Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

structură socială

Subiect Tematic: structură socială
Lucrări: 44 lucrari in 44 publicatii in 2 limbi
Subiecte
relaţiile de producţie conducerea economiei cultură şi civilizaţie state medievale româneşti totemism orânduire socială comunistă burghezie târgoveţi vârsta a treia şi bătrâneţea demografie românească companii sociologia cunoaşterii Rusia postsovietică arhivistică negoţ şi meşteşuguri om bizantin sociologie industrială animale voievodate mobilitate socială organizare socială Rusia 1985/1999 etică forţe de producţie România sănătate mentală bătrâni societate românească parlament guverne Anglia economie România responsabilitate socială corporatistă sociologie şi biologie vânătoare neoliberalism Occident omogenizare sat psihologie sociologie Europa manual psihologia comunităţii dinamică socială socialism pluralism politic sistem social carte străină critică literară franceză Vrancea istorie medievală România consum state feudale 1989/... organizare socială comunităţi agrare corporaţii intelectuali români istorie antropologie istorică bătrâneţe Vrancea (sate) cneji carte veche conflict social om istoria satelor româneşti societăţi globale răzeşi duci cultură şi societate orânduire socială structură socială clăcaşi programe ale U.E. sferă publică antropologie structurală societate românească modernă programul Phare adolescenţă procese sociale socializare istoria Moldovei tranziţie cnezate programul Credo feudalism cultură socială arhive România 1849/1856 viaţa privată Europa arhive societăţi capitaliste marginalizare socială clase sociale sociologie Stahl, Henri H. familie Principatele Române globalizare devianţă socială stat cultural sate România inegalitate socială stratificare socială viaţa pe terra sate lingvistică civilizaţie bizantină postcomunism metode de cercetare în psihologia comunităţii control social Uniunea Europeană magie ev mediu afacerea Dreyfus familie şi minori occidentalism şi comunism texte în limba engleză antropologie capitalism românesc schimbare socială proprietate funciară (bisericească) societate rusească istoria mentalităţilor abundenţă Bizanţ religie structuri economice Transilvania boieri ţărani Dante, Alighieri instituţii sociale Ghica, Grigore Al. domn al Moldovei sociologie dependenţă droguri comunitate rurală societate comunitate spaţiu social cultură Bizanţ sec. 19 sociologie România Statele Unite ale Americii proprietate funciară răzăşească Nereju (Vrancea) opinie publică sat românesc studii societate şi tranziţie arhivistică România guverne relaţii publice invazie tătară sociologia orânduirii tributale discriminare socială persoane cu handicap politică internă România 1990/... societate ca sistem social societate de consum indivizi clase sociale occident metodologie sociologică elite economice cnezate româneşti piaţa internă imperiul bizantin diferenţiere socială proprietate funciară ecleziastică orânduire tributală munca în comunitate mituri civilizaţie tehnologică Europa agricultură Ţările Române tinereţe (concept şi evoluţie) societate industrială selecţie text Lévi-Strauss economie literatură franceză sec. 05/15 carte cu autograf Dobrogea programul Leonardo da Vinci sociologie rurală societate occidentală colectivitate rurală viaţa social-politică voievozi români cercetări sociologice cercetare sociologică grup social Petrarca, Francesco viaţa economică psihologia comunităţii socialism România revoluţia tehnico-ştiinţifică prognoză ev mediu (sociologie) omogenizare socială istoria României tribut societate bizantină proprietate funciară moşierească viitorologie viitor istoria poporului român adolescenţi persoane cu dizabilităţi (discriminări) cnezate şi voievodate voievodate româneşti capitalism ţăran român România 1800/1947
Vă rugăm să schimbaţi parola