Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

filozofie universală

Subiect Tematic: filozofie universală
Lucrări: 154 lucrari in 150 publicatii in 5 limbi
Critica raţiunii cinice de: Sloterdijk, Peter (Text tipărit)
Antologie filosofică: Filosofi străini de: Bagdasar, Nicolae; Narly, Constantin; Bogdan, Virgil (Text tipărit)
Antologie filosofică : Filosofi străini de: Bagdasar, Nicolae; Narly, Constantin; Bogdan, Virgil (Text tipărit)
Anecdote filosofice de: Sculschi, Alexandru (Text tipărit)
Alchimia devenirii umane de: Dumitrescu, Marius (Text tipărit)
Atlas de filozofie de: Kunzmann, Peter; Wiedmann, Franz; Burkard, Franz-Peter (Text tipărit)
Anamnesis sau Treptele aducerii-aminte de: Ghideanu, Tudor (Text tipărit)
Subiecte
gândire filozofică hermeneutica sensului comunism utopic francez Dumnezeu (filozofie) teorie politică istoria filozofiei europene cultură şi civilizaţie Leibniz, Gottfried Wilhelm Marxism ştiinţific singurătate filozofia renaşterii pitagoreici neotomism Berkeley, George creştinism hedonist literatură latină scolastică înstrăinare filozofie franceză sec. 18 Şcoala de la Frankfurt concepţii filozofice intuiţionism structură (filozofie) Thomas D'Aquino Sfânt Spinoza, Benedict (Baruch) sec. 05/06 filozofie universală 1789 fenomenologie etică valori sec. 19-20 nominalism criticism Hegel, Georg Wilhelm Friedrich manual contemporaneitate negativism biografie Diamant, Teodor fideism teologie politică eseuri om primordial sec. 20 literatură filozofică teatru (critică literară) filozofie carteziană dreptate (filozofie) sec. 18 Sartre, Jean-Paul psihanaliză Freud, Sigmund estetică (filozofie) transformism (filozofie) idealism german post-kantian literatură greacă clasică Occident liber arbitru ştiinţe experimentale sat sec. 16/19 creaţia umană filozofie contemporană monoteism (antichitate) fenomenism acţiune socială filozofia naturii cultură filozofi străini filozofi antici socialism filozofia artei filozofie morală sec. 13/18 existenţă (filozofie) biografie filozofi Grecia antică contingenţă istoriografie semiotică filozofică eseuri filozofice secte creştine cosmologie (filozofie) intelect (filozofie) sec. 04/14 absolut renaştere (filozofie) modernism doctrine pedagogice empirişti intelectuali români natură gândire modernă Seneca individualism filozofie franceză logică pozitivism (filozofie) carte veche iluminism Grecia filozofia Luminilor relativism idealism subiectiv estetică mentalităţi primitive politică (aspecte filozofice) filozofi români sistem filozofic exegeză filozofie Blaga, Lucian idealişti şcoli mistice (Evul Mediu) substanţă (Hume, David) naturalism (temă filozofie) om (filozofie) empirism sinele semnificaţie (filozofie) Plotin cultură universală filozofie occidentală spiritualism conştiinţă istorică dualism cinism cunoaştere ontologică perioada contemporană filozofie marxistă structuralism filozofie latină drept natural filozofie greacă ediţie princeps istoria logicii universale filozofie Kant, Immanuel spirit românesc existenţialiştii literatură română scriitori vrânceni sisteme filozofice universale sec.19 viaţă socială iluminism (filozofie) antichitate spiritualitate opere Vulcănescu, Mircea istoria gândirii filozofice acţiune (filozofie) dicţionar filozofi hermeneutică sisteme filozofice sec. 4/14 filozofie Blaga, Lucian lege naturală Ionescu, Nae timp (mitologie) teoria valorilor dialectică marxistă biografie filozofi postmodernii conştiinţă (filozofie) roman picaresc (critică lit.) educaţie filozofie românească istoria comparată a religiilor pragmatism american filozofi creştini renaştere cultul strămoşilor religii universale timpurii istoria ideilor politice economişti englezi neokantianism misticism filozofic Germania intenţionalitatea conştiinţei romanul de moravuri (critică literară) malthusianism sofism egalitate politică critică literară română creaţie divină sisteme filozofice Noica, Constantin eseuri sociologice sociologie Franţa sisteme filozofice universale virtute sisteme filozofice Bădărău, Dan ontologie umană Kierkegaard, Sören lucrare colectivă finitudine egalitate stil literar sisteme filozofice Platon filozofie europeană transcendenţă creaţie umană religie (evul mediu) Bergson, Henri reformă luterană studii de filozofie intuiţie filozofie arabă suflet (filozofie) filozofi occidentali eudemonism mit discurs filozofic raţionalitate sisteme pedagogice principiu fundamental (filozofie) fenomenologie husserliană istoria filozofiei greceşti neointuiţionism virtuţi morale etică religioasă deism Stirner, Max materialism dialectic şi istoric enciclopedie cauzalitate (Hume, David) i Socrate carte în limba franceză literatură norvegiană marxism incertitudine cunoaştere (filozofie) evoluţionism alienare subiectivitate ex-libris Ioan Adam raţionalism modern Marx, Karl curente filozofice franceze adevăr (filozofie) prelegeri filozofie raţiune (filozofie) existenţialism moarte lingvistică empirism britanic filozofie şi ştiinţă carte în limba engleză Rousseau, Jean-Jacques articole filozofice semn (concept) natură (filozofie) bibliografii limbaj (filozofie) ocazionalişti sisteme filozofice moderne sec.16-18 timp (filozofie) raţionalism (Renaştere) ev mediu Mill, John Stuart gnoseologie ateism (antichitate) fiinţă (temă filozofie) existenţă umană culegere colectivă condiţie umană filozofie Grecia antică sofistică Engels, Friedrich creştinism, antichitate sisteme filozofice Aristotel universalii Anaxagora poezie filozofică (temă Eminescu) filozofie socială filozofie (concept) ontologie politica Bacon, Francis Academia platonică fond Ioan Adam paradigme filozofice Epictet, filozof stoic grec panteism patristică sec. 4/17 antropologie cultură şi civilizaţie greacă obiectivitate dialectică dicţionar intelect (temă filozofie) spiritualitate românească anecdote scolasticism ev mediu Occident filozofie Diogene filozofi americani epistemologie religie istoria culturii universale ontologie etică (temă Kant, Immanuel) Schopenhauer, Arthur (exegeză) naturalism Thoreau, Henry David sisteme filozofice Vlăduţescu, Gheorghe hermeneutică filozofică fiinţare antologie filozofie ştiinţe politice modernitate (filozofie) antologie cultură politică metafizică generală demografie sociologia populaţiei Comte, Auguste erezii misticism filozofic filozofi englezi gnostici sociologie raţionalişti autonomie (filozofie) intuiţionism (etică) raţionalism conştiinţă socială holism societate filozofie scolastică filozofia supraomului (Nietzsche) filozofie şi religie scolasticii spiritualism (filozofie) substanţă (Locke, John) filozofia istoriei Campanella, Tommaso filosofia supraomului (Nietzsche) idealism absolut cosmogonie Aristotel filozofie China antică existenţă tehnocratism liberalism sens şi stil literar sec. 19 ediţie bilingvă română-latină logică (temă Hegel, Georg Wilhelm Friedrich) sisteme filozofice Grecia antică învăţământ liceal modernitate istoria civilizaţiei sisteme filozofice Vulcănescu, Mircea epistemologie contemporană individ morală sat românesc cearta universaliilor existenţialism german frumosul şi arta critică literară străină Platon idealism religios filozofia culturii experiment ştiinţific estetism intelect metafizică carteziană filozofie italiană filozofi Grecia antică istoria filozofiei morale postmodernitate monadologie Reforma Protestantă om (religie) eu-celălalt neopragmatism Dumnezeu filozofie Hegel, Georg Wilhelm Friedrich cartezianism Newton, Isaac filozofie indiană teoria critică (filozofie) freudism ideologie politică gândire medievală simbol lingvistic romane (critică literară) idealism (filozofie) fericire (filozofie) Maiorescu, Titu pitagorism cauzalitate (filozofie) realitate Leibniz, G.W. istoria filozofiei axiologie libertate ştiinţă (filozofie) istoricism filozofie engleză ideologie marxistă idealism german perioada modernă curs universitar raţiune criticism kantian sens (concept) teatralitate şcoli filozofice filozofie, Renaştere filozofie sec. 17 biografie A/Z raţionalism clasic ex-libris cultură Europa ordine (filozofie) Bacon, Roger transmigraţie absurd (Camus, Albert) sisteme filozofice Leibniz, G. W. istoria filozofiei contemporane stoicism eleaţi filozofi francezi atomism pragmatism roman norvegian dicţionar român lingvistică şi semiologie transcendentalitate materialism iluminism american teatru concepte estetice Malthus, Thomas Robert, economist englez poezie universală revoltă (Camus, Albert) socialism utopic francez sec. 18-19 probabilitate libertate individuală Epoca Luminilor crestomaţie de filozofie sisteme filozofice România teodicee idealism logic postmodernism suferinţă (religie) filozofie empiristă gândire filozofică iluminism libertate (filozofie) ev mediu (filozofie) reforma germană mistică dogmatism semiologie manual de filozofie subiectivism celălalt monism intelectual român înţelepţi artă (filozofie) sisteme filozofice medievale cultură românească materie istoria filozofiei universale teoria ideilor lui Platon neant Kant, Immanuel teoria culturii realitate (filozofie) filozofie Roma antică filozofie iudaică hedonism pedagogi tradiţionalism fiinţă istoria ideilor prolegomene univers ritual religios Lucreţiu gnosticism filozofia ştiinţei fizică substanţă (filozofie) Rugăciunea unui Dac (critică lit.) filozofi germani filozofie Roşca, D. D. autoguvernare (filozofie) teatru O'Niell, Eugene (critică lit.) neoromantism sisteme filozofice Marx, Karl substanţă (Berkeley, George) Grecia libertini (filozofie) intelectual filozofia religiei filozofie Husserl, Edmund Pascal, Blaise patristicieni europeni tratat de filozofie filozofie veche poezie cosmologică biografii teoria cunoaşterii concepte filozofice eul Dumnezeu (temă Descartes, René) filozofi contemporani Descartes, René logică metodologică creştinism (antichitate) proză de confesiune, despre filozofie medievală eternitate (filozofie) peripatetism iluminism filozofie antică capitalism contemporan sofişti filozofi greci scolasticism discursuri filozofie universală scepticism Bruno, Giordano epocă modernă pozitivism curente filozofice gândire (filozofie) fenomenologia filozofiei logică matematică Hobbes, Thomas ritualuri limbaj filozofic transcedental raţionalism englez filozofie Heidegger, Martin texte filozofice agnosticism (antichitate) logică filozofică antropologie filozofică studii filozofice contract social umanism teoria civilizaţiei umanism (filozofie) Şcoala Eleată scriitori străini teme filozofice idei politice teleologie structuralism (filozofie) exegeză (filozofie Nietzsche, Friedrich) idealism dualism (filozofie) imperativ categoric (temă Kant) filozofie creştină ştiinţa naturii filozofie Europa transcendenţă (filozofie) pedagogie neopozitivism istoria pedagogiei Orient fiinţă (temă Heidegger) doctrine filozofice idealism obiectiv metodologie autonomie presocratici filozofie patristică civilizaţie prezentare istorică substanţă (temă Descartes, René) egoism metafizică taoism sisteme filozofice Franţa Nietzsche, Friedrich Gusti, Dimitrie cunoaştere romane mistică filozofică filozofie scoţiană filozofie modernă determinism filozofie sec. 04/14 doctrină filozofică sisteme filozofice Negulescu, P.P. epistemologie politică dialectica filozofiei sisteme filozofice Spinoza, Benedict (Baruch) fond referinţă poezia astrologică filozofie existenţialistă postmodernitate (filozofie) ediţie bilingvă latină-română marxism dialectic filozofie germană socialism utopic realism (filozofie) literatură universală Heraclit modernitate kantiană filozofie analitică filozofie Cusanus, Nicolaus Şcoala Atomistă anecdote filozofice utopism filozofie politică atomişti filozofi europeni opere filozofice credinţă (religie) teologie (Plotin) filozofia reformei filozofie Chardin, Teilhard de mitologie clasică patristică pragmatism (filosofie) Tales din Milet sisteme categorial-filozofice sisteme filozofice pozitivism logic non-existenţă Augustin, Sfânt cauzalitate filozofie Negulescu, P.P. atomism logic creştinism exegeză filozofie Marx, Karl voluntarism (filozofie) ştiinţă antichitate (filozofie) Mefistofel carte străină poezie astrologică logică (temă Joja, Athanase) ideologie epicurism învăţământ logica renaşterii filozofi valoare filozofie politică sec. 19 realism fiinţă universală (filozofie) zei educaţie morală pyrrhonism aristotelism morală filozofică ascetism preromantism curente literare istorie critica raţiunii pure (Kant) utopie socialistă
Vă rugăm să schimbaţi parola