Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

filozofie românească

Subiect Tematic: filozofie românească
Lucrări: 267 lucrari in 266 publicatii in 2 limbi
Alexandru Surdu : Itinerarii logico-filosofice de: Surdu, Alexandru (Text tipărit)
Aspecte antropologice de: Blaga, Lucian (Text tipărit)
C. Rădulescu-Motru : Viaţa şi faptele sale de: Schifirneţ, Constantin (Text tipărit)
Antologia gândirii româneşti: Secolele XV-XIX^ de: Academia Republicii Socialiste România. Institutul De Filozofie (Text tipărit)
Amicus Plato sau... despărţirea de Noica de: Paleologu, Alexandru (Text tipărit)
Anamnesis sau Treptele aducerii-aminte de: Ghideanu, Tudor (Text tipărit)
Blaga în marea trecere de: Bellu, Pavel (Text tipărit)
Subiecte
romanitate gândire filozofică deducţie Dumnezeu (filozofie) personalităţi culturale române individualitate spaţiu mioritic Blaga, Lucian socialism şi comunism ontologie fenomenologică Şcoala de la Frankfurt Delavrancea, Barbu concepţii filozofice intelectuali și politică vegetaţie filozofie Conta, Vasile marxism-leninism fenomenologie etică sisteme filozofice Florian, Mircea valoare estetică problemă filozofică (Blaga, Lucian) gândire axiologică românească ură regionalism (cultură) biografie Diamant, Teodor antropologie filozofică (Blaga, Lucian) opere Blaga, Lucian amintiri Petrovici, Ion mit (temă Blaga, Lucian) demnitate estetica artei politică eseuri monoteism sec. 20 literatură filozofică exegeză filozofie Heliade Rădulescu, Ion biografie Conta, Vasile naţionalism filozofie Rădulescu-Motru, Constantin exegeză filozofie Petrovici, Ion filozofie Petrovici, Ion cunoaştere paradisiacă estetică (filozofie) creştinism românesc morală politică armata română exegeză filozofie Negulescu, P.P. filozofia sărbătorii adevăr (Bariţiu, George) 1918/1939 istoria filozofiei româneşti realism critic sat psihologie exegeză filozofie Culianu, Ioan Petru dor filozofie şi medicină cromatica poporului român scrisori Vulcănescu, Mircea prelegeri filozofie contemporană cunoştere paradisiacă cunoaştere metafizică filozofia naturii ateism cultură filozofie Ţuţea, Petre libertate naţională filozofi străini sărbătoare (filozofie) metafizică (Petrovici, Ion) socialism filozofi antici biografie Noica, Constantin filozofie morală semiotica structurală (deductivă) ideal (temă filozofie) spirit (filozofie) existenţă (filozofie) cunoaştere transcendentă materialism dialectic (Pătrăşcanu, Lucreţiu) politologie filozofie Cantemir, Dimitrie creaţie (filozofie) isihasm axiologie românească semiotică filozofică eseuri filozofice metafizică (Ionescu, Nae) biografie Mehedinţi, Simion cosmologie (filozofie) intelect (filozofie) intelectuali români teoria politicii filozofia valorilor spirit critic vocaţie memorii Petrovici, Ion biografie Bagdasar, Nicolae semiotica deductivă metafizică (Rădulescu, Ion Heliade) sistem filozofic metafizică (Dumitriu, Anton) filozofie Florian, Mircea om (filozofie) logica istoriei politică (Eliade, Mircea) frumos (estetică) cultură universală identitate culturală romanitate balcanică suflet (temă Rădulescu-Motru, C.) sisteme filozofice Germania filozofie românească sec. 20 biografie Ianoşi, Ion spirit-materie evoluţie sisteme filozofice Amăriuţei, Constantin spirit (Roşca, D. D.) spirit românesc literatură română psihologie individuală spiritualitate iluminism (filozofie) amintiri ortodoxie românească sisteme filozofice Ţuţea, Petre inteligenţă (temă Blaga, Lucian) filozofie Maiorescu, Titu hermeneutică filozofie Blaga, Lucian termeni filozofie curente ideologice filozofia dreptului Ionescu, Nae biografie filozofi filozofie românească curente filozofice române reviste de sociologie personalităţi culturale filozofie Ionescu, Nae renaştere sisteme filozofice Dragomirescu, Mihail tragic dialog (filozofie) simboluri Haret, Spiru Donici, Alexandru personalităţi române factori stilistici (Blaga, Lucian) critică literară română materiaslism istoric (Dobrogeanu-Gherea) istoria artei româneşti sacru (temă Blaga, Lucian) sisteme filozofice Noica, Constantin exegeză filozofie Ionescu, Nae antinomie iubire sisteme filozofice Bădărău, Dan ontologie umană jurnale filozofie (Maiorescu, Titu) caracter biografie Murgu, Eftimie Grecia antică periodice limba de lemn categorii filozofice transcendenţă frumos filozofie europeană vegetarianism arhitecţi români studii de filozofie sisteme filozofice Ralea, Mihai pictură România afirmare personalitate Negulescu, Petru P. biografie Cioran, Emil Lazăr, Gheorghe biografie Negulescu, Petru P. ideal (filozofie) suflet (filozofie) cultură iudaică mit fericire (temă filozofie) Culianu, Ioan Petru discursuri de recepţie corespondenţă principiu fundamental (filozofie) sinceritate conservatorism anglo-saxon filozofie România biografie Petrovici, Ion dicționar pe subiect fenomenologie husserliană portrete filozofi români cunoaştere (Noica, Constantin) cunoaştere (Andrei, Petre) Alecsandri, Vasile Comarnescu, Petru adevăr publicistică Ionescu, Nae materialism dialectic şi istoric conştiinţă de sine mitologie exegeză filozofie Maiorescu, Titu filozofie Bagdasar, Nicolae protecţia solului exegeză filozofie Băncilă, Vasile cunoaştere (filozofie) personalităţi filozofie dedublare evoluţionism putere (temă Foucault, Michel) numismatică critică literară Noica, Constantin ex-libris Ioan Adam numere (matematică) Cantemir, Dimitrie domn al Moldovei raţionalism modern ideal estetic sol (pământ) perioada interbelică exegeză filozofie Cioran, Emil publicistică adevăr (filozofie) biografie Vlăduţescu, Gheorghe prelegeri filozofie raţiune (filozofie) valori spirituale frumos (artă) metafore (Blaga, Lucian) tipologie (psihologie) stil (Blaga, Lucian) instinct frică filozofie şi ştiinţă articole filozofice corespondenţă Liiceanu, Gabriel natură (filozofie) filozofie Eliade, Mircea gândire ştiinţifică democraţie medicină internă bibliografii dar darwinism valori morale 1869-1995 limbaj (filozofie) timp conştiinţă morală Vulcănescu, Mircea timp (filozofie) 1990-1995 ev mediu gnoseologie rău (filozofie) filozofie Germania interviuri fiinţă (temă filozofie) progres filozofie Grecia antică mistica numărului Engels, Friedrich Rădulescu-Motru, Constantin sacru scrieri sociale filozofie socială poezie filozofică (temă Eminescu) metafizica frumosului filozofie (concept) cromatică ortodoxie fond Ioan Adam credinţă (Blaga, Lucian) exegeză filozofie Noica, Constantin gânditori români filozofia limbajului paradigme filozofice panteism antropologie catalog dialectică rasă şi etnie (filozofie) dicţionar spiritualitate românească Marele Anonim (Blaga, Lucian) sisteme filozofice Blaga, Lucian sisteme filozofice Culianu, Ioan Petru suferinţă filozofie spirit ortodoxism epistemologie divinitate religie logos poporanism cunoaşterea de sine biografie Şora, Mihai idei filozofice ontologie cronici sisteme filozofice Vlăduţescu, Gheorghe Transilvania sisteme filozofice româneşti hermeneutică filozofică sociologie românească şamanism sisteme filozofice Eliade, Mircea gândire românească timp (temă Conta, Vasile) antologie filozofie filozofie Vianu, Tudor modernitate (filozofie) valori etice Bărnuţiu, Simion dialoguri academii morală (temă Bălcescu, George) conştiinţă filozofică antologie teism metafizică generală mentalitate iudaică limba română Comte, Auguste timp (temă Cantemir, Dimitrie) ştiinţa spiritului sociologie fiinţă divină iluminism românesc exegeză filozofie Rădulescu-Motru, C. raţionament raţionalism societate scrisori filozofie şi religie conştiinţă fenomenologică exegeză filozofie Ianoşi, Ioan dicţionar termeni filozofici etnologie românească filozofia istoriei scrieri filozofice determinism filozofic cosmogonie teorie literară Aristotel materia nevie conferinţe Rădulescu-Motru, Constantin existenţă sisteme filozofice Ionescu, Nae liberalism antropogeneză modernitate sisteme filozofice Vulcănescu, Mircea sat românesc morală filozofia culturii critică literară străină mistică filozofică Lovinescu, Vasile experiment ştiinţific estetism filozofie Eminescu, Mihai fenomenologie hermeneutică intelect memorialistică termeni filozofici Noica, Constantin biografie Lovinescu, Vasile sisteme filozofice Xenopol, Alexandru D. românism evrei logică (temă Botezatu, Petre) religie (temă Blaga, Lucian) biografie Bărnuţiu, Simion filozofie Dumitriu, Anton eu-celălalt Xenopol, A.D. Kogălniceanu, Mihail Newton, Isaac critică literară Cioran, Emil existenţă (temă Conta, Vasile) filozofie şi artă sisteme filozofice Petrovici, Ion sisteme filozofice Petrescu, Camil multiculturalism judecată de valoare hermeneutică Heidegger 1869/1995 fericire (filozofie) Maiorescu, Titu stil mitologie (temă Blaga, Lucian) pitagorism filozofie Cioran, Emil conferinţe filozofice biografie Xenopol, Alexandru D. istoria filozofiei materialism dialectic axiologie libertate gândire (eseuri filozofice) ştiinţă (filozofie) bine şi frumos materialism istoric (Dobrogeanu-Gherea) memorii etnic românesc estetică morală cultură România cunoaşterea luciferică scriitori români sionism criticism kantian curs universitar biografie Cipariu, Timotei raţiune problemă ştiinţifică (Blaga Lucian) sens (concept) şcoli filozofice Şcoala Ardeleană exegeză filozofie Florian, Mircea ontologie (temă Vlăduţescu, Gheorghe) ex-libris libertate-necesitate identitate naţională filozofie politică franceză cultură (Blaga, Lucian) armonia numerelor spirit ştiinţific informaţie comentarii dicţionar român istorie socială (Zeletin, Ştefan) memorii Ţuţea, Petre materialism răscoala lui Horea mitologie românească poezie universală Conta, Vasile minciună publicaţii periodice prezentare istorică filozofie dicţionar opere filozofice biografie Ţuţea, Petre matrice stilistică (Blaga, Lucian) sisteme filozofice România valori (temă Blaga, Lucian) timp (Blaga) spaţiu (temă Conta, Vasile) energetism personalităţi culturale române sec. 19/20 exegeză filozofie Şora, Mihai etnie (Ralea, Mihai) sisteme filozofice România sec. 19 critică literară Eliade, Mircea iubire (temă filozofie) spirit (temă Blaga, Lucian) sisteme filozofice Rădulescu-Motru, Constantin exegeză filozofie Bădărău, Dan libertate (filozofie) biografie Dragomirescu, Mihail conştiinţă filozofică (Blaga, Lucian) filozofie Bărnuţiu, Simion cosmos Eliade, Mircea şi Rebreanu, Liviu magie (temă Blaga, Lucian) floră cunoaştere (Blaga, Lucian) cultură şi filozofie monism intelectual român filozofie Petrescu, Camil critică literară Lovinescu, Vasile mister (Blaga, Lucian) cultură românească rituri 1915/1959 biografie Heliade-Rădulescu, Ion materie cadouri Kant, Immanuel teoria culturii cunoaştere filozofică (Eliade, Mircea) loc (filozofie) energie (Rădulescu-Motru, Constantin) fiinţă terminologie filozofie seducţie univers istoria ideilor metafizică (Conta, Vasile) prolegomene sculptură românească personanţă (Blaga, Lucian) lingvistică română filozofia ştiinţei substanţă (filozofie) iudaism mitologie Grecia antică filozofie Roşca, D. D. unitatea limbii române politeism teatru O'Niell, Eugene (critică lit.) adevăr (temă Conta, Vasile) filozofie Surdu, Alexandru lume (filozofie) ou, simbol creaţie (temă Blaga, Lucian) arhitecţi valoare (filozofie) intelectual filozofia religiei etnicitate cabală datorii morale filozofie românească interbelică exerciţii de semiotică deductivă etnologie România biografii filozofie Drăgănescu, Mihai teoria cunoaşterii eul suflet (temă Conta, Vasile) fatalism (temă Conta, Vasile) monografie Noica, Constantin iluminism curs de metafizică discursuri materie (temă Conta, Vasile) filozofie universală dialoguri filozofice biografie Florian, Mircea filozofie Bernea, Ernest curente filozofice românism (Rădulescu-Motru) gândire (filozofie) politicieni români logică matematică fenomenologia filozofiei arheu matematică aplicată idealism gnoseologic judecată meditaţii filozofice exegeză filozofică magic (filozofie) filozofie Heidegger, Martin texte filozofice bine (filozofie) filozofia valorii destin logică filozofică antropologie filozofică studii filozofice reviste de filozofie filozofie Franţa personalităţi vrâncene umanism (filozofie) scriitori străini teleologie cosmologie (temă Blaga, Lucian) Bagdasar, Nicolae exegeză filozofie Cipariu, Timotei filozofie Ștefănescu, Marin dualism (filozofie) ţăran român recenzii cunoaşterea sinelui filozofie creştină conştiinţă (Drăghicescu, Dimitrie) cunoaştere ştiinţifică transcendenţă (filozofie) artă (Blaga, Lucian) daruri Coşbuc, George personalitate simbol (temă Eliade, Mircea) existenţă (temă Blaga, Lucian) filozofie Cipariu, Timotei curs de filozofie doctrine filozofice filozofie Noica, Constantin civilizaţie filozofie Ralea, Mihai metafizică Gusti, Dimitrie cunoaştere antologie filozofie românească filozofie modernă antologie literatură română numere (ocultism) mitic (filozofie) încredere în sine sisteme filozofice Negulescu, P.P. România Eliade, Mircea şi Noica, Constantin gândire (Bădărău, Dan) moralitate concepţie filozofică Blaga ştiinţă şi cunoaştere metafizică (Clain, Samuil Micu) scrieri istorice fond referinţă romantism exegeză filozofie Vianu, Tudor Pandrea, Petre epistemologie (Humboldt) exegeză filozofie Zeletin Ştefan filozofie germană socialism utopic categorii abisale (Blaga, Lucian) holocaust biografie Micu, Samuil biografie Roşca, D. D. filozofie Iliescu, Adrian-Paul europenizare teologie naturală Noica, Constantin evoluţie umană conştiinţă juridică (Djuvara, Mircea) note filozofie analitică dăruire Eliade, Mircea filozofie politică opere filozofice umanism creştin biografie Vulcănescu, Mircea sisteme filozofice Şora, Mihai inteligenţă sisteme filozofice anamneză filozofie Negulescu, P.P. creştinism biografie Cantemir, Dimitrie istorie mitologică ştiinţă filozofie Liiceanu, Gabriel comprehensiune sisteme filozofice marxiste spirit creator (temă Blaga, Lucian) logică (temă Joja, Athanase) filozofie Vulcănescu, Mircea prelegeri metafizice migraţie exegeză filozofie Roşca, D. D 1990/1995 filozofi constructivism datini România ideal etic curs universitar filozofie sisteme filozofice Roşca, D. D. realism etnic (Blaga, Lucian) gândire magică (Blaga, Lucian) cenzura transcendentă (Blaga, Lucian) câmpuri stilistice (Blaga, Lucian) istorie (Xenopol) filozofia spiritului biografie Ionescu, Nae inconştient semiotica discursului filozofic biografie Rădulescu-Motru, Constantin Şincai, Gheorghe dialectică marxistă (Joja, Athanase) exegeză filozofie Conta, Vasile istorie seducţie (filozofie) logică ediţie bilingvă română-franceză filozofie franceză carte veche autobiografii estetică fetişism alteritate filozofi români sisteme filozofice Liiceanu, Gabriel exegeză filozofie Blaga, Lucian religie evrei conservatorism naturalism (temă filozofie) sinele materie nevie biografie Culianu, Ioan Petru discursuri filozofice diferenţialele divine (Blaga, Lucian) medicină utopie pictură drept materie vie filozofie Kant, Immanuel scriitori vrânceni literatură religioasă română Academia Română filozofie comparată biografie Maiorescu, Titu biografie Blaga, Lucian valori estetice opere Vulcănescu, Mircea dicţionar filozofie simboluri (religie) personalism energetic predestinare Maior, Petru realism ontologic om (temă Blaga, Lucian) teoria valorilor critică literară Blaga, Lucian filozofie Joja, Athanase poezie populară subconştient etnofilozofie înţelepciune (filozofie) sisteme filozofice Joja, Athanase scrieri alese imanenţă spaţiu (temă Blaga) metafizică (Poteca, Eufrosin) idealism metafizic scriitori români diaspora artă
Vă rugăm să schimbaţi parola