Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

latinitatea limbii române

Subiect Tematic: latinitatea limbii române
Lucrări: 22 lucrari in 21 publicatii in 1 limbi
Cronicari şi cronici din Ţările Române de: Martinescu, D. (Text tipărit)
Romanitatea orientală de: Saramandu, Nicolae (Text tipărit)
Romanitatea românilor: Istoria unei idei de: Armbruster, Adolf (Text tipărit)
Lingvistică şi cultură de: Macrea, Dimitrie (Text tipărit)
Individualitatea limbii române între limbile romanice de: Niculescu, Alexandru (Text tipărit)
Cercetări literare de: Cartojan, Nicolae; Facultatea De Litere Din Bucureşti (Text tipărit)
Subiecte
romanitate context european personalităţi culturale române cultură veche Mioriţa latinitate lingvistică originea limbii române perioada paşoptistă latina "vulgară" istorie universală dialect istroromân texte vechi româneşti cuvinte latine literatură română interbelică statistică lexicală istoria literaturii române conferinţe Academia Română proză paşoptistă gramatica limbii române romantism limbi slave meridionale creştinism daco-roman literatură postbelică români morfologia limbii române literatură premodernă simbolism dialecte poezii Macedonski, Alexandru (critică literară) istoriografie literară românească ev mediu românesc cultură cronici lingvistice creştinism aromâni formarea limbii române limba română literară cronici şi cronicari slavonism lexic magic românesc realism popor român romanitate lingvistică istoria limbii române istorie studii şi texte carte veche autografe romanizarea Daciei vocabular românesc de origine latină conferinţe limba română veche originea şi istoria limbilor curente literare fonologie istoria Ţărilor Române terminologie creştină românească cuvinte primele tipărituri literatură română Academia Română bibliologi români dialectologie fonetică context cultural proză postpaşoptistă Roma antică lexicologie marii clasici români literatură cultă romanitatea românilor critică literară română stilistica limbii române letopiseţ daco-romani limbi balcanice mituri româneşti macedoromâni preromantism românii din Bulgaria limbi romanice dialectologie română Peninsula Balcanică legende domnitori români palatal perioada interbelică românii din Balcani lingvistică dialect meglenoromân bibliografii drame istorice literatură română veche lingvistică romanică unitate şi latinitate cultură şi literatură grai aromân dialecte sud-dunărene literatură veche sămănătorism poporanism limba română stilistică avangardă literatură clasică română literatură interbelică originea cuvintelor poezie perioada interbelică naţiune română identitate românească literatură postpaşoptistă traduceri religioase româneşti latinitatea poporului român biserica română unitate etnică cultură România ex-libris Şcoala Ardeleană gramatică vocabular limba română veche românii din Serbia unitate naţională dialecte dacoromâne antologie texte româneşti vechi fonetica limbii române latinitatea limbii române limba latină limbaj poetic lexic limba română dialect aromân grai daco-român poezie paşoptistă cultură românească structura vocabularului continuitate popor român simbolism (temă Macedonski, Alexandru) perioada premodernă studii lingvistice literatură paşoptistă lingvistică romană dialecte româneşti sintaxa limbii române vocabular limba română texte dialectale istoria României literatură populară poezii Coşbuc (critică lit.) daco-geţi iluminism clasicism istoria poporului român scris românesc cultură premodernă atlas lingvistic Mioriţa (balada populară) cronicari români
Vă rugăm să schimbaţi parola