Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

filozofi străini

Subiect Tematic: filozofi străini
Lucrări: 70 lucrari in 69 publicatii in 1 limbi
Dialectica materialistă: Metodologia generală a ştiinţelor particulare de: Institutul De Filozofie Al Academiei Republicii Socialiste România (Text tipărit)
Filosofia Renaşterii de: Negulescu, Petru P. (Text tipărit)
Axiologie şi istorie - De la Zarathustra la Hegel de: Gulian, Ionescu C. (Text tipărit)
Antologie filosofică: Filosofi străini de: Bagdasar, Nicolae; Narly, Constantin; Bogdan, Virgil (Text tipărit)
Filosofia politică: momente şi semnificaţii de: Trăsnea, Ovidiu (Text tipărit)
Curs de filozofie de: Verges, André; Huisman, Denis (Text tipărit)
Anamnesis sau Treptele aducerii-aminte de: Ghideanu, Tudor (Text tipărit)
Subiecte
etologie hermeneutica sensului Dumnezeu (filozofie) teorie politică istoria filozofiei europene neopozitivism eternitate Marxism ştiinţific filozofia renaşterii pitagoreici doctrine filozofice fiinţă (temă Heidegger) pasiune (filozofie) curs de filozofie ideaţie metodologie autonomie culturi occidentale scolastică fizică modernă (filozofie) înstrăinare civilizaţie prezentare istorică egoism guvernare liberală metafizică Şcoala de la Frankfurt feminism concepţii filozofice intuiţionism Nietzsche, Friedrich cunoaştere Spinoza, Benedict (Baruch) fenomenologie metempsihoză valori etică sisteme filozofice Florian, Mircea filozofie modernă filozofie sec. 04/14 cer (filozofie) sisteme filozofice Negulescu, P.P. nominalism doctrină filozofică criticism maniheism Hegel, Georg Wilhelm Friedrich psihanaliză epistemologie politică sisteme filozofice Spinoza, Benedict (Baruch) fond referinţă estetica artei postmodernitate (filozofie) filozofie germană politică monoteism realism (filozofie) sec. 20 reîncarnare filozofie carteziană naţionalism dreptate (filozofie) cultură occidentală mit, despre estetică (filozofie) secolul Luminilor (filozofie) filozofie politică Occident liber arbitru filozofie Chardin, Teilhard de patristică creaţia umană pragmatism (filosofie) sisteme filozofice filozofie contemporană non-existenţă fenomenism ecosofie filozofia naturii operă de artă imaginaţie (estetică) istoria reîncarnării cultură cauzalitate filozofi străini filozofia artei filozofie morală estetică contemporană filozofie generală ştiinţă dezalienare spirit (filozofie) existenţă (filozofie) comprehensiune timp şi clipă estetica gustului ideologie epicurism istoriografie Wittgenstein, Ludwig semiotică filozofică eseuri filozofice Leonardo Da Vinci intelect (filozofie) absolut ştiinţele naturii renaştere (filozofie) aristotelism filozofia spiritului morală filozofică Confucius filozofie anglo-saxonă istorie individualism filozofie franceză logică relativism estetică filozofi români mit Sophia sistem filozofic personalităţi om (filozofie) empirism arta şi literatura cultură universală stat (filozofie) filozofie occidentală filozofie medievală sec. 13 istoria ideilor Europa renaştere (cultură) spirit-materie filozofie marxistă structuralism drept natural filozofie Nietzsche, Friedrich filozofie greacă filozofie Kant, Immanuel idiomuri iluminism (filozofie) antichitate valori estetice sec. 14/15 dicţionar filozofi reflecţie (filozofie) sisteme filozofice sec. 4/14 filozofie Blaga, Lucian lege naturală filozofia dreptului istoria culturii teoria valorilor biografie filozofi dialectică marxistă conştiinţă (filozofie) filozofie românească personalităţi culturale filozofie mistică renaştere intenţionalitatea conştiinţei artă ideologie filozofică creaţie divină eseuri sociologice filozofie Kierkegaard, Sören sisteme filozofice universale magie (artă) ontologia culturii ontologie umană fenomenologia teatrului stil literar sisteme filozofice Platon categorii filozofice filozofie europeană creaţie umană studii de filozofie filozofie arabă filozofie sec. 15/16 suflet (filozofie) discurs filozofic mit raţionalitate poetica artei fenomenologie husserliană istoria filozofiei greceşti neointuiţionism timp şi istorie virtuţi morale religie (antichitate) spaţiu (filozofie) filozofie Descartes, René marxism incertitudine cunoaştere (filozofie) ştiinţe umane alienare subiectivitate raţionalism modern adevăr (filozofie) Cardano, Gerolamo artă şi societate prelegeri filozofie raţiune (filozofie) existenţialism moarte Rousseau, Jean-Jacques filozofie şi ştiinţă empirism britanic natură (filozofie) limbaj (filozofie) conştiinţă morală timp (filozofie) raţionalism (Renaştere) ev mediu gnoseologie ramism fiinţă (temă filozofie) artă şi filozofie condiţie umană filozofie Grecia antică clipă şi eternitate Engels, Friedrich sisteme filozofice Aristotel metafizica frumosului liberalism filozofic ontologie politica Academia platonică paradigme filozofice universal (filozofie) obiectivitate dicţionar scolasticism ev mediu Occident filozofie epistemologie istoria culturii universale divinitate religie filozofie orientală mit Occident ontologie filozofie daneză hermeneutică filozofică revoluţie ştiinţifică fiinţare antologie filozofie ştiinţe politice modernitate (filozofie) metapoetică relaţii interumane dialog platonician platonism metafizică generală Comte, Auguste misticism filozofic estetică literară gnostici sociologie ştiinţa spiritului autonomie (filozofie) intuiţionism (etică) astronomie raţionalism holism istoria culturii europene omul european idei politice (Renaştere) joc (artă) filozofia istoriei studii şi articole Aristotel tehnocratism sens şi stil literar sec. 19 individ morală Platon filozofia culturii experiment ştiinţific filozofie islamică estetism fenomenologie hermeneutică metafizică carteziană filozofi Grecia antică istoria filozofiei morale Zarathustra, mit Searle, John monadologie personalităţi ştiinţifice neoplatonism cartezianism filozofie Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Newton, Isaac simbol lingvistic filozofie şi artă estetică modernă hermeneutică Heidegger liberalism (filozofie) idealism (filozofie) metode de cercetare în filozofie cauzalitate (filozofie) timp şi conştiinţă istoria filozofiei axiologie idei sociale (Renaştere) libertate ştiinţă (filozofie) filozofie engleză filozofie Platon budism perioada modernă idealism german sens (concept) şcoli filozofice biografie A/Z raţionalism clasic libertate-necesitate absurd (Camus, Albert) sisteme filozofice Leibniz, G. W. muncă (filozofie) Galilei, Galileo scriitori occidentali cunoaşterea celuilalt stoicism atomism semiologie literară dicţionar român Europa ideea de artă materialism metodă (filozofie) revoltă (Camus, Albert) sec. 18-19 prezentare istorică filozofie probabilitate libertate individuală teodicee opere şi autori străini cunoaşterea viului libertate (filozofie) spectacole de teatru ev mediu (filozofie) mistică personalităţi culturale străine filozofie transcendentală dogmatism subiectivism monism arta şi libertatea judecata de apoi sisteme filozofice medievale istoria filozofiei universale Kant, Immanuel teoria culturii realitate (filozofie) timp-eternitate activitate economică fiinţă prolegomene univers istoria ideilor gnosticism filozofia ştiinţei filozofie Roşca, D. D. autoguvernare (filozofie) simbol artistic existenţă socială valoare (filozofie) viaţa după moarte filozofia religiei filozofie Husserl, Edmund patristicieni europeni limbaj artistic Goethe teoria cunoaşterii concepte filozofice eul logică metodologică filozofi contemporani sec. 13 filozofie medievală eternitate (filozofie) filozofie antică teatrul occidental contemporan sofişti filozofi greci filozofie universală scepticism eternitatea lumii curente filozofice creaţie artistică logică matematică practica socială exegeză filozofică limbaj filozofic raţionalism englez filozofie Heidegger, Martin texte filozofice antropologie filozofică studii filozofice logică filozofică reproducţie umanism (filozofie) dialectica materialistă Şcoala Eleată scriitori străini teleologie filozofie Leibniz, G. W. capitalism structuralism (filozofie) exegeză (filozofie Nietzsche, Friedrich) dualism (filozofie) simbol filozofie creştină transcendenţă (filozofie)
Vă rugăm să schimbaţi parola