Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

sisteme filozofice

Subiect Tematic: sisteme filozofice
Lucrări: 314 lucrari in 310 publicatii in 4 limbi
Călătorul şi umbra sa : Omenesc, prea omenesc de: Nietzsche, Friedrich (Text tipărit)
Aspecte din marxism : Esseuri de: Popescu, Năstase R. (Text tipărit)
Aporiile gândirii Nicasiene de: Guliciuc, Emilia (Text tipărit)
Antropologia filosofică de: Cioran, Emil (Text tipărit)
Antologie filosofică: Filosofi străini de: Bagdasar, Nicolae; Narly, Constantin; Bogdan, Virgil (Text tipărit)
Amurgul idolilor sau Cum se filozofează cu ciocanul (1889) de: Nietzsche, Friedrich (Text tipărit)
Antichristul: Încercare de refacere a tuturor valorilor de: Nietzsche, Friedrich (Text tipărit)
Subiecte
Gabriel, Marcel filozof francez deducţie şcoli filozofice antice Dumnezeu (filozofie) revelaţie divină ezoterism sisteme filozofice Simmel, Georg istoria filozofiei europene raţionalism dialectic sisteme filozofice Epictet Leibniz, Gottfried Wilhelm filozofia renaşterii occamism individualitate neotomism eseu pasiune (filozofie) Berkeley, George hazard creştinism hedonist scolastică Poincaré, Henri suflet (temă Kant, Immanuel) filozofie franceză sec. 18 ştiinţe teoretice imperativ categoric (Kant) ontologie fenomenologică gândire mitică Şcoala de la Frankfurt concepţii filozofice credinţă fiinţă (temă Aristotel) filozofie britanică Spinoza, Benedict (Baruch) filozofie Conta, Vasile marxism-leninism filozofie universală 1789 fenomenologie teologie mistică biografie Schopenhauer, Arthur valori sisteme filozofice Florian, Mircea etică sinele (filozofie) nominalism criticism Hegel, Georg Wilhelm Friedrich artă (Platon) spaţiu biografie Diamant, Teodor estetica artei mit (temă Blaga, Lucian) teologie politică eseuri ştiinţă (ev mediu) pluralism stat sec. 20 literatură filozofică biografie Derrida, Jacques Heidegger, Martin biografie Conta, Vasile naţionalism Agni Yoga curente filozofice germane psihanaliză Freud, Sigmund cunoaştere paradisiacă elenism filozofia sărbătorii transformism (filozofie) idealism german post-kantian istoria filozofiei româneşti etică socială liber arbitru psihologie exegeză filozofie Culianu, Ioan Petru creaţia umană silogism (Aristotel) teoria evoluţionistă filozofie contemporană prelegeri cunoştere paradisiacă monoteism (antichitate) paradis (religie) doctrină mistică filozofia naturii Eminescu, Mihai cultură oracole filozofi străini sărbătoare (filozofie) socialism filozofi antici nume (Platon) biografie Noica, Constantin filozofie morală societate civilă (Rouseau, Jean-Jaques) semiotica structurală (deductivă) dialoguri platoniciene sisteme filozofice Quaglia, Roberto spirit (filozofie) secte religioase existenţă (filozofie) cristologie cunoaşterea materiei critică literară franceză filozofi austrieci timp şi clipă estetica gustului unificare europeană divin metodă semiotică filozofică sisteme filozofice Habermas, Jürgen eseuri filozofice femeie (temă Nietzsche, Friedrich) literatură greacă veche cosmologie (filozofie) intelect (filozofie) absolut ştiinţele naturii renaştere (filozofie) filozofie rusă empirişti intelectuali români contract social (Rousseau, Jean-Jaques) filozofie anglo-saxonă sisteme filozofice Ricoeur, Paul virtute (temă Platon) filozofie Nagel, Thomas sisteme filozofice Conta, Vasile natură Iisus Hristos filozofia valorilor Seneca pozitivism (filozofie) antichitate şi ev mediu relativism semiotica deductivă pesimism filozofie Florian, Mircea substanţă (Hume, David) om om (filozofie) critică literară sisteme filozofice Plotin filozofia educaţiei conferinţe morală şi etică sisteme filozofice Germania stat (filozofie) sisteme filozfice Steiner, Rudolf filozofie românească sec. 20 om (temă Nietzsche, Friedrich) dualism spirit-materie revoluţia rusă bine (Platon) sisteme filozofice Austria evoluţie spirit românesc gândire literatură română eseuri filozofice Ceaadaev, Piotr învăţături spirituale antichitate iluminism (filozofie) spiritualitate virtute (temă Plotin) fenomen (temă Kant, Immanuel) biografie Epicur sferă publică istoria filozofiei dreptului hermeneutică logică (antichitate) principii morale cuantică filozofie Blaga, Lucian sistematizare ştiinţifică doctrine juridice curente ideologice filozofia dreptului materialism ştiinţific James, William Ionescu, Nae biografie filozofi conştiinţă (filozofie) curente filozofice române filozofie românească filozofie clasică Franţa hermeneutică (Aristotel) filozofie Ionescu, Nae India filozofie nicasiană structuralism genetic egalitate politică evoluţie om critică literară română sisteme filozofice Noica, Constantin sociologie Franţa filozofie Kierkegaard, Sören sisteme filozofice universale ontologie umană Ioan al Crucii, Sfânt lucrare colectivă literatură religioasă conştiinţă categorii filozofice monadă dictatura proletariatului teoria şi natura fenomenelor filozofie europeană creaţie umană sisteme filozofice Pascal, Blaise agnosticism judecată (filozofie) suflet (filozofie) criteriologie diaspora română adevăr haos cunoaştere (Kant, Immanuel) Stirner, Max islam conştiinţă de sine spaţiu (filozofie) mitologie cauzalitate (Hume, David) nucleu atomic Socrate filozofie Descartes, René cunoaştere (filozofie) evoluţionism civilitate sisteme filozofice sec.19 cosmologie raţionalism modern perioada interbelică Florian, Mircea prelegeri filozofie filozofie americană existenţialism filozofi ruşi metafore (Blaga, Lucian) teleologie (temă Aristotel) instinct natură (filozofie) filozofie Derrida, Jacques filozofie socială (Grecia antică) tiranism sociologie politică Cioran, Emil filozofie Schopenhauer, Arthur timp darwinism finalism sisteme filozofice Wittgenstein, Ludwig magie Marcuse, Herbert timp (filozofie) transcendent bergsonism sisteme filozofice Schopenhauer, Arthur Blaga, Lucian fiinţă (temă filozofie) progres aristocraţie filozofie Grecia antică morală (temă Nietzsche, Friedrich) filozofie politică (Platon) Anaxagora metafizica frumosului sacru socialism european viaţă filozofie (concept) ontologie politica Academia platonică fond Ioan Adam Epictet, filozof stoic grec paradigme filozofice senzaţie antropologie ştiinţe sociale fiinţă (temă filozofie Plotin) fractal spiritualitate românească scolasticism ev mediu Occident dialectică (Plotin) filozofie energie filozofi americani sisteme socialiste religie adevăr (Platon) Schopenhauer, Arthur (exegeză) Thoreau, Henry David sisteme filozofice româneşti sisteme filozofice Rousseau anarhism mit (filozofie) antologie filozofie ştiinţe politice sisteme filozofice Nagel, Thomas Epicur platonism frumos (temă Platon) suflet (temă Plotin) filozofi englezi personalism ştiinţa spiritului fatalism judecată (temă Kant, Immanuel) filozofie scolastică filozofia supraomului (Nietzsche) substanţă (Locke, John) karma aporie filozofia istoriei idealism absolut argumentare Aristotel existenţă liberalism teologie dogmatică sec. 19 sisteme filozofice Grecia antică morală timp (temă Leibniz) interviuri filozofice filozofie islamică estetism filozofie italiană filozofi Grecia antică Searle, John monadologie Reforma Protestantă kabbala filozofie Hegel, Georg Wilhelm Friedrich teoria critică (filozofie) ideologie politică teleologie (temă Kant, Immanuel) filosofie medievală biografie Sartre, Jean-Paul estetică modernă idealism (filozofie) Maiorescu, Titu valori (temă Platon) filozofie Cioran, Emil filozofie Aristotel teoria comunicării sisteme filozofice Cassirer, Ernst suflet (temă Platon) axiologie reprezentare (Schopenhauer, Arthur) filozofie Rusia islamism exegeză filozofie Unamuno tiranie ştiinţă (filozofie) filozofie engleză filozofie Platon memorii eseu literar cunoaşterea luciferică meditație raţiune criticism kantian sens (concept) filozofie sec. 17 ex-libris exegeză filozofie Florian, Mircea libertate-necesitate sisteme filozofice Leibniz, G. W. feminism Franţa nihilism sisteme filozofice Cioran, Emil filozofi francezi stoicism pragmatism Dumnezeu (temă Kant, Immanuel) sex materialism esoterism eterna reîntoarcere filozofie irlandeză literatură antropozofie dispora română argumentare (filozofie) filozofie Wittgenstein, Ludwig literatură franceză sisteme filozofice Heidegger, Martin sisteme filozofice România exegeză idealism transcendental categorii (Aristotel) monografie Schopenhauer, Arthur libertate (filozofie) ev mediu (filozofie) teleologie (temă Schelling) mişcare filozofie transcendentală manual de filozofie subiectivism sisteme filozofice Berkeley, George monism intelectual român tratat de ontologie sexualitate materie istoria filozofiei universale Kant, Immanuel filozofie belgiană viaţă (temă Schopenhauer) doctrină filozofie iudaică maxime hedonism concept fiinţă univers istoria ideilor prolegomene gnosticism fizică filozofie Roşca, D. D. voinţa de putere (temă Nietzsche, Friedrich) fiinţare (filozofie) adevăr (temă Conta, Vasile) sisteme filozofice Marx, Karl atom socialism România etnicitate barbarie Pascal, Blaise morală socială Cetatea Ideală (Platon) sisteme filozofice Berdiaev, Nikolai sisteme filozofice Marcuse, Herbert biografii teoria cunoaşterii Goethe sociologie psihologică concepte filozofice suflet (temă Conta, Vasile) Descartes, René percepţie creştinism (antichitate) mistică musulmană sisteme filozofice MacIntyre, Alasdair filozofie elenistică materie (temă Conta, Vasile) filozofie universală scepticism dreptate (Aristotel) dialoguri filozofice dreptate (Platon) Bruno, Giordano epocă modernă biografie Florian, Mircea pozitivism gândire (filozofie) nomism Hobbes, Thomas limbaj (Wittgenstein, Ludwig) limbaj filozofic filozofie Merleau-Ponty, Maurice imanentism texte filozofice teoria fractalilor război critică literară Kant, Immanuel logică filozofică studii filozofice contract social şcoli filozofice române metafizică (Nietzsche, Friedrich) sisteme filozofice Duheim, Pierre devenire (filozofie) filozofie Leibniz, G. W. capitalism civilizaţie islamică exegeză (filozofie Nietzsche, Friedrich) aforisme idealism recenzii filozofie creştină ştiinţa naturii spaţiu (temă Kant, Immanuel) transcendenţă (filozofie) doctrine filozofi greci etologie lume modernă sisteme filozofice America filozofie Schnädelbach, Herbert curs de filozofie retorică doctrine filozofice idealism obiectiv fiinţă (temă Heidegger) filozofie Noica, Constantin critică autonomie presocratici filozofie patristică fizică modernă (filozofie) civilizaţie prezentare istorică sisteme filozofice Piotr, Ceaadaev exegeză filozofie Habermas metafizică feminism sisteme filozofice Franţa filozofie transcendentală (Kant) Nietzsche, Friedrich pietate (Platon) putere (filozofie) cunoaştere progres moral biografie personalit. filozofie manual morală principii mistică filozofică filozofie scoţiană estetică (Wittgenstein, Ludwig) învăţare (Platon) filozofie modernă determinism evanghelii doctrină filozofică sisteme filozofice Negulescu, P.P. România fiinţă (temă Nietzsche, Friedrich) dialectica filozofiei epistemologie politică epoca clasică fond referinţă sisteme filozofice Kant, Immanuel gândire filozofică contemporană kabbala creştină postmodernitate (filozofie) marxism dialectic filozofie germană socialism utopic teorii matematice teorii filozofice române sisteme filozofice Krishnamurti, Jiddu realism (filozofie) exegeză filozofie Leibniz reîncarnare gândire filozofică răsăriteană Heraclit Noica, Constantin scriitori francezi lurianism filozofia elenismului eterna reîntoarcere (Nietzsche, Friedrich) note opere Plotin limbaj (temă Wittgenstein, Ludwig) filozofie analitică sisteme şi orient. epistemologice metafizică specială utopism filozofie politică filozofi europeni opere filozofice biografie Kant, Immanuel teologie (Plotin) credinţă (religie) frumos (temă Schelling) filosofie şi artă exegeză filozofie Schopenhauer inteligenţă curente etice pasiune pragmatism (filosofie) Tales din Milet sisteme categorial-filozofice algoritm geometric biografie Simmel, Georg sisteme filozofice non-existenţă cauzalitate filozofie Negulescu, P.P. sisteme filozofice Derrida, Jacques creştinism contradicţie (filozofie) existenţă (temă Schopenhauer, Arthur) ştiinţe oculte exegeză filozofie-dialoguri platoniciene concepție filozofică naţiune estetică contemporană voluntarism (filozofie) societatea Teosofică (istoric) ştiinţă sociologia culturii supraom (temă Nietzsche) violenţă (temă Nietzsche, Friedrich) femei (temă Nietzsche, Friedrich) ideologie sociologia valorii socialism ştiinţific epicurism sentimentalism doctrine economice curaj civic cunoştinţă semiotică valoare Dumnezeu (temă Berdiaev, Nikolai) filozofie politică sec. 19 valoare (temă Vianu, Tudor) Wittgenstein, Ludwig realism filozofia dialogurilor (Platon) intuiţie (temă Schelling) filozofie stoică gândire magică (Blaga, Lucian) feminism şi pragmatism filozofia spiritului pyrrhonism aristotelism teoria finalităţii biografie Ionescu, Nae semiotica discursului filozofic morală filozofică carte în limba germană biografie Rădulescu-Motru, Constantin fenomenologie franceză antropologie creştină istorie Dantec, Felix Le critica raţiunii pure (Kant) utopie socialistă mişcări religioase psihologia formei individualism logică filozofie franceză carte veche autografe filozofia Luminilor idealism subiectiv modernitate (cultură) autocunoaştere estetică alteritate filozofi români sisteme filozofice Liiceanu, Gabriel filozofie Berdiaev, Nikolai exegeză filozofie Blaga, Lucian conservatorism religie evrei naturalism (temă filozofie) empirism sinele semnificaţie (filozofie) discurs Plotin sisteme filozofice Nietzsche, Friedrich sisteme filozofice Europa de Est filozofie austriacă suflet (temă Nietzsche, Friedrich) biografie Culianu, Ioan Petru ideologie socialistă filozofie marxistă arta de a trăi voinţă (temă Schopenhauer, Arthur) Bultmann, Rudolf drept structuralism filozofie latină filozofie Nietzsche, Friedrich filozofie greacă profan filozofie Kant, Immanuel voinţă (temă Schelling) istorie marxistă filozofie răsăriteană sisteme filozofice India doctrine religioase neoaristotelism filozofie comparată biografie Habermas, Jürgen exegeză filozofie Kant, Immanuel biografie Blaga, Lucian doctrine mistice opere Vulcănescu, Mircea acţiune (filozofie) sufism islamic intelect (Plotin) eseu filozofic personalism energetic frumos (temă Plotin) biografie Merleau-Ponty, Maurice ontologie (temă Aristotel) virtuţi cetăţeneşti gândire nicasiană pragmatism american filozofi creştini filozofie mistică exegeză filozofie Pascal, Blaise morală (temă Kant,Immanuel) Inchiziţia misticism filozofic Germania spaţiu (temă Blaga) înţelepciune (temă Schopenhauer, Arthur) idealism metafizic scriitori români diaspora artă sofism ideologie filozofică creaţie divină libertate (temă Schelling) exegeză filozofie Ionescu, Nae iubire sisteme filozofice Unamuno, Miguel de virtute istoria platonismului cibernetică Kierkegaard, Sören egalitate sisteme speciale şi mixte filosof francez sisteme filozofice Platon transcendenţă reformă luterană studii de filozofie evanghelia după Luca filozofie sec. 15/16 biografie Cioran, Emil filozofia politicii eudemonism discurs filozofic cultură islamică Culianu, Ioan Petru valoare (temă Kant, Immanuel) sisteme filozofice Europa raţionalitate timp şi istorie sisteme filozofice Lenin, V. I. deism materialism dialectic şi istoric Antichrist paradis sisteme filozofice Engels, Friedrich tortură logică (temă Kant, Immanuel) sisteme filozofice Socrate marxism personalităţi filozofie teoria evoluţionistă a cunoaşterii putere (temă Foucault, Michel) subiectivitate ex-libris Ioan Adam Cantemir, Dimitrie domn al Moldovei sisteme filozofice Foucault, Michel comportament limite literatură germană raţiune (filozofie) existenţialism (temă Jaspers, Karl) sublim (temă Kant, Immanuel) religie (temă Nietzsche, Friedrich) moarte libertate (temă Kant, Immanuel) filozofie şi ştiinţă Rousseau, Jean-Jacques empirism britanic democraţie limbaj (filozofie) ocazionalişti raţiune (temă Nietzsche, Friedrich) datorie ev mediu ateism (antichitate) stocastic atitudine clipă şi eternitate sofistică Engels, Friedrich sisteme filozofice Aristotel creştinism, antichitate Rădulescu-Motru, Constantin filozofie socială liberalism filozofic cunoaştere (Platon) texte în limba engleză filozofia limbajului despotism civilizaţie persană dogme religioase obiectivitate dialectică sisteme filozofice Culianu, Ioan Petru sisteme filozofice Blaga, Lucian spirit Anticrist epistemologie divinitate filozofie orientală cunoaşterea de sine filozofi irlandezi ontologie cronici filozofie daneză naturalism hermeneutică filozofică biografie Plotin moarte (temă Schopenhauer) timp (temă Conta, Vasile) modernitate (filozofie) soartă (Plotin) timp (temă Heidegger) metode filosofice metafizică generală Comte, Auguste erezii misticism filozofic exegeză filozofie Merleau-Ponty, Maurice gnostici doctrină creştină memorie sociologie substanţă (Aristotel) putere politică raţionalism astronomie donaţie holism societate comunitate scrisori bine şi rău filozofie şi religie gândirea filozofică răsăriteană spiritualism (filozofie) scolasticii Campanella, Tommaso crimă filosofia supraomului (Nietzsche) putere filozofie europeană sec. 14/16 tehnocratism antropogeneză tomism istoria civilizaţiei sisteme filozofice Vulcănescu, Mircea religie islamică individ studii cearta universaliilor biografie Rousseau, Jean-Jacques cărturari existenţialism german filozofia culturii Platon Petrovici, Ion experiment ştiinţific teologie iudaică metafizică carteziană fenomenologie hermeneutică raţiune practică (Kant, Immanuel) hasidism filozofie Jaspers, Karl românism sisteme filozofice Sartre, Jean-Paul personalităţi ştiinţifice cunoaştere materie Dumnezeu neoplatonism Newton, Isaac biografie Aristotel filozofie indiană critică literară Cioran, Emil existenţă (temă Conta, Vasile) filozofie şi artă teoria evoluţiei sisteme filozofice Spania tipuri de sisteme filozofice biografie Platon timp şi conştiinţă istoria filozofiei materialism dialectic libertate idei politice şi juridice doctrine politice logică (temă Aristotel) etică (Nietzsche, Friedrich) Heliade-Rădulescu, Ion idealism german unde mecanice perioada modernă amor iubire (filozofie) curs universitar teoria ştiinţei şcoli filozofice filozofie, Renaştere biografie A/Z critică literară Sartre, Jean-Paul etică (Kant, Immanuel) Bacon, Roger filosofia elenismului atomism iubire (temă Schopenhauer) scriere fizicieni antropologie filozofică (Cioran, Emil) filozofie politică (Aristotel) transcendentalitate utilitarism fiinţă (temă Platon) Conta, Vasile sec. 18-19 prezentare istorică filozofie fond Leon Kalustian libertate individuală timp (temă Kant, Immanuel) timp (Blaga) spaţiu (temă Conta, Vasile) postmodernism mască (temă Nietzsche, Friedrich) filozofie empiristă căsătorie (Schopenhauer, Arthur) voinţă (filozofie) carte cu autograf marxism (critică) sisteme filozofice Rădulescu-Motru, Constantin selecţie naturală mistică artă (Schelling) libertate (temă Schopenhauer, Arthur) filozofie Teilhard de Chardin, Pierre scrisori filozofice celălalt filozofie Rousseau, Jean-Jacques dogmatică femei (temă Schopenhauer, Arthur) raţiune (temă Kant, Immanuel) 1915/1959 teoria ideilor lui Platon valoare (temă Andrei, Petre) lupta de clasă spirit suprem filozofie Roma antică comunism misticism cunoaşterea de sine (filozofie) înţelegere (filozofie) ereditate învăţământ superior biografie Beauvoir, Simone de ritual religios mistică iudaică Lucreţiu filozofia ştiinţei substanţă (filozofie) mistică religioasă filozofi germani iudaism frumos (temă Kant, Immanuel) substanţă (Berkeley, George) libertini (filozofie) antichitate (filozofia dreptului) lume (filozofie) stoicii valoare (filozofie) intelectual cabală sisteme filozofice Italia filozofia religiei filozofie personalistă exerciţii de semiotică deductivă cunoaştere (Schelling) Spania (religie) filozofie veche mistici creştini sfinți catolici teosofie prietenie (Platon) biografie Marcuse, Herbert eul fatalism (temă Conta, Vasile) voinţă (temă Kant Immanuel) filozofie medievală filozofie universală sec. 20 peripatetism filozofie antică iluminism rău (Platon) poezii discursuri filozofi greci sofişti scolasticism curente filozofice gânditori politici meditaţii filozofice sisteme filozofice Steiner, Rudolf exegeză filozofică filozofie Heidegger, Martin sisteme filozofice Wunenburger, Jean-Jacques agnosticism (antichitate) filozofia valorii critică literară Beauvoir, Simone de umanism (filozofie) Şcoala Eleată voinţă femeie (temă Schopenhauer, Arthur) Bagdasar, Nicolae structuralism (filozofie) Fichte, Johann Gottlieb psihosociologie
Vă rugăm să schimbaţi parola