Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

literatură română veche

Subiect Tematic: literatură română veche
Lucrări: 135 lucrari in 139 publicatii in 7 limbi
Cărţile populare în literatura românească de: Cartojan, Nicolae (Text tipărit)
Bibliografia analitică a cărţilor populare laice de: Moraru, Mihai; Velculescu, Cătălina (Text tipărit)
Cazania lui Varlaam în vestul Transilvaniei de: Dudaş, Florian (Text tipărit)
Antologie de literatură dacoromană : Texte comentate de: Diaconescu, Mihail (Text tipărit)
Contribuţii : Literatură română medievală de: Simonescu, Dan (Text tipărit)
Cărţi populare şi cultură românească de: Velculescu, Cătălina (Text tipărit)
Catalog de carte veche din Şcheii Braşovului de: Oltean, Vasile (Text tipărit)
Subiecte
facsimile legătură carte veche romanitate texte religioase cronici în limba română context european scrieri literare istoria Ungariei geniu (temă Eminescu) Huși (România) şcoala literară de la Tomis termeni regionali ediţie bilingvă latină medievală-română sciţi manuscrise Milescu, Nicolae Spătarul personalităţi culturale române literatură religioasă sec. 14-15 Ţara Românească literatură română postbelică cataloage carte veche sec. 16-17 critică literară Sadoveanu, Mihail literatură latină vizualitate cronografe româneşti proză cultă (critică literară) originea limbii române scriitori vrânceni (despre) liturghier perioada paşoptistă lectură poezie românească veche tipografii 1691-1716 biografie Dosoftei poemul epic burlesc Biblia baroc (literatură română) istorie universală Coresi cărţi sacre latinitate texte vechi româneşti antologie literatură română istoria cărţii evanghelii scris literar românesc model cultural românesc statistică lexicală istoria literaturii române cărţi sfinte conferinţe Academia Română literatură română religioasă psalmi în versuri manuscrise literare scrieri istorice fond referinţă romantism acte româneşti vechi Cronica lui Mihai Viteazul Dumnezeu (temă Eminescu) teoria literaturii Psaltirea Hurmuzachi dicţionar limba română veche studiu filologic carte şi tipar eseuri Dacia Literară literatură religioasă veche literatură filozofică stil poetic tipar grec sec. 18 literatură postbelică creştinism românesc români literatură veche creştină cultură Transilvania manuscrise slave sec. 01/06 simbolism autori creştini cultură scrisă centre culturale sec. 16/19 texte literare vechi scriitori dacoromani Codicele Voroneţean imaginar (literatură) sec. 11/17 literatură slavonă toponimie regatul Ungariei interferenţe lingvistice Scrisoarea lui Neacşu cultură România sec. 16/18 istoriografie literară românească Liturghierul lui Coresi Coresi şi epoca sa biografie Cantacuzino, Constantin cosmos (temă Eminescu, Mihai) literatură istorică veche cultură românească sec. 9/17 istorie literară cultură bibliografi români literatură şi cultură literaturi romanice literatură medievală românească literatură apocrifă folclor (critică literară) limbă literară regionalisme baroc umanism (temă Coresi, Diaconul) formarea limbii române crestomaţie de literatură tehnica portretului (Neculce) etnocultură şcoli literare limba română literară Apostolul lui Coresi Vrancea stil publicistic biserica ortodoxă română ediţie multilingvă artă tipografică apocalipse apocrife istoriografie poezii românești (critică literară) prozatori români carte bisericească limbă literară veche cronici istorice manuscrise Moldova filologi români critică literară Ivireanul, Antim carte în limba germană imagologie literatură gândirism istorie Letopiseţul Ţării Moldovei Moldova omiletică comunicări ştiinţifice București 2009 sec. 01/04 cărţi populare studii şi texte carte veche pravile tipar chirilic critică literară literatură religioasă umanism (literatură) Alexandria, roman popular proză medievală folclor literar românesc texte biblice stil ştiinţific catehism protocronism manierism critică literară Psaltirea lui Dosoftei identitate culturală poezie românească 1944/2005 (critică lit.) conferinţe limba română veche poezie românească medievală proza oratorică regatul Ungariei cultură literară curente literare Catehismul lui Coresi biografie Olahus, Nicolaus literatură proto-română sec. 4-6 cronicari moldoveni paremiar românesc interferenţe latine texte apocrife tipărituri vechi româneşti mit arhaic originism literatură română medievală Molitvenicul lui Coresi cuvinte autori păgâni literatură română scriitori vrânceni critică literară Dosoftei literatură religioasă română Academia Română bibliografie românească critică literară Basarab, Neagoe context cultural cronicari munteni Istoria ieroglifică (stilistică) limba de cult epistole timp (temă Eminescu, Mihai) critică literară Varlaam crestomaţie limba română istorie culturală apocrifă predici tipărituri vechi slavone compendiu literatură română lexicologie Ungaria marii clasici români literatură cultă critică literară Mazilu, Dan Horia raport imagine-limbaj istoria României sec. 18 critică literară română ".../1830" critică literară română istoria Ţării Româneşti sec. 18 Cronica lui Nicolae Mavrocordat letopiseţ idei filozofice (lit. rom. veche) legende biblice Evangheliarul slavo-român de la Sibiu iluminism (literatură) optzecişti apariţia tiparului roman românesc modern realism (literatură) literatură religioasă cronicari iubire (temă Eminescu) rotacism stil literar roman medieval istoria literaturii române vechi Psaltirea lui Dosoftei (stilistică) prozatori de lb. română Israel dramaturgie românească (critică literară) 1520/1743 antologie texte clase sociale istoria Ţării Româneşti (cronică) critică literară Eminescu, Mihai dialectologie română limba română artistică limbaj folclor românesc junimea carte în limba franceză istoria lit. dacoromane interferenţe slave cultură românească veche natură (temă Eminescu, Mihai) istoriografie medievală ex-libris Ioan Adam personaje literare Filimon, Nicolae Cantemir, Dimitrie domn al Moldovei epoca veche istoria stilisticii româneşti perioada interbelică livresc lingvistică critică literară Antim Ivireanul literatură medievală biografie Gaster, Moses bibliografii carte critică literară Cantemir, Dimitrie clasici români biografie Varlaam, Mitropolit al Moldovei ev mediu texte medievale româneşti paternitate literară contestată stil administrativ sisteme de scriere şi de notare literatură română veche Psaltirea din 1651 didahii dezvoltarea limbii române literare folclorişti români prototipuri autohtone Tetravanghelul lui Coresi istoria literară interbelică cultură şi literatură vocabular paremiar fond Ioan Adam scriere românească biografie Costin, Miron predoslovii (sec. al XVII-lea) critică literară Gaster, Moses tipărituri slavo-române roman românesc medieval povestiri (critică lit.) colocvii literatură critică literară, Liturghierul lui Coresi cronică bizantină literatură veche origine literatură română primul liturghier românesc poezii religioase cultură bizantină religie cărţi liturgice poporanism literatură teologică carte (istoric) cronici universalitate istoria cărţii româneşti critică literară Cantacuzino, Constantin, stolnic Vechiul Testament cititor critică literatură religioasă critică literară Milescu, Nicolae Spătarul manuscrise româneşti dramaturgi români istoria Moldovei sec. 14/18 etnopsihologie cărţi populare româneşti limba română carte veche românească cultură medievală apocrife stilistică romantism paşoptist literatură română contemporană texte vechi tipăriturile lui Coresi predici religioase legende ediţie bilingvă chirilico-română literatură interbelică biografie Mazilu, Dan Horia avangardism psaltire Istoria ieroglifică (critică literară) epoca medievală cultură veche creştină proză românească (critică literară) cazanie sec. 15/18 literatură parenetică critică literară străină idei social-politice (lit. rom. veche) Coresi şi textele rotacizante Pravila lui Coresi originea cuvintelor manuscrise slavo-române evoluţia limbii române Psaltirea Scheiană biografie Coresi, Diaconul istoria literaturii istoria tiparului românesc şcoala literară de la Dunărea de jos semănătorism istoria literaturii vechi literatură hagiografică poezie medievală manuscris românesc umanism românesc literatură etică tipografi iconologie traduceri religioase româneşti naraţiune literatură istoriografică literatură și cultură sec. 17/19 literatură omiletică nouăzecişti roman alegoric cultură România autohtonism scriitori români eseuri critice Şcheii Braşovului literatură bizantină Cazaniile lui Coresi Şcoala Ardeleană autohtonitate cărturari români lucrări omagiale manuscrise Muntenia identitate colectivă istorie românească scris vechi românesc vocabular limba română veche Dosoftei, mitropolit al Moldovei scriere lume (temă Eminescu, Mihai) texte comentate istorie universală .../1489 cronici literare diaconul Coresi literatură juridică mitologie românească cronografe copişti carte românească veche curente culturale sec. 16 fond Leon Kalustian istorie culturală Epoca Luminilor antologie texte româneşti vechi literatură dacoromană junimism Biblia de la Blaj 1795 bibliografie analitică huni critică literară Ureche, Grigore critică literară Coresi, Diaconul latinitatea limbii române carte cu autograf letopiseţul Cantacuzinesc minei renaştere (literatură română) critică literară Zamfirescu, Duiliu Roman (oraș România) lexic limba română istoria bisericii ortodoxe române sec 17/18 Cronica lui Ştefan cel Mare critică literară folclor studiu lingvistic învăţământ universitar Dracula 1557/1830 comunicare (limbaj) ev mediu (literatură) Biblia (traducere) proză românescă medievală Palia de la Orăştie istoria cărții și a lecturii cultură românească antologie literatură dacoromană critică literară literatură veche structura vocabularului Psaltirea lui Coresi ev mediu (civilizaţie) învăţământ preuniversitar biografie Ureche, Grigore toponimie istoriografie românească sec. 16 psihologia poporului român texte parabiblice antichitate (literatură) literatură română modernă episcopie texte religioase (apocrife) istoriografie slavonă tipărituri religioase biografii istoria României literatură populară Biblia lui Şerban Cantacuzino (1688) ornamente carte veche psalmi Biblia de la Bucureşti manuscrise sec. 14-15 imagine-limbaj (raport) Mihai Viteazul în literatura română poezie românească critică literară Neculce, Ion Ştefan cel Mare (literatură) vocabular limba română (sec. al XVI-lea - al XVII-lea) imagine însemnări pe manuscrise cronică anonimă legende apocrife manuscrise literatură populară română literatură cultă română umanism mit (temă literatură) literatură slavo-română scriere românească (origine) etapa narativă stiluri literare Braşov critică literară Costin, Miron comunicare literară texte rotacizante cronicari români
Vă rugăm să schimbaţi parola