Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

limbaj poetic

Subiect Tematic: limbaj poetic
Lucrări: 43 lucrari in 42 publicatii in 1 limbi
Dialectica limbajului poetic de: Dascălu, Crişu (Text tipărit)
Despre "aparenţa" şi "realitatea" literaturii de: Spiridon, Monica (Text tipărit)
Cultură şi limbaj de: Bulgăr, Gheorghe (Text tipărit)
Introducere în teoria literaturii: Antologie de texte pentru seminarul de anul I de: Universitatea Din Bucureşti. Catedra De Teoria Literaturii (Text tipărit)
Dicţionarul limbii poetice româneşti de: Badea, Ştefan (Text tipărit)
Figuri de: Genette, Gérard (Text tipărit)
Subiecte
estetica limbii monolog dialog retorică stil artistic (Creangă, Ion) limbaj poetic (temă Blaga, Lucian) limbaj literar Mioriţa poetica imaginarului feminism verosimil, despre limbaj poezie cultă limbaj figurativ lexic limba română literară (1844) sec. 19-20 conferinţe Academia Română cosmos (temă Sadoveanu) critică literară Aristotel gramatica limbii române limbaj poetic (temă Bacovia, George) estetica artei teoria literaturii studii critice poezie interbelică (critică literară) limbaj poetic premodern sec. 20 mit poetic stil artistic (Galaction, Gala) ambiguitate şi plurisemantism mit, despre simbolism natură (temă Botta, Emil) şaizecism poezie interbelică proză populară românească istorie literară cultură cronici lingvistice arta scrisului limbă literară limbaj popular (temă Creangă, Ion) poetica ambiguităţii critică literară franceză oralitate (Creangă, Ion) poeţi şaizecişti poezii Bacovia, George (critică literară) clasicism (temă Creangă, Ion) poezii românești (critică literară) semiotică povestiri critică literară engleză spaţiu (temă literară) stiluri funcţionale metaforă modernism istoria limbii române retorica figurii poezii Eminescu, Mihai (critică literară) modernizarea limbii literare stiluri narative limbaj poetic (temă Nichita Stănescu) poetică limbaj (temă Sadoveanu, Mihail) estetică folclor literar românesc artă poetică dialectica limbajului arta limbajului Stănescu, Nichita (limbaj poetic) critică literară discurs poetica romantică stil artistic (Vlahuţă, Al.) poezie şaizecistă cultură medievală românească limbaj (temă Iorga, Nicolae) utopie imagine poetică Bacovia, George (limbaj poetic) structuralism descriere literară culegere de articole literatură română scriitori vrânceni revista România literară stil artistic (Iorga, Nicolae) şcoli de critică genuri literare compoziţie hermeneutică analiză semantică poezie engleză (critică literară) poeticul în natură naratologie literatură engleză ediţie princeps Eminescu poezia realistă 1918 (literatură) poetica structurală limbaj publicistic limbaj popular metonimie (Proust) modernism românesc epitete artă critică literară română stil artistic (Sadoveanu, Mihail) stilistica limbii române literatură străină limbaj şi stil ambiguitate (tipuri) limbaj poetic romantic limbaj (critică literară) critică literară română poezii naraţiune, despre stil literar Şcoala de la Praga poezia sumeriană poezie şi limbaj intertextualitate limbaj poetic românesc limbaj poetic (temă Goga, Octavian) mituri româneşti mit limbaj poetic (temă Eminescu, Mihai) antologie texte literatură română neomodernă timp (temă Stănescu, Nichita) critică literară Eminescu, Mihai limbaj limba română artistică studiu stilistic versificaţie naraţiune (critică literară) epitete (Eminescu) ex-libris Ioan Adam discurs poetic generaţia anilor '80 (literatură) Eminescu, Mihai (limbaj poetic) semantică lingvistică utopia în literatură studii de stilistică studii de stil variante poezii (Eminescu) stilistică literară mit femeie 1 decembrie 1918 limbaj poetic (temă Arghezi, Tudor) fond Ioan Adam poezie cultă limbaj eminescian expresionism limbaj (temă Hasdeu, B. P.) estetica literaturii limba română estetică literară stilistică puterea (Barbu, Eugen) poezii (critică literară) poezia simbolistă estetică (artă) lexic poetic eminescian teorie literară sec. 19 unire România 1918, mărturii literare simbol literatură dor (lirică populară) basm popular dicţionar limba română critică literară străină comentarii literare limbaj (temă Odobescu, Al.) tehnică literară biografie Eminescu, Mihai artă literară natură (temă Voiculescu, Vasile) poezie românească neomodernă judecată de valoare multiculturalism stil poezie românească contemporană stil şi limbaj poezii Arghezi, Tudor (critică literară) cultură România poetica occidentală Şcoala Ardeleană poezia modernă sonete Eminescu (critică lit.) limbaj modern poezie informaţie dicţionar român figuri de stil estetica poeziei teoria poeziei limbaj narativ literatură literatură franceză postmodernism receptare artă latinitatea limbii române limbaj poetic unire România 1918 poeţi români suprarealism critică literară folclor romantism german parodie (critică literară) analiză literară personaje literare structura vocabularului pragmatică jargon (1844) învăţământ superior istoria ideilor stil (despre) poezii Barbu, Ion (critică lit.) imaginar poetic limba franceză zen proză interbelică limbaj poezie neomodernă limbaj artistic critică literară străină poezie lingvistică şi poetică comparaţie poetică poezii arte vizuale (literatură) poezii Stănescu, Nichita (critică literară) neomodernism literatură populară română stil literar (Eminescu, Mihai) limbaj (temă Caragiale, Ion Luca) Mioriţa (balada populară) operă literară
Vă rugăm să schimbaţi parola