Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

Ţara Românească

Subiect Tematic: Ţara Românească
Lucrări: 0 lucrari in 134 publicatii in 4 limbi
Subiecte
domnitori Ţara Românească facsimile documente medievale de la 1650 acte juridice istoria Moldovei sec. 15/16 biografie Ghica Grigore al IV-lea, domn al Ţării Româneşti 1848, revoluţie Ţările Române corespondenţă diplomatică album personalităţi culturale române ex-libris Dan Romașcanu Ţara Românească sec. 17 Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie 1764/1815 sec. 16-17 biblioteci private domni munteni sfinţi artă militară română biografie Mihai Viteazul, domn al Ţării Româneşti, al Transilvaniei şi al Moldovei demografie românească politică România arhivistică sec. 13-14 drept administrativ român (sec. 18) viaţă privată sec. 18 imaginar familii boieri colonizare sate relaţii politice cultura Hamangia Teleajen documente medievale cumani politică externă producţie ceramica romană arhitectură religioasă Unirea Principatelor mănăstiri Bucureşti atribuţii militare neoeneolitic România sec. 15 tezaure monetare scrieri istorice fond referinţă ateliere meşteşugăreşti economie agrară Ştefan Cel Mare, domn al Moldovei negoţ umanişti români pandurii lui Tudor Vladimirescu biografie Cantacuzino, Constantin Stolnic Muntenia studiu filologic unităţi teritorial administrative reacţii internaţionale scriitori vrânceni (postfață) legiuirea Caragea cataloage ale bibliotecilor particulare economie România genealogia familiei Cantacuzino 1635-1636 Alexandru Ipsilanti, domn al Ţării Româneşti Cetatea Teleajenului sec. 18 documente medievale de la 1653 constituire state româneşti domnii fanariote Imperiul Otoman boieri români români dregători icoane sfinţi Ţara Românescă armata română familie (sociologie) umanism creştin istoria Ţării Româneşti sec. 17-18 vămuire mărfuri sec. 17/19 monumente religioase sec. 14/17 1829/1958 istoria României 1526/1593 România 1800/1850 biografie Cantacuzino, Constantin bresle biografie Brâncoveanu, Constantin domn al Ţării Româneşti diplomaţie românească Brâncoveanu, Constantin domn al Ţării Româneşti heraldică agricultură românească Negru Vodă, domn al Ţării Româneşti revoluţie România 1848 cercetării arheologice Țara Românească istoria României sec. 15 comerţ biografie Cantemir, Dimitrie geografia României istoria Ţării Româneşti sec. 15/16 judeţe Ţara Românească sec. 14/18 guvern rusesc monetarism bresle etnice Vrancea meşteşuguri Dacia biserica ortodoxă română export mărfuri ev mediu (documente) creştinism ortodox consum istoria României 1716/1828 istoriografie monarhie literatură istorică voievozi Ţara Românescă sec. 14/16 cronici istorice viaţă de familie import mărfuri biografie Vladimirescu, Tudor statistica patentarilor istoria României 1649 lucrări de referinţă istoria Ţării Româneşti 1649 biografii comparate cultură și artă epoca Matei Basarab negustori 1800/1850 arhitectură România istoria României sec. 16 Moldova istorie ediţie bilingvă română-franceză carte veche forme guvernare nedemocratice obşte ţărănească dregători Ţara Românească cultură şi civilizaţie România meseriaşi patentari breaslă societate valahă istoria României 1774/1866 aşezări din Moldova războiul ruso-turc voievozi Ţara Românescă sec. 14/17 documente medievale de la 1647 istoria Poloniei abonaţi telefonici Bucureşti istoria României 1436/1447 rentă funciară schimburi comerciale meşteşuguri româneşti blazoane sfat domnesc documente economice drept relaţii România-Italia istoria Ţărilor Române economie Ţara Românească carte pentru copii relaţii comerciale internaţionale documente medievale româneşti Bucureşti literatură română scriitori vrânceni istoria României sec. 17-18 1655 blazoane domneşti clăcaşi colonizare cronicari munteni economie și societate 1656/1714 sec. 14/15 Europa Est-Centrală Cantacuzino, familia arhitectură Ţara Românească sec. 17 biografie sfinţi documente medievale de la 1648 manuscrise Ţara Românească obşte păstorească relaţii diplomatice România-Italia relaţie biserică-stat steme arheologie studii de istorie teze de doctorat 1775/1781 istoria Moldovei economia Ţării Româneşti istoria României sec. 18 comerţ internaţional organizare administrativă literatură pentru copii Unirea Principatelor Române scriitori români diaspora istoria Transilvaniei istoria Ţării Româneşti sec. 18 critică literară română domnitori români 1324/1881 relaţii internaţionale Thocomerius, domn al Ţării Româneşti letopiseţ clădiri monastice istoria românilor album arhitectură istoria Ţării Româneşti 1651 sec. 12/18 feudalism unitatea naţională circulaţie mărfuri cronicari Radu Şerban, voievod al Ţării Româneşti genealogie familii boiereşti artă medievală românească mentalitate Ţara Românească sec. 18 documente medievale de la 1645 documente istorice (sec. 18) stat român relaţii de producţie epoca brâncovenească carte bibliofilă documente istorice codice 1848, revoluţie Ţara Românească 1765/1782 bănie dicționar pe subiect săpături arheologice catalog carte românească veche relaţii agrare termeni juridici (vechi) catalog manuscrise patentari enciclopedie istoria dreptului românesc Peninsula Balcanică biografie Mavrocordat, Constantin Principatele Române sfinţi Ţara Românească iconografie carte în limba franceză dreptul de protimisis mişcări demografice comerţ (Principatele Române) numismatică Cantemir, Dimitrie domn al Moldovei istoria României .../1830 relaţia domn-sfat domnesc legislaţie Caragea cetăţi scaun Ţara Românească atribuţii judecătătoreşti istoria Ţării Româneşti politici fiscale acte juridice (sec. 18) justiţie românească (sec. 18) oraşe reşedinţă România Mavrocordat, Nicolae ev mediu cultură românească sec.17-18 literatură română veche Ţările Române legi biblioteca Cantacuzinilor mişcare ţărănească orânduire feudală Valahia arhitectură judecată domnească fond Ioan Adam Principatele Unite Istoria României 1526/1659 obiceiuri de sărbători sec. 12/15 dicţionar bresle negustori religie relaţii culturale cronici Antim Ivireanul sobe istoria României 1324/1881 Transilvania texte domneşti cultura Boian manuscrise româneşti boieri domnitori români ţărani economia României obiceiuri învăţământ România enciclopedie România colonizare habsburgică istoria României sec. 13-14 Focşani texte juridice, lb. greacă agrariarism 1656/1688 politică internă România sec. 17/18 hărţi putere patente ctitorii Neagoe Basarab, domn al Ţării Româneşti Vlad Ţepeş, domn al Ţării Româneşti descoperiri arheologice sec. 19 domnitori români (canonizare) Matei Basarab, domn al Ţării Româneşti documente slavo-române Călugăreni biserica ortodoxă sec. 15/18 monedă sec. 16/20 biografie domnitori România Ipsilanti Constantin, domn al Ţării Româneşti cronica Brâncovenilor Mihai Viteazul, domn al Ţării Româneşti, al Transilvaniei şi al Moldovei istoria Ţării Româneşti sec. 17 Vladimirescu, Tudor arhitectură medievală Zărneşti, 1690 cultură Ţara Românească imperiul habsburgic necropole 1821 istoria României sec. 17 istoria României 1386/1714 genealogie Veneţia Oltenia Bathory, Sigismund, principe al Transilvaniei istoria României sec. 15-16 biografie Ştefan Cel Mare, domn al Moldovei lăcaşuri de cultură religioasă drept românesc (sec. 18) problema agrară documente de arhivă biografie Neagoe Basarab, domn al Ţării Româneşti cultură România 1830/1848 istoria întemeierii Moldovei Caragea, Ioan Gheorghe domn al Ţării Româneşti circulaţie monetară bani divan domnesc (atribuţii) colonizare rurală monedă şi societate 1821/1859 poarta otomană politică internaţională ex-libris domnitori Moldova bătălia de la Zărneşti Ghica Grigore al IV-lea, domn al Ţării Româneşti sate devălmaşe româneşti bănia Craiovei texte juridice, lb. română manuscrise juridice piese de harnaşament export produse naturale istorie românească mituri sate aservite invazie mongolă istoria Ţării Româneşti 1566/1570 ţărănimea română Regulamentul Organic dicţionar român imperiul mongol arendă Grădişteanu, familia domnitori relaţii social-economoce organizarea statului istoria economică România 1635/1636 studiu paleografic genealogia familiei Grădişteanu 1821, răscoală documente juridice (sec. 18) economie viaţă particulară Epoca Luminilor Manual de legi din 1777 scrisori Ipsilanti, Constantin regim fiscal Ţările Române lăcaşuri de cultură laice documente medievale de la 1649 agricultură mari dregători biografie Vlad II Dracul, domn al Ţării Româneşti carte cu autograf letopiseţul Cantacuzinesc tratatul de la Adrianopol Dobrogea comercianți studiu lingvistic arhitectură Ţara Românească 1600/1680 Dracula dregători (atribuţii) biografie Mavrocordat, Nicolae cultură românească organizare social-politică expansiunea maghiară voievozi români critică literară literatură veche drept administrativ animale sălbatice războiul antiotoman meşteşuguri răscoala seimenilor Rusia întemeiere state feudale româneşti 1593/1601 administraţie arhive Oltenia dorobanţi monumente istorice răscoala de la 1821 1602/1611 istoriografie românească 1436/1447 reformele lui Constantin Mavrocordat documente medievale 1651 sociologia familiei 1716/1828 izvoarele dreptului viaţa economică documente în lb. franceză geografie istorică medievală istoria României 1711/1821 rentă feudală memorii Ipsilanti, Constantinin mănăstirea Hurezu românii în conştiinţa europeană 1822/1828 umaniști tratate politico-administrative viaţă privată voievozi arhitectură Ţara Românească putere judiciară dregători Moldova teracote sec. 14/17 politică Polonia Neagoe Basarab, domn al Ţării Româneşti biografii istoria României mănăstiri arheozoologie state feudale româneşti rentă biserică şi stat familie-societate 1611/1831 sec. 13 1688/1717 seimeni arendaşi (istorie) organizare judecătorească sec. 13/15 artă ceramică religie ortodoxă codex cronică anonimă societate medievală românească obşte viaţă cotidiană biografie Radu Şerban, voievod Ţara Românească manuscrise judeţe dispărute România sec. 14/16 obiecte de podoabă cercetare arheologică (Moldova) politică-religie relaţii comerciale istoria familiilor orânduirea feudală personalităţi vrâncene relaţii economice voievodate româneşti culturi preistorice Braşov 1770/1800 oastea pandurilor 1324/1866 hronograf 1943 cronicari români răscoală populară
Vă rugăm să schimbaţi parola