Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

retorică

Subiect Tematic: retorică
Lucrări: 70 lucrari in 70 publicatii in 4 limbi
Subiecte
compunere figuri de gândire estetica limbii estetica receptării terminologie poetică figuri fonologice retorică comunicare publicitară retorică Renaştere studiu de caz metalimbaj logistică vorbire metafizică scriere creativă lectură mecanică oratori români istoria limbii poezia tragică greacă istorie universală limbaj figurativ cunoaştere psiho-logica discursului retoric apariţia scrisului, Grecia imaginar (temă Cantemir) discurs argumentativ evoluţia retoricii joc de cuvinte idee conferinţe Academia Română istoria esteticii manual pledoarie fond referinţă gramatica limbii române sensuri cuvinte estetica artei intonaţie vorbire studii critice Eminescu şi Hölderlin retorică, lb. franceză publicitate semne semiotică literatură universală semn şi simbol perioada clasică (în literatură) argumentare (logică) naţionalism omagiu Mancaș, Mihaela comunicare publică estetică (filozofie) antichitate (retorică) figuri morfologice dicţionar lingvistică cultură Grecia literatură greacă clasică figuri semantice gramatica limbajului dicţionar terminologie literară matematică psihologie critică literară Caragiale, Ion Luca Tolstoi şi Sadoveanu Sadoveanu şi Maupassant cumpătare sisteme filozofice antropologie culturală retorica poeziei româneşti virtute şi viciu eveniment literar personaje literare realiste baroc (literatură) arta scrisului pragmatică lingvistică filozofia artei baroc exprimare orală naţiune tehnica muncii intelectuale retorică Antichitate roman englez (critică literară) perioada romană (în literatură) identitate critică literară franceză teză de doctorat retorica psalmilor arghezieni istoria artei poezia română de la 1867 stil publicistic poezii românești (critică literară) monarhie confruntare de idei învăţământ semiotică critică literară engleză istoria literaturii greceşti retorică şi imaginar critică literară Rebreanu, Liviu filozofia spiritului terminologie literară discurs literar metaforă modernism retorica figurii raţiune poezii Eminescu, Mihai (critică literară) semn lingvistic curs universitar rezumat istorie natură profeţii argument (retorică) construcţie fraze ex-libris analiză poetică sociolingvistică gramatică Brătianu, Ion C. logică carte veche imnuri orfice autografe identitate naţională poetică estetică antropologia vocii alteritate discurs public scriere discurs retoric semantică logică organizare idei dicţionar român genuri literare, Grecia Antică primul tratat de retorică română om figuri de stil omonimie frumos (estetică) ştiinţa textului teoria limbii discurs poezia alexandrină, despre poezia populară română suflet identitate culturală conferinţe destinul manifest antropozofie argumentare (filozofie) retorică şi poetică ştiinţa literaturii poetica Renaşterii vorbire corectă roman realist tropi ironie (literatură) utopie povestiri româneşti medicină structuralism fonologie memorie şi imaginaţie deviaţii lingvistice teoria argumentării limbaj poetic filozofie greacă dispută utopia modernă semiologie poezie greacă clasică cuvinte gândire literatură română ev mediu (literatură) motive folclorice (Eminescu) Academia Română filozofia Greciei poetică (Jakobson) parodie (critică literară) dialectologie biografie Maiorescu, Titu materie fonetică şcoli de critică genuri literare metafizica vocii pragmatică hermeneutică discurs religios utopia ştiinţei stilistică literară modernă semantica lingvistică biografie oratori români univers naratologie cadre didactice retorică Grecia antică retorică şi stil alegere vocabular clasicism şi romantism literatură engleză oligarhie organizare discurs, lb. franceză argumentare (retorică) predici poezie românească (retorică) retorică medievală românească păcat psiho-logica discursului persuaziv discurs ştiinţific semne sonete Shakespeare (critică lit.) metonimie (Proust) intonaţie idiomatică dizertaţie poezii Goga, Octavian (critică literară) retorică literară simboluri limba franceză exprimare scrisă artă conjuncţie limba franceză proză istorică greacă critică literară română învăţământ secundar retorica romanului realist stilistica limbii române analiza discursului critică literară română proză limbaj artistic istoria României discurs publicitar naraţiune, despre critică literară română poezii legenda războiului troian metafora şi semantica cuvântului metaforă şi referinţă limbaj (lingvistică) poezia epică, sec. al VI-lea poem mitologic, despre figuri sintactice stil literar antologie literatură greacă clasică retorică argumentativă discursuri lirică corală text poetic retorica vorbirii arta conversaţiei comentariu sisteme filozofice Steiner, Rudolf retorica greacă proză literară greacă retorică literară românească retorica textului contrautopie discurs, despre voinţă minte Karl Popper (program dezbateri) comic de limbaj Divina Comedie (critică lit.) poezie lirică medievală stiluri literare figuri grafemice adevăr critică literară Eminescu, Mihai dialecte greceşti critică literară greacă teoria tropilor dezbateri academice limbaj elocvenţă simţ versificaţie carte în limba franceză proză românească (retorică) literatură elină receptare text literar material didactic discurs poetic istoria stilisticii româneşti comunicare verbală prelegeri filozofie semantică lingvistică utopia în literatură comunicare scrisă comunicare democraţie manuale şcolare realism românesc timp discurs ştiinţific Heliade-Rădulescu, Ion critică literară Cantemir, Dimitrie critică de artă (analiza discursului) critică literară Wells, H. G. utopia didactică jocul de cuvinte stilistică literară progres filozofie Grecia antică cântece epice vechi critică literară italiană filozofie (concept) retorica limbajului specii literare discurs, lb. franceză geneza retoricii texte în limba engleză critică şi istorie literară filozofia limbajului retorica prozei româneşti retorica greco-latină dicţionar romantism românesc metafora şi semantica discursului teoria esteticii filozofie educaţie prin dezbateri sinonimie baroc proză Cantemir, Dimitrie religie Antim Ivireanul romantism (temă Eminescu, Mihai) metalimbaj lingvistic înţelepciune estetica literaturii Bărnuţiu, Simion sclavie receptare literară dialoguri elocinţă edituri vrâncene sinteză limba română artă oratorică estetică literară stilistică generală învăţământ România ştiinţa spiritului critică de artă stilistică retorică Ev mediu receptare compoziţie (literatură) filozofie şi religie retorica discursului teorie literară Aristotel comedii Caragiale, Ion Luca (critică literară) istoria literaturii și artei romane de succes urât (estetică) învăţământ liceal filologie voce Istoria ieroglifică (critică literară) munca autorului proză românească (critică literară) lingvistica textului critică literară străină dialoguri literare tehnică literară perioada elenistică (în literatură) conversaţie arta vorbirii Mihai Viteazul, domn al Ţării Româneşti, al Transilvaniei şi al Moldovei neoretorică modele lingvistice lingvistică antropologică neoplatonism Grecia arhaică Kogălniceanu, Mihail renaştere (literatură) învăţământ gimnazial vocabular romane (critică literară) stil conferinţe filozofice ev mediu (lingvistică) oratorie argument naraţiune dicţie Heliade-Rădulescu, Ion
Vă rugăm să schimbaţi parola