moldova sec.18 mănăstirea Dragomirna relaţii diplomatice România-Italia Rusia protectorate Principatele Române 1848 steme arheologie aşezări şi cetăţi dacice muzică istoria Moldovei comerţ internaţional organizare administrativă artă scriitori români diaspora letopiseţ Valea Bistriţei circulaţie mărfuri Moldova imagini fotografice istoria României 1591/1600 nume locuri Moldova anexări teritoriale fotografii judecare infracțiuni documente istorice politică Rep. Moldova 1661/1729 Milcov artă militară bănie domnitori moldoveni dicționar pe subiect muzeu memorial Vlahuţă, Al. catalog manuscrise
Vă rugăm să schimbaţi parola