Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

dialecte

Subiect Tematic: dialecte
Lucrări: 43 lucrari in 43 publicatii in 3 limbi
Fonologia istorică a dialectelor dacoromâne de: Vasiliu, Emanuel (Text tipărit)
Dialectologie română^ de: Caragiu Marioţeanu, Matilda; Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana; Tudoran, Romulus; Giosu, Ştefan (Text tipărit)
Coordonarea în vorbirea populară românească de: Teiuş, Sabina (Text tipărit)
Contribuţii de dialectologie română de: Todoran, Romulus (Text tipărit)
Ancheta dialectală ca formă de comunicare de: Dumistrăcel, Stelian (Text tipărit)
Cours de lingvistique générale de: Saussure, Ferdinand De (Text tipărit)
Aromânii; Dialectul aromân: Studiu lingvistic de: Capidan, Theodor (Text tipărit)
Curs de lingvistică generală de: Saussure, Ferdinand De (Text tipărit)
Contribuţii la studiul limbii române de: Todoran, Romulus (Text tipărit)
Subiecte
etnografie România gramatica limbi armene Bucovina originea limbii române onomastică expresii în engleza americană dialect istroromân texte vechi româneşti frazeologie gramatica limbii române alfabete limbi moarte gramatica limbii armene dialecte Crişana limbi slave meridionale crestomaţie romanică anacolut originea limbii morfologia limbii române dialecte familii de limbi limba engleză ortografie etimologie Crişana limbă literară regionalisme aromâni formarea limbii române lingvişti români graiuri româneşti casă (lingvistică) datini România lexic magic românesc atlas lingvistic român obiceiuri populare româneşti engleză americană lingvistică aromână istoria limbii române Moldova Chiuzbaia (Maramureș) sociolingvistică carte veche lingvistică geografică folclor literar românesc limba engleză America limbi europene vorbire populară istoria lingvisticii originea şi istoria limbilor limba română veche graiuri dacoromâne meglenoromână dialect aromân Macedonia fonologie folclor muzical românesc cuvinte primele tipărituri limba armeană dialectologie Gorj limbile vecine fonetică limbi oficiale Europa subdialecte subestimare lexicologie limba populară limba sardă microglosar (dialecte) dialect aromân Albania foneme limba retoromană nuntă culegere texte limbi romanice Albania români sud-dunăreni limbi balcanice neologisme limbi romanice limba spaniolă etimologia limbii române limba română contemporană limba română modernă familie limba provensală dialectologie română limbaj limbi artificiale sec. 13/16 dialecte Macedonia carte în limba franceză Banat obiceiuri de nuntă dialecte româneşti (sudul Dunării) palatal semantică lingvistică semn (concept) dialect meglenoromân comunicare etică şi limbaj împrumuturi lingvistice dialecte Bucovina istoria lingvisticii româneşti lexicologia limbii române istoria limbii armene curs limba engleză America limbi mixte limba italiană limbi internaţionale lingvistică regională graiuri Oltenia limba română istroromână, formarea cuvintelor sec. 17-18 dialecte Moldova istoria dialectologiei româneşti graiuri Crişana lingvistică dacă lingvistică sincronică filologie slavistică evoluţia limbii române casă limba catalană limbi extraeuropene limbi naţionale Europa Macedonia Oltenia atlas dialect româno-istrian state europene curs universitar localităţi familie (lingvistică) gramatică argou limba română comună lingvistică diacronică etimologie populară scriere Europa sec. 16/18 dialecte dacoromâne limba portugheză texte vechi lb. romanice fonetica limbii române latinitatea limbii române limba latină dialect aromân lexic limba română grai daco-român studiu lingvistic Rădineşti (graiuri) studii de limbă alfabete europene actuale învăţământ superior studii lingvistice toponimie Albania (dialecte) dialecte româneşti manual dialectologie fonologia limbii române limba franceză limbă (origine) texte dialectale numele statelor europene formarea cuvintelor dialecte America hărţi lingvistice cultisme anchetă dialectală sintaxa dialectală atlas lingvistic idiolect aromână
Vă rugăm să schimbaţi parola